Ruumide planeering

Ruumide planeering

Eelmine
Järgmine

Ruumide planeerimise üldine põhimõte on võimaldada tööoperatsioonide järjestikust sooritamist.

Ruumide asukoha planeerimisel on oluline, et käitlemisruumid oleksid piisavalt suured kõikide kavandatud tegevuste jaoks. Kulutused nõuetekohasele planeeringule tagavad ohutu toidu ja tootmisruumide pikemaajalise kasutuse. Samuti on hilisemad tegevus- ning puhastamiskulud väiksemad.

Ruumide planeerimisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

 • Ristsaastumise välistamine, võimalusel puhta ja musta poole selge eristamine, pakkematerjali eraldi hoiustamine, kauplustest tagasituleva taara eraldi hoiustamine. Samuti tuleb jahutatavate ruumide planeerimisel kasutada sobivat ehitusmaterjali, et välistada külma/sooja kadu ja seeläbi kondensvee teket või kütteseadmed isoleerida.
 • Tööoperatsioonide sooritus peab olema suunatud toorainest alates valmistoote suunas. Kiiresti riknevad tooted ja pooltooted tuleb võimalikult kiiresti viia külmlattu või suunata kiiresti edasisele töötlemisele.
 • Toiduainete säilitamiseks peavad olema piisava suuruse ja võimsusega külmlaod.
 • Kõiki tooraineid ja teisi koostisaineid tuleb ettevõttes hoida tingimustes, mis on ette nähtud nende riknemise vältimiseks ja saastumise kaitsmiseks.  
 • Igale hoiuruumile tuleb määrata selles hoitavate toodete säilitamisnõuetega sobiv temperatuur ja õhu suhteline niiskus.
 • Vahendid personali hügieeniks ja töövahendite pesemiseks ning desinfitseerimiseks peavad olema töökohtade ning tehnoloogiliste protsesside läheduses.
 • Peab olema loodud sobiv temperatuuride kontrollisüsteem.
 • Ruume peab olema võimalik täielikult puhastada, pesta ja desinfitseerida tootmise lõpetamisel.
 • Putukate, näriliste ja lindude sissepääs ruumidesse peab olema välistatud.
 • Personalile peavad olema sobivad ruumid üle- ja kaitseriiete, välis- ning tööjalatsite hoidmiseks. Samuti peavad olema sobivad ruumid kaitseriiete ja tööjalatsite vahetamiseks.

  NB! Tuleb välistada ristsaastumise võimalus riietusruumist tootmisalale minekul. Enne toidukäitlemisala peab olema koht (ei pea olema eraldi ruum), kus panna selga tööriietus. Tööriietust tuleb hoida nii, et saastumine oleks välditud (nt nagid, kapid jne). Välisjalanõud tuleb enne toidutootmisalasse sisenemist vahetada või desinfitseerida. Töötajatel peab olema sobiv koht üleriiete ja välisjalatsite hoidmiseks.

 

Eelmine
Järgmine