Toiduainetööstus

Foto: shutterstock.com

Toiduainetööstus on pikaajaliste traditsioonidega haru Eesti töötlevas tööstuses. Eestis tegutseb toiduainetööstuse valdkonnas üle 700 ettevõtte.

Statistikaameti andmetel toodeti 2019. aastal toiduainetööstuse ettevõtete poolt kokku 1,7 mld € eest toodangut, millest kolmandik (560 mln €) eksporditi. Toiduainetööstuse osakaal töötleva tööstuse ekspordis oli 8%. Eelmise aastaga võrreldes suurenes toodang rahalises väärtuses 6% võrra. Toiduainetööstuse toodang moodustas 2019. aastal 16% töötleva tööstuse kogutoodangust, mis on viimase viie aasta kõrgem tase. See näitab, et toiduainetööstusel läks 2019. aastal majanduslikult pisut paremini kui töötleval tööstusel üldiselt.

Suurima osa Eesti toiduainetööstuse toodangust annavad jätkuvalt piima- (23%) ja lihatööstus (20%). Statistikaameti andmetel oli 2019. aastal toiduainetööstuses tööga hõivatud keskmiselt 14 540 inimest, jäädes eelmise aasta tasemele (-0,3%). Tööjõumahukamad tegevusalad toiduainetööstuses on pagari- ja lihatööstus.

Toiduainetööstuse ettevõtete müügitulu oli 2019. aastal 2,1 mld € ja see moodustas 16% kogu töötleva tööstuse müügitulust. Võrreldes eelmise aastaga suurenes toiduainetööstuse müügitulu 7,4% võrra. Kasvu panustas kõige enam valmis loomasööda tööstus ning lihatööstus. Tegevusaladest on müügitulus jätkuvalt suurim osakaal piima- (20%) ja lihatööstusel (17%), joogitööstus andis 12% toiduainetööstuse müügitulust.

Loe lisaks: www.agri.ee

 

VAATA UUDISEID >>