Piimavaldkond

2016. aastal toodeti Eestis piimatooteid 217 000 tonni, mis on 4% enam kui 2015. aastal.  Piimatööstuse müügitulu langes 5,1% ja oli 2016. aastal 318,8 miljonit eurot.

Eesti piimatoodete toodangu rahaline väärtus kasvas aastaga 1% võrra ja oli 292,7 miljonit eurot. Sektori kahjum oli 4,7 miljonit eurot, selgub Maaelu­ministeeriumis valminud Eesti toiduainetööstuse 2016. aasta ülevaatest.

Piima ja –toodete ekspordikäive oli 2016. aastal 144 miljonit eurot ja see vähenes eelmise aastaga võrreldes 3,3%.

Piimatööstused investeerisid 2016. aastal materiaalsesse põhivarasse 10,8 miljonit eurot, mis  aastaga langes 30%.

Statistikaameti lühiajastatistika andmetel oli  2016. aasta seisuga Eestis  26 piimatöötlemisega tegelevat ettevõtet, kus töötas kokku 2035 inimest. See moodustas 14% toiduainetööstuses hõivatud inimestest.