Personali koolitus

Personali koolitus

Eelmine
Järgmine
  • Töötajad peavad olema kursis toiduhügieeni ja HACCP põhimõtetega ja olema läbinud vastava koolituse.
  • Tuleb koostada töötajate koolituskava, mille alusel korraldatakse töötajate perioodilist, nende tööülesannetele vastavat koolitust ja hinnatakse töötajate toiduhügieeni alaseid teadmisi.
  • Koolituskava tuleb koostada ka siis, kui kasutatakse renditööjõudu.
  • Piima ja -toodete veoga tegelevad autojuhid peavad samuti olema kursis toiduohutuse põhinõuetega.
  • Piima ja -toodete veoteenuse sisseostul tuleb veenduda, et oleks välistatud veovahendite ristkasutus, mis võib põhjustada ristsaastumist.
Eelmine
Järgmine