Eesti toiduainetööstus

Toiduainetööstus on üks olulisem haru Eesti töötlevas tööstuses. Toiduainetööstus (sh joogitööstus) annab ligikaudu 15 % Eesti töötleva tööstuse toodangust  toodangust.

Eesti Statistikaameti andmetel toodeti 2016. aastal toiduainetööstusettevõtete poolt kokku 1,41 miljardi euro eest toodangut, mis moodustas töötleva tööstuse kogutoodangust 14,9%. Suurima osa Eesti toiduainetetööstuse toodangumahust annavad piimatööstus 20,7%, lihatööstus 20,3% ja joogitööstus 13,0%.

Toiduainetetööstuse ekspordi osatähtsus oli 2016. aastal 7,1% töötleva tööstuse ekspordi mahust. Toiduainetööstuse toodangu ekspordist, mida oli 462 mln eurot, moodustas 2016. aastal 24%, pagaritööstuse,  18% piimatööstuse ning 17% kalatööstuse toodang.

ESA kiirstatistika andmetel tegutses 2015. aastal toiduainetööstuses 505 ettevõtet, mis moodustas 14,4% töötleva tööstuse ettevõtete loodud lisandväärtusest.  Toiduainetööstusettevõtetest üle poole (62%) olid mikroettevõtted, kus töötas 1-9 inimest. Toidutööstuses töötas 2016.a. 14 497 inimest, mis moodustas 14% tööstuses hõivatud inimeste koguarvust. Toidutööstuses hõivatutest moodustasid 20,2% pagaritööstustes ja 19,8% lihatööstustes hõivatud inimesed.

Allikas: www.agri.ee