Toote kirjeldus

Toote kirjeldus

Eelmine
Järgmine

Tuuakse välja tooraine ja toote koostisosade iseloomustused, valmistoote või pooltoote kirjeldused, toote tarvitamisjuhend ning tarbijarühma kirjeldused.

Tooraine iseloomustus sisaldab järgnevaid andmeid:
 • tooraine tootja/tarnija
 • transport
 • säilitamine
 • tooraine omadused (organoleptilised, füüsikalis-keemilised ja mikrobioloogilised näitajad)
 • märgistus
 • säilimisaeg

Andmed tooraine kontrolli kohta võib esitada tabeli kujul.

Näidis:
Andmed tooraine kontrolli kohta

Tootekirjeldus sisaldab järgnevaid andmeid:
 • toote koostis (kasutatavate komponentide täielik nimekiri)
 • toote omadused (organoleptilised, füüsikalis-keemilised ja mikrobioloogilised näitajad)
 • pakendamine
 • pakkematerjalid
 • märgistus
 • säilimisaeg
 • tarbimisjuhis (tarbijale antav säilitus- ja kasutusjuhend)
 • säilitamise ja turustamise nõuded

 

Näidis:
Valmistoote tooteleht

Tarbijarühma kirjeldamine

Antakse ülevaade tarbijate rühmast, kellele on toode suunatud (teised käitlejad, nn tavatarbijad, väikelapsed, tavapärasest erinevate toitumisvajadustega tarbijad jt).

Eelmine
Järgmine