Eesti toiduainetööstus

Toiduainetööstus on üks olulisem haru Eesti töötlevas tööstuses. Toiduainetööstus (sh joogitööstus) annab ligikaudu 2 % Eesti sisemajanduse koguproduktist ja 8% tööstustoodangu ekspordist ning seal töötab umbes 4% hõivatutest.

Eesti Statistikaameti andmetel toodeti 2015. aastal toiduainetööstusettevõtete poolt kokku 1,42 miljardi krooni eest toodangut, mis moodustas töötleva tööstuse kogutoodangust 15,4%. Suurima osa Eesti toiduainetetööstuse toodangumahust annavad piima- (20,5%), liha- (19,8%) ja joogitööstus (12,8%) ning kalatööstus (10,7%).

Toiduainetetööstuse ekspordi osatähtsus toodangu müügis oli 2015. aastal 7,7 % töötleva tööstuse ekspordi mahustToiduainetööstuse toodangu ekspordist moodustas piimasektor 2016. aastal 13,4% ja lihasektor 7,5%.

ESA kiirstatistika andmetel tegutses 2015. aastal toiduainetööstuses 505 ettevõtet, mis moodustas 14,4% töötleva tööstuse ettevõtete loodud lisandväärtusest. Kõige suurem oli ettevõtete arv pagaritööstuses, kus tegutses 111 ettevõtet. Toiduainetööstusettevõtetest üle poole (62%) olid mikroettevõtted, kus töötas 1-9 inimest. Suuri, üle 100 töötajaga ettevõtteid, oli 25%.

2015. aastal oli toiduainetööstusettevõtetes hõivatud keskmiselt 15 142 inimest. Neist töötas pagari- ja kondiitritööstuses 2982, lihasektoris 2958, piimasektoris 2046, kalasektoris 1754 ja joogitööstuses 1712 inimest.

Allikas: www.agri.ee