Külastajad

Külastajad

Eelmine
Järgmine

Külastajad peavad toidutootmise alasse sisenemisel kandma sanitaarriideid, juuksevõrke (vajadusel habemekaitset), vahetusjalatseid või jalatsikatteid.

Külastajaid peab saatma keegi personalist, et tagada vastavus üldistele hügieeninõuetele. Külastajaid, kellel esineb oksendamist, kõhulahtisust või nakkushaigusi, toidutootmise alale lubada ei tohi.

Külastajad peavad täitma samu hügieeninõudeid, mis personal. Vaata SIIT >>

Eelmine
Järgmine