Vesiviljelejad soovivad investeeringuteks üle 5,5 mln euro toetust

aprill 29, 2013

Aprillikuu algul toimunud vesiviljeluse investeeringutoetuse taotlusvoorus laekus PRIAle 24 taotlust, ettevõtjad küsivad toetust kokku 5 561 586 – …

Kalakasvatajad saavad oma laenufondi

november 29, 2012

Euroopa Kalandusfondi seirekomisjon kinnitas tänasel istungil heaks rakenduskava muutmise, millega luuakse vesiviljelusega tegelevatele ettevõtetele võimalus kalandusfondist laenu saada. Laenu hakkab väljastama Maaelu Edendamise Sihtasutus, kes võib laenu anda vesiviljelusega alustavatele või tegelevatele ettevõtetele investeeringuteks tootmisesse või töötlemisse ning seda järgmisteks – …

Kihnu ja Manilaiu rannakalurid saavad loa sügispüügiks

august 28, 2012

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder saatis Vabariigi Valitsusse määruse eelnõu, millega suurendatakse Liivi lahe rannakaluritele 2012. aastaks kehtestatud lubatud räimesaaki. „Sügispüügi avamine Kihnu ja Manija saarte rannakaluritele on sel aastal eriti oluline,“ ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. „Pärnu maakonna kalurid püüdsid kevadel lubatud – …

Eesti Kalaliit osaleb Brüsselis maailma suurimal kalandusmessil

aprill 25, 2012

24.-26. aprillini Brüsselis toimuv European Seafood Exposition (ESE) on maailma kalaäri aasta suursündmus, mis tähistab tänavu oma 20. aastapäeva. Näitusest võtab Eesti Kalaliidu eestvedamisel osa 22 Eesti kalatöötlejat ja -eksportijat. Eesti kalaettevõtete messil osalemise eesmärgiks on kalatööstuste ekspordivõime suurendamine ja – …

Brüsselis keskendutakse Eesti jaoks olulistele kalandusküsimustele

märts 19, 2012

Täna Brüsselis toimuvas põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogus arutatakse 2014-2020 finantsperioodil rakendatavat Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi eelnõud ning kalanduse turukorraldust. „Euroopa kalandus vajab suuri reforme ning kalandussektor peab suutma nende muudatustega kohaneda. Tulevane Euroopa Merendus- ja Kalandusfond peaks panustama just struktuursete – …