Sissejuhatus

Sissejuhatus

Eelmine
Järgmine

Enesekontrollisüsteem

Toidukäitlemise ettevõttes peab olema loodud enesekontrollisüsteem, mis koosneb eeltingimuste programmist, toidu jälgitavuse ja tagasikutsumise ning HACCP põhimõtetel kehtestatud toiduohutuse tagamise süsteemist.

Enesekontrolliplaanis kirjeldatakse tegevusi ja abinõusid ohutu toidu valmistamiseks. Kirjalikult vormistatud enesekontrolliplaan koos igapäevaselt tehtavate toimingutega moodustab enesekontrollisüsteemi.

Enesekontrolli raames tuleb toidukäitlejal kindlaks määrata toidu ohutuse tagamiseks olulised käitlemisetapid, mida tuleb kontrollida ning kontrolli tulemused tuleb kindlasti dokumenteerida. Käitlemisetappide hulka kuuluvad ka kriitilised kontrollpunktid (KKP). Kriitiliste kontrollpunktidega seonduv on osa rahvusvaheliselt tunnustatud toiduohutuse juhtimise metoodikast, mida tähistatakse lühendiga HACCP.

NB! Kontrollida tuleb ka oma tooraine tarnijaid.

NB! Enesekontrolliplaani tuleb üle vaadata ja uuendada nii perioodiliselt (üks kord aastas) kui ka tehnoloogiliste, ehituslike või muude muudatuste puhul.

Eelmine
Järgmine