Vedelsõnniku keskkonnasõbraliku käitlemise demopäev

21. juunil 2016 korraldas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Eesti Taimekasvatuse Instituudi ning AS-ga Väätsa Agro vedelsõnniku keskkonnasõbraliku käitlemise demopäeva. Selle raames toimus esmalt Väätsa kultuurimajas samateemaline seminar, millele järgnes vedelsõnniku rohumaakamarasse andmise masinate töödemo Väätsa Agro põllul. Töödemo käigus tutvustati erinevat tüüpi vedelsõnniku laotamise masinaid (sulglõhe-ketasseadis, sulglõhe käppseadis, 1-kettaline avalõheseadis, 2-kettaline avalõheseadis, lohiskingseadis, lohisvoolikseadis, pealemuldamisseadis).

Demopäevale olid oodatud kõik keskkonnasõbralikest vedelsõnniku käitlemise tehnoloogiatest huvitatud põllumajandustootjad ning konsulendid.

Ettekanded:

ETKI_ettekanne demopäeval

Rein Viiralt ettekanne

Väätsa Agro AS ettekanne

Demopäev korraldati  Kesk-Läänemere Programmi 2014-2020 projekti “GreenAgri” raames.