Eesti toiduainetööstus

Toiduainetööstus on üks olulisem haru Eesti töötlevas tööstuses. Toiduainetööstus (sh joogitööstus) annab ligikaudu 2 % Eesti sisemajanduse koguproduktist ja 8% tööstustoodangu ekspordist ning seal töötab umbes 4% hõivatutest.

Eesti Statistikaameti andmetel toodeti 2009. aastal toiduainetööstusettevõtete poolt kokku 15,8 miljardi krooni eest toodangut, mis moodustas töötleva tööstuse kogutoodangust 21,6%. Suurima osa Eesti toiduainetetööstuse toodangumahust annavad piima- (25%), liha- (20%) ja joogitööstus (17%).

Toiduainetetööstuse ekspordi osatähtsus toodangu müügis oli 2009. aastal 28,1%. Kõige suurem osatähtsus toiduainetööstuse toodangu ekspordis oli piimasektoril (26,1%), järgnes kalasektor (20,5%).

ESA kiirstatistika andmetel tegutses 2009. aastal toiduainetööstuses 396 ettevõtet, mis moodustas 7% töötleva tööstuse ettevõtetest. Kõige suurem oli ettevõtete arv pagaritööstuses, kus tegutses 111 ettevõtet. Toiduainetööstusettevõtetest peaaegu pooled (49%) olid mikroettevõtted, kus töötas 1-9 inimest. Suuri, üle 100 töötajaga ettevõtteid, oli vaid 10%.

2009. aastal oli toiduainetööstusettevõtetes hõivatud keskmiselt 14638 inimest. Neist töötas pagari- ja kondiitritööstuses 3464, lihasektoris 2978, piimasektoris 2171, kalasektoris 1754 ja joogitööstuses 1712 inimest.

Allikas: www.agri.ee