Riigikogu valimised 2015: Ootame erakondadelt Eesti toidutootjate ausat kohtlemist ja meetmeid põllumajanduse potentsiaali paremaks ärakasutamiseks

jaanuar 20, 2015

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on välja töötanud seisukohad eelseisvateks Riigikogu valimisteks, millest võiks lähtuda poliitika kujundamisel põllumajanduse – …

EPKK ettepanekud erakondadele Euroopa Parlamendi valimisprogrammidesse

märts 10, 2014

25. mail 2014 toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel teeme erakondadele ettepaneku liita oma valimisprogrammidesse põllumajanduse ja toidutootmise arenguks olulised teemad. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ülesanne on tagada elanikkonna varustamine kvaliteetse ja ohutu, ressursi- ja keskkonnasäästlikult toodetud toiduga. Põllumajandus- ja toidusektor – …

Maaelu arengukava on kreenis, aga kuhu poole?

august 2, 2013

Maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) ettevalmistamine on jõudnud lõpusirgele, mis on erinevate huvigruppide vahel põhjustanud korraliku sõnasõja. Nagu raha jagamisel ikka. Oleme tihti kuulnud, et uus MAK on suurtootmise poole kaldu. Keskkonnakaitsja Silvia Lotmani arvates on arengukava sisu tugevalt kallutatud tööstusliku – …

Maaelu arengukava investeeringumeetmed peavad panustama töökohtade kindlustamisse

detsember 14, 2012

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda saatis 10. detsembril põllumajandusministrile kirja, milles avaldasime mõningast rahulolematust maaelu arengukava 2014-2020 raames kavandatavate põllumajandusettevõtete investeeringumeetmete osas. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja hinnangul peab investeeringute toetamise poliitika eesmärgiks olema ettevõtluse arendamine ning töökohtade kindlustamine, mistõttu peaks investeeringute toetamisel lähtuma ettevõtete pikaajalisest – …

Leedu, Läti ja Eesti põllumajandusorganisatsioonide avaldus Euroopa Parlamendile ja Komisjonile

juuni 4, 2012

Baltimaade põllumeeste ebaõiglasest kohtlemisest Euroopa Komisjoni ühise põllumajanduspoliitika eelnõus. Pärast Euroopa Liiduga ühinemist on Eesti, Leedu ja Läti kinni pidanud kõigist Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) nõuetest. Need kolm EL liikmesriiki võtavad seda kohustust tõsiselt ning varustavad tarbijaid kõrgekvaliteedilise ja – …