Toidu pakendid ja pakendamine, märgistamine

Toidu pakendid ja pakendamine, märgistamine

Eelmine
Järgmine
  • Kasutatavad materjalid peavad olema lubatud kokkupuuteks toiduainetega, ei tohi olla toksilised, jätta tootele kahjulikke või ebasoovitavaid jääke ega muul viisil toodet saastata.
  • Materjalid peavad toitu piisavalt kaitsma.
  • Pakendi märgistamisel tuleb kaaluda sobivate trükitintide kasutamist, et välistada kahjulike ainete imbumist pakendimaterjalist toitu.
  • Teatud toiduga kokkupuutuvatel materjalidel peab olema kehtiv vastavusdeklaratsioon, nt plastil, regenereeritud tsellulooskilel, keraamikal.
  • Materjale tuleb säilitada puhtas, kuivas, tolmuvabas ruumis ning võimalusel eemal tootmisalast ning efektiivselt kaitstuna kahjuritega saastumise eest.
  • Korduvkasutusega pakendid peavad olema puhtas ja heas seisukorras, kergesti puhastatavad ja vajaduse korral desinfitseeritavad.
  • Kõik pakendid peavad olema jälgitavad müüja saatelehtede järgi ja pakendamine peab toimuma hügieeniliselt.
  • Pakendatud kaup tuleb märgistada vastavalt kehtivale korrale.
  • Pakkematerjalid tuleb osta usaldusväärselt tarnijalt, teatud materjalide (nt plast, keraamika) puhul küsida müüjalt kaasa vastavusdeklaratsioonid. Vastavusdeklaratsiooni sisunõuete eest vastutab selle väljaandja, käitleja kontrollib vastavusdeklaratsiooni olemasolu ja sellel olevat informatsiooni iga pakkematerjali kohta, millel see on nõutud. Järgida tuleb vastavusdeklaratsioonil esitatud kasutustingimusi (nt ei sobi kuumvillimiseks, kokkupuuteks rasvase toiduga jne).
  • Vastavusdeklaratsioon peab olema üheselt kokkuviidav tootega.

 

Täiendavat infot toidualase teabe esitamise kohta saab vaadata SIIT >>

Eelmine
Järgmine