Eeltingimuste programmid

Eeltingimuste programmid

Eelmine
Järgmine

Iga toidukäitleja peab osana oma toiduohutuse juhtimise süsteemist juurutama eeltingimuste programmid. Need hõlmavad muude heade tavade kõrval ka häid hügieeni- ja tootmistavasid.

Toiduhügieen ja –ohutus saavutatakse eeltingimuste programmide ja HACCP-põhiste kavade rakendamisel.

Väga oluline on alustada heade hügieeni- ja tootmistavade juurutamisest, ilma milleta ei ole HACCP-põhiste kavade rakendamine võimalik. Kui ettevõttes on toidu tootmiseks puudulikud eeltingimused (ehk pole rakendatud piisavalt häid hügieeni- ja tootmistavasid), juhtub sageli, et tavapärane hea tootmistava osutub äkitselt kriitiliseks kontrollpunktiks ja kogu HACCP-süsteem osutub väga keerukaks.

Teada on aga tõsiasi, et liigselt keerukaks muudetud süsteemid on ebaefektiivsed ja lõppkokkuvõttes kasutud ning HACCP-meetodil loodud enesekontrolli plaan seisab kasutult riiulis.

Eelmine
Järgmine