Asukoht

Asukoht

Eelmine
Järgmine

Asukoha valikul on oluline, et:

  • Territooriumil ei esineks üleujutusi, kokkupuuteid ohtlike kemikaalide, tolmu, kõrvallõhnade või kahjurite ning loomadega.
  • Territoorium peab olema puhas ja korras, rohi niidetud.
  • Territooriumil ei tohi ladustada vanu seadmeid ega muid asju, mis pole tootmisega seotud.
  • Teekate peab olema tugev ja tolmuvaba ning seal ei tohi olla seisvat vett.
  • Tootmishoone välisfassaad ja katus peavad olema heas seisukorras.
  • Tootmishoone uksed ja aknad peavad olema terved ja tihedad, et välistada loomade, lindude ja/või näriliste sissepääs.
  • Prügikastid peavad olema paigutatud korrektselt sobivasse kohta, olema kaanega suletavad, peab olema välistatud loomade ja näriliste juurdepääs.
Eelmine
Järgmine