Jälgitavus

Jälgitavus

Eelmine
Järgmine

Toit ja iga aine, mis on ette nähtud toidu koostisse lisamiseks või mille lisamist eeldatakse, peab olema jälgitav kõikidel tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel.

Toidukäitlejad peavad suutma igal ajal kindlaks teha ja jälgida:
  • Üks samm tagasi – kõikide töötlemisel kasutatud koostisosade, nt jahu, suhkru, soola jne päritolu.
  • Üks samm edasi – kellele nende toodangut on tarnitud (v.a juhul, kui see on müüdud lõpptarbijale). Selleks kasutavad käitlejad süsteeme ja menetlusi, mis võimaldavad teha kõnealune teave pädevatele asutustele taotluse korral kättesaadavaks. Toidukäitleja peab pidama arvestust vastuvõetud tooraine ja väljastatud toodangu kohta.
Jälgitavuse lihtsuse võib tagada:
  • Arvete või saatelehtede koopiate säilitamine.
  • Partii numbri, koguse, kliendi ning väljastamise kuupäeva üleskirjutamine kauba väljastamisel.
  • Otse lõpptarbijale ettenähtud kiiresti riknevate toodete puhul tuleks andmeid säilitada kuus kuud pärast toidu üleandmise kuupäeva.
Sisejälgitavuse süsteem

Sisejälgitavuse süsteem aitab sihipärasemalt ja täpsemini tooteid turult tagasi kutsuda ning kõrvaldada. Soovitatav on teha kindlaks seos sissetulevate ja väljaminevate toodete vahel ning säilitada andmed, mille põhjal saaks kindlaks teha, kuidas tootepartiisid ettevõttes moodustatakse.

Eelmine
Järgmine