Turuinfo

EPKK turuinfo pakub põllumajandustootjatele, põllumajandussaaduste töötlejatele, turustajatele ning teistele huvilistele põhjalikku informatsiooni sise- ja välisturgudest. Turuinformatsioon sisaldab ülevaateid ning analüüse erinevate riikide turundussituatsioonist, statistilisi andmeid ja hinnainformatsiooni. Kogutud, töödeldud ning tarbijale edastatud informatsioon aitab langetada otsuseid, mis võimaldavad alandada Eesti tootja riske nii sise- kui välisturul, samuti kindlustada endale hinnaläbirääkimistel võimalikult soodne tulemus. Turuinfo kogumisel lähtub EPKK eelkõige Eesti turgu tootegrupiti enam mõjutatavatest piirkondadest. EPKK saadab turuinfot oma liikmetele tasuta.

EPKK-st on võimalik turuinfot osta ka meie organisatsiooni mittekuuluvatel huvilistel. Lisainfo: Vevo Olevsoo, vevo@epkk.ee, tel 600 9349