Kahjurite kontroll

Kahjurite kontroll

Eelmine
Järgmine

Ennetava tegevusena tuleb hoida minimaalsena üldine kahjurite foon käitlemisettevõtte territooriumil, eriti sellise töötlemisüksuste puhul, mis asuvad piimafarmi lähedal või on piimafarmi koosseisus.

Lisaks tuleb ära hoida kahjurite ligipääs tootmisruumidesse ja toodangule. Hoonetesse pääsenud närilised, putukad ja linnud võivad olla haigusi tekitavate mikroorganismide allikaks, mis võivad põhjustada tooraine või toodangu saastumist.

Ettevõttes peab olema kahjurite kontrolli kava.

 

Tuleb juhinduda järgmistest põhimõtetest:

 • hoida tootmishoone ümbrus puhta ja kuivana, vajaduse korral parandada pinnase drenaaži;
 • paigaldada näriliste püüniseid tootmishoone ümbrusesse;
 • keemiliste ainete või mürkhõrgutisega kahjuritõrjet tehakse juhul, kui teised meetmed ei ole efektiivsed;
 • inimeste mürgistuste ja toidu saastumise vältimiseks asetatakse rotimürk või mürkhõrgutis kaanega suletavasse kasti, milles olevate avade kaudu võivad pääseda mürgi juurde ainult närilised. Sellised kastid paigutatakse abiruumidesse või koridori.
 • kast märgistatakse etiketiga, millel on andmed kasutatud preparaadi, mürgi sümboli ja mürkhõrgutise kasti asetamise kuupäevaga;
 • kasti sisu kontrollitakse regulaarselt ja vajadusel lisatakse mürki, kusjuures alati märgitakse ka mürgi lisamise kuupäev;
 • tuleb takistada lindude pesitsemist katuseavades;
 • kontrollida visuaalselt püüniseid ja katuseavasid ning eemaldada surnud kahjurid;
 • tihendada hoolikalt hoone konstruktsioonide ühenduskohti, et vältida putukate sissepääsu;
 • vajaduse korral tuleb suurendada püüniste arvu või kasutada kahjuritõrjega tegelevate ettevõtete teenuseid;
 • kasutada sobivaid ja lubatud vahendeid vastavalt nende kasutusjuhendile ning viisil, mis ei põhjusta toidu saastumist, ei halvenda selle omadusi ega ohusta inimese tervist.

 

Ruumides saab kahjurite põhjustatud ohtusid vältida, selleks:

 • tuleb ruume korrapäraselt kontrollida;
 • tootmisalal, ladudes ja abiruumides tuleb kasutada putukate püüniseid, millega oleks välditud ristsaastumine. Üheks võimaluseks on putukaid tapvad UV-lambid. Lambid või muud vahendid tuleb paigutada nii, et oleks välistatud surnud putukate kukkumine kateldesse, toodangusse või pakenditesse. Lampe või muid vahendeid tuleb perioodiliselt puhastada või välja vahetada.
 • paigaldada avatavate akende ette võrgud;
 • hoida tootmise ajal uksed suletud;
 • paigaldada äravoolutorudesse võred, et vältida näriliste või teiste kahjurite sissepääsu;

 

Kahjurite tegevuse tuvastamisel hoonetes, toodetes või pakendites on soovitatav:

 • eemaldada surnud kahjurid ja laialipaisatud või osaliselt söödud mürk;
 • eemaldada ruumist kahjurite tekitatud nähtavate kahjustustega toodang ja pakendimaterjal;
 • põhjalikult puhastada ja desinfitseerida ruumid;
 • vajadusel vaadata üle kahjuritõrje kava;
 • vajadusel kasutada kahjuritõrjeteenust pakkuva ettevõtte abi.

 

Seirelehe näidis:


Bioloogilise ohutuse kohta loe SIIT >>


Video:

Kahjurite tõrje

Eelmine
Järgmine