HACCP töörühma moodustamine

HACCP töörühma moodustamine

Eelmine
Järgmine

HACCP loomine on meeskonnatöö. Meeskonna moodustavad ettevõttes töötavad oma eriala töötajad/spetsialistid ning ka ettevõtte omanik/juht. Ainult tihedas koostöös omavahel kujuneb välja tõeliselt toimiv HACCP süsteem. Tuuakse välja enesekontrolli  koostamise üksikute ülesannete vastutajad ja kontaktandmed. Määratakse HACCP töörühma juht.

Töörühm peab arvesse võtma kogu teavet uuritava toote, selle tootmise (toorme varumise, valmistamise, ladustamise, turustamise), tarbimise ja toidus esinevate võimalike ohtude kohta.

Näidis:

Eelmine
Järgmine