Jäätmete hoiustamine ja eemaldamine

Jäätmete hoiustamine ja eemaldamine

Eelmine
Järgmine
  • Toidu- ja muid jäätmeid ei tohi käitlemisruumidesse koguda rohkem, kui see on töö nõuetekohase tegemise ajal vältimatu. Jäätmed eemaldatakse nii sageli kui vajalik, kuid vähemalt tööpäeva lõpus.
  • Jäätmete, kõrvalsaaduste ja mittesöödavate või ohtlike ainete konteinerid peavad olema identifitseeritavad, sobivalt valmistatud ja vajaduse korral ka vastupidavast materjalist.
  • Toidujäätmeid tuleb hoida suletavates mahutites, välja arvatud juhul, kui käitleja põhjendab järelevalveametnikule, et teist tüüpi jäätmemahutite või –nõude kasutamine on sobivam. Jäätmemahuti peab olema sobiva konstruktsiooniga, heas korras, kergesti puhastatav ja vajaduse korral desinfitseeritav.
  • Tootmises peab olema ette nähtud koht toidujäätmete ja muude jäätmete hoidmiseks ja kõrvaldamiseks.
  • Toidujäätmeid tuleb hoida pakendijäätmetest eraldi.
  • Peab olema välistatud loomade ja kahjurite ligipääs jäätmetele.
  • Pakendijäätmeid võib hoida sobivale alusele paigaldatud kilekottides, mis on vastavalt märgistatud.

 

Jäätmete kogumiseks ja äravedamiseks koostatakse plaan, mis sisaldab:

  • tekkivate jäätmete lühikirjeldust (pakendid, riknenud või säilimisaja ületanud toiduained, muud toidujäätmed);
  • jäätmete kogumise korraldamist (kogumisnõude märgistamine, tühjendussagedus);
  • jäätmete äravedamise sagedus ja koht (prügila, loomasöödaks jms).

 

Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise nõudeid vaata SIIT >>

 

Eelmine
Järgmine