Eesti, Läti ja Leedu põllumajandusministrite ja valitsusväliste põllumajandusorganisatsioonide juhtide ühisdeklaratsioon

jaanuar 20, 2012

Tunnustame ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) olulisust Euroopa Liidu ühe peamise poliitikana ja selle märkimisväärset rolli mitte – …

Üheksa riigi põllumajandustootjad nõuavad toetuste õiglasemat jaotamist

detsember 2, 2011

28.-29. novembrini 2011 toimus Budapestis kaheksa liikmesriigi Eesti, Läti, Leedu, Poola, Ungari, Tšehhi, Slovakkia ja Rumeenia ning peagi liituva Horvaatia põllumajanduskodade ja -organisatsioonide kohtumine, kus arutati Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tulevikku. Kohtumise tulemusel kiideti heaks ühisdeklaratsioon, milles nõutakse põllumajandustoetuste jaotamisel – …

Baltimaade põllumehed nõuavad võrdseid konkurentsitingimusi

september 27, 2011

Eest, Läti ja Leedu suuremad põllumajandusorganisatsioonid saatsid eile Euroopa Komisjoni presidendile José Manuel Barrosole ja teistele komisjoni volinikele ühiskirja, milles nõutakse võrdseid konkurentsitingimusi kõikidele Euroopa Liidu põllumajandustootjatele. Kirjas märgitakse, et Baltikumi põllumajandustootjad ei saa nõustuda komisjoni seniste ettepanekutega, mis jätaksid – …

Põllumajandus-Kaubanduskoda ei ole rahul Euroopa Komisjoni eelarveettepanekuga

juuli 11, 2011

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) ei ole rahul Euroopa Komisjoni EL eelarvekavaga aastateks 2014-2020. Avaldatud eelarve ettepanek on vastuolus komisjoni ja Euroopa Parlamendi seniste lubadustega muuta põllumajanduse otsetoetuste süsteem õiglasemaks. Komisjoni teatisest selgub, et liikmesriikide põllumeeste toetustasemete ühtlustamisele tahetakse kehtestada järjekordne üleminekuaeg. – …

EPKK ei toeta Maaülikooli liitmist

mai 9, 2011

Pärast Riigikogu valimisi on tavaks saanud diskussioon Maaülikooli ühendamisest Tartu Ülikooliga. Põllumehed-toidutootjad ei mõista selle poleemika põhjusi ega asjakohasust. Eesti riik võiks ükskord „valmis saada“ – haridussüsteem ei vaja lõputuid reforme, vaid võimalusi stabiilseks arenguks. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimehe, AS – …