Kriitiliste piiride kehtestamine kriitilistes kontrollpunktides

Kriitiliste piiride kehtestamine kriitilistes kontrollpunktides

Eelmine
Järgmine

Kui kriitilised kontrollpunktid on määratud, siis tuleb neile määrata piirid, mis eraldavad vastuvõetava vastuvõetamatust.

Kriitilistele piiridele antakse vaadeldavad või mõõdetavad parameetrid, mille abil on võimalik näidata, et kriitiline punkt on kontrolli all. Need peaksid põhinema tõendatud andmetel selle kohta, et valitud väärtused aitavad protsessi kontrolli alla saada.

Sellised näitajad on näiteks temperatuur, aeg, pH, niiskusesisaldus, konservantide või soola tase, organoleptilised omadused, näiteks visuaalne välimus ja tekstuur jne. Vaata Lisa 2 SIIT >>

Näide:
KKP 2 Oluline on temperatuurikontroll kogu protsessi vältel.

 

Kehtestatakse seiremeetodid. Seire on kindlate protseduuride järgi teostatav tootmisprotsessi jälgimine. Seire näitab, kas kriitiline punkt on kontrolli all.

Määratakse seire meetodid:

Paiksed: temperatuur, pH, visuaalne hindamine, vms. Nimetatud meetod võimaldab ennetada kõrvalekaldumisi kriitilisest piirist.

Näiteks:
Hoideaja ja temperatuuri seire kalibreeritud termomeetri või termograafiga. Termograafi puudumise korral tuleb kasutada kalibreeritud termomeetrit ja registreerida mõõtmistulemused.

Kriitilised piirid:

  1. 63 °C (30 minutit)
  2. 72 °C (15 sekundit)
  3. samaväärseid kombinatsioone võib valideerida, näidates negatiivset reaktsiooni aluselisele fosfataasile pastöriseeritud piimas ning aluselise fosfataasi vähenemist protsessi jooksul. Näiteks: 63,8 °C (20 minutit) ; 65,1 °C (10 minutit) ;66,4 °C (5 minutit).

Laboratoorsed: mikrobioloogilised analüüsid. Nimetatud meetod ei võimalda korrigeerivate tegevuste vahetut läbiviimist.

Näide:
Laboratoorsete uuringute seire

  • Määratakse seire sagedus: tunnis, vahetuses, päevas, kuus.
  • Määratakse seire ajastus: partii, vahetuse alguses ja/või lõpus.
  • Määratakse seiret teostav ja selle eest vastutav isik, kes tunneb ettevõtte spetsiifikat ja on läbinud HACCP väljaõppe.
  • Määratakse tegevused juhuks kui esineb kõrvalekalle kriitilises punktis: kellele teatada, kuhu teatada.

Proovivõtukava ülesehitamise abivahendi leiad SIIT >>

Eelmine
Järgmine