Töömetoodika

Töömetoodika

Eelmine
Järgmine

Töötajad peavad järgima töökirjeldusi ja standardset töökorda. Töökirjelduste ja töökorra järgimine tagab lisaainete õige kasutamise ja saasteainete piirnormide mitteületamise. Eesti piires müüdavate lihtpagaritoodete valmistajatel ei ole seadusest tulenevat kohustust oma toodangut analüüsida.

  • Lisaained – töötajad järgivad toodete valmistamisel retseptuure, mille koostamisel (kui on kasutatud lisaaineid) on arvestatud tarnija poolt antud piirmäärasid lisaaine kasutamiseks. Tooraine spetsifikatsioonid, tootekaardid.
  • Saasteained (akrüülamiid) – toodete küpsetamisel järgitakse tehnoloogilise režiimiga kinnitatud küpsetamistemperatuure ja -aega. Tehnoloogiline kaart, valmistoote tootelehed.
Eelmine
Järgmine