Erialatoimkonnad

EPKK toimkonnad alustasid tegevust 1997.aastal eesmärgiga analüüsida olukorda põllumajanduse ja maaelu erinevates valdkondades, teha ettepanekuid ning anda soovitusi antud valdkondade korrastamiseks. Toimkondade töös osalevad sõltuvalt toimkonna profiilist antud eriala tunnustatud spetsialistid, teadlased ja erinevate ametkondade esindajad. Toimkonnad tegelevad seadusandliku initsiatiiviga, esitades oma seisukohad, mille põhjal formuleeritakse seadusaktide muudatuste ettepanekud. Toimkonnad korraldavad vastavalt vajadusele töökoosolekuid, nõupidamisi ning ümarlaudu millesse kaasatakse antud valdkondade spetsialiste.

Toimkondade üheks oluliseks funktsiooniks on korraldada avalikke üritusi – foorumeid, informeerimaks laiemat üldsust erinevate põllumajanduse ja maaelu valdkondade vajadustest, suundumustest, seisundist ning võimalustest.