Ohtliku toidu tagasivõtmine, tagasikutsumine

Ohtliku toidu tagasivõtmine, tagasikutsumine

Eelmine
Järgmine

Tagasivõtmine on protsess, milles tooted tarneahelast eemaldatakse, välja arvatud need, mis on tarbija valduses.

Tagasikutsumine on protsess, milles tooted tarneahelast eemaldatakse ja informeeritakse tarbijaid sobilikest meetmetest, näiteks toit kas tagastada käitlejale või hävitada.

  • Kui tekib kahtlus käitleja kontrolli alt väljunud piimatoote ohutuse suhtes, peab jälgitavuse süsteem võimaldama käitlejal oma tootele jälile saada, et seda tagasi võtta või tagasi kutsuda.
  • Oluliseks abivahendiks on korrektne ja selge partiide arvestuse süsteem.
  • Käitleja peab kehtestama toidu ohutuse protseduurid, mis võimaldavad täielikult ja kiiresti turult tagasi võtta mistahes valmis toidukauba.
  • Turult tagasivõetud tooteid tuleb sõltuvalt otsusest kas hävitada, kasutada muul otstarbel kui inimtoiduks, tagastada või töödelda viisil, mis tagab nende ohutuse.
  • Tagastamise ja hävitamise või ümbertöötlemise kohta tuleb koostada ja säilitada dokument.

Ohtliku toidu tagasivõtmiseks või -kutsumiseks peab käitleja:

  • koguma toote kohta informatsiooni (toidu nimetus ja kirjeldus, partiide numbrid, probleemse toidu kogus, turustamise kirjeldus, toidu võimalik jõudmine tarbijani);
  • teavitama pädevat asutust, et nad saaksid juhendada käitlejat tegevuskava koostamisel;
  • võtma tagasi või kutsuma tagasi toote juhul, kui see kujutab tarbijale tõsist ohtu.

Vaata lisaks SIIT >>

Eelmine
Järgmine