Jälgitavus

Jälgitavus

Eelmine
Järgmine

Toit ja iga aine, mis on ette nähtud toidu koostisse lisamiseks või mille lisamist eeldatakse, peab olema jälgitav kõikidel tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel.

Toidukäitlejad peavad suutma igal ajal kindlaks teha ja jälgida:

üks samm tagasi – kõikide töötlemisel kasutatud koostisosade, näiteks piima, suhkru, soola jne päritolu;

üks samm edasi – kellele nende toodangut on tarnitud (välja arvatud juhul, kui see on müüdud lõpptarbijale).

Jälgitavuse tagamiseks peab käitleja kasutama süsteeme ja menetlusi, mis võimaldavad vajaduse korral kõnealuse teabe järelevalveasutusele kättesaadavaks teha.

Toidukäitleja peab pidama arvestust vastuvõetud tooraine ja väljastatud toodangu kohta. Täpsemaid nõudeid saab vaadata SIIT >> (Reg 931/2011 artikkel 3. Üldine jälgitavuse nõue tuleneb (EÜ) nr 178/2002)

Jälgitavuse lihtsuse võib tagada:

  • Arvete või saatelehtede koopiate säilitamine.
  • Partii numbri, koguse, kliendi ning väljastamise kuupäeva üleskirjutamine kauba väljastamisel.
  • Otse lõpptarbijale ettenähtud kiirestiriknevate toodete puhul tuleks andmeid säilitada kuus kuud peale toidu üleandmise kuupäeva.

Sisejälgitavuse süsteem:

  • Aitab sihipärasemalt ja täpsemini tooteid turult tagasi kutsuda ning kõrvaldada.
  • Soovitav on teha kindlaks seos sissetulevate ja väljaminevate toodete vahel.
  • Ettevõttes tuleb luua kindel süsteem kuidas tootepartiid moodustuvad.
  • Tuleb koguda ja säilitada andmeid, mille põhjal saaks kindlaks teha iga konkreetse tootepartii.
Eelmine
Järgmine