Ruumid

Ruumid

Eelmine
Järgmine

Ruumid peavad kindlustama ohutu tootmise ja ristsaastumise vältimise ning need tuleb planeerida tööoperatsioonide sooritamise järjestuses.

Siseplaneeringul tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:
 • Ristsaastumise välistamiseks peab pakkematerjali ja tagastatavat taarat hoiustama eraldi.
 • Tööetapid peavad olema suunatud toorainest alates valmistoote suunas.
 • Töötajate hügieeniks ja töövahendite pesemiseks peavad vahendid olema töökohtade juures (kraanikauss).
 • Tegevuse lõpetamisel peab ruume olema võimalik puhastada, pesta. 
 • Putukate, näriliste, koduloomade ja lindude sissepääs ruumidesse peab olema välistatud.
 • Enne toidukäitlemisala peab olema koht (ei pruugi olla eraldi ruum), kus panna selga tööriietus. Tööriietust tuleb hoida nii, et saastumine oleks välditud (nt nagid, kapid jne). Välisjalanõud tuleb enne toidutootmisalasse sisenemist vahetada või desinfitseerida. Töötajatel peab olema sobiv koht üleriiete ja välisjalatsite hoidmiseks.
 • Tuleb tagada piisav arv vesiloputusega tualette, mis võivad paikneda ka pagarikoja territooriumist väljaspool (nt ühine tualettruum jaekaupluse töötajatega).
 • Vastavalt tootmisele peavad olema piisava suuruse ja võimsusega külmlaod või külmikud toiduainete ja kiiresti riknevad toodete säilitamiseks (tordid, koogid jm). Külmladudes ja külmikutes peab olema temperatuuri tagamise ja jälgimise võimalus.

 

Siseviimistlusmaterjalide puhul on tähtis, et need oleksid kergesti puhastatavad ja desinfitseeritavad, et tagada piisav hügieenitase.

Siseviimistlusmaterjalide puhul on oluline:
 • Laed ja seinad olgu siledad, veekindlad, kergesti puhastatavad ja vajaduse korral desinfitseeritavad. Seinte ja põrandate ühenduskohad võiksid olla kumerad, mis võimaldab neid paremini puhastada.
 • Aknad ja uksed peavad olema heas korras, sileda pinnaga, avatavate akende ees tuleb kasutada putukavõrke.
 • Põrandamaterjalide valikul lähtuda kasutussagedusest ja sellest, millist puhastusviisi kasutatakse. Põrandad peavad olema vastupidavast, libisemiskindlast, siledast ja kergesti puhastatavast materjalist.
 • Ruumides peab olema piisav loomulik või mehaaniline ventilatsioon.
 • Valgustus võib olla nii loomulik kui ka kunstlik, aga see peab olema piisav. Soovitatav on kasutada valgustitel katteid, et lambipirnide purunemisel ei satuks killud toodetesse.
 • Seadmed ja tööriistad peavad olema kergesti puhastatavad, toiduga kokku puutuvad pinnad peavad olema toidule lubatud materjalist. Taina vormimise laud võib olla puust.
 • Koostisaineid tuleb säilitada nõuetekohaselt puhtal ja kuival alal. Väikeses pagarikojas võib tootmisalal säilitada transpordipakendist välja võetud toorainet (jahu, suhkur, õli jms), mis kulub päevatoodangu valmistamiseks.
 • Tootmisalal peab olema piisav arv hästi ligipääsetavaid ning sooja ja külma veega varustatud valamuid. Kätepesukoht peab olema varustatud kätepesu- ja kätekuivatusvahenditega. Ühte ja sama valamut võib kasutada nii seadmete kui ka käte pesemiseks tingimusel, et ristsaastumine on välistatud.
 • Puhastusvahendeid tuleb hoida nii, et ei tekiks ohtu tootele. Kemikaalid tuleb selgelt märgistada.
 • Puhtaid tööriistu ja seadmeid võib hoida avatud riiulitel tootmisruumis.
 • Pagaritoodete pakendamine ja märgistamine võib toimuda tootmisruumis, kui ristsaastumine on välditud.
 • Müügiala peab olema heas seisukorras, aga ei pea vastama tootmisruumile kehtestatud tingimustele.
 • Toidujäätmed ja muud tootmisjäägid tuleb tootmisalalt kiiresti eemaldada, hoiustada eraldi konteinerites ja likvideerida vastavalt nõuetele. Peab olema välistatud loomade ja kahjurite ligipääs jäätmetele. Toidujäätmeid tuleb hoida pakendijäätmetest eraldi.
Eelmine
Järgmine