Toimkonnad

Koja liikmete, nõukogu, juhatuse või gruppide algatusel võib teatud majandus- või tegevusvaldkonna edendamiseks moodustada koja toimkondi. Toimkonna liikmeteks võivad olla koja liikmed kas ühest või mitmest koja grupist.

Toimkond valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib toimkonna tööd. Toimkonna esimehe kinnitab ametisse koja nõukogu. Toimkonnal on õigus teha ettepanekuid koja gruppidele, nõukogule ja juhatusele.

Toimkonnad analüüsivad sektori olukorda ja töötavad välja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja seisukohti erinevates küsimustes. Toimkonnad korraldavad vastavalt vajadusele töökoosolekuid, nõupidamisi ning ümarlaudu, millesse kaasatakse valdkonna teadlasi, spetsialiste ja erinevate ametkondade esindajaid.

Toimkondade üheks ülesandeks on ka korraldada avalikke foorumeid ja konverentse, millel arutatakse sektori aktuaalsetel teemadel. Foorumite eesmärk on erinevate osapoolte osavõtul otsida lahendusi tekkinud probleemidele ning informeerida avalikkust vastava tegevusharu olukorrast.

 

EPKK nõukogu algatusel on moodustatud järgmised toimkonnad:

1. Teraviljatoimkond
Esimees: 
Liikmed: Ain Aasa (Estonia OÜ), Jaak Soosaar (Pärnumaa PL), Hardo Vahemäe (Wiru Vili), Lembit Paal (Jõgevamaa PL), Olav Kreen (Rabaveere talu), Erik Paalman(Põlvamaa PL), Evelin Loit (Maaülikool)
Asendusliikmed: Jaak Läänemets (Kevili), Diana Salf (Põlvamaa PL), Kaido Kirst (Saaremaa PL)
Koordinaator: Roomet Sõrmus, tel 600 9349, roomet.sormus@epkk.ee

2. Piimatoimkond
Esinaine: Pilleriin Puskar (Alltech Eesti)
Liikmed: Valdis Noppel (Saaremaa Piimatööstus), Maido Solovjov (Valio Eesti), Jaanus Murakas (E-Piim Tootmine), Hannes Prits (Estover Piimatööstus), Ülo Kivine (Tere Piimatööstus ja Farmi Piimatööstus), Ole Musting (Külmsoo OÜ), Tanel-Taavi Bulitko (ETKÜ), Tõnu Post (Saaremaa PL), Anu Allas (Aravete Agro), Margus Muld (Väätsa Agro)
Asendusliikmed: Aivar Häelm (PÜ Muhepiim), Arnold Kannike (ELPA), Ene Tammsaar (BioCC), Raul Soodla (Jõgevamaa PL), Eero Timmermann (Põlva Agro) 
Koordinaator: Tiina Saron, tel 6009349, tiina.saron@epkk.ee

3. Lihatoimkond
Esinaine:
 Anu Hellenurme (Anu Ait OÜ)
Liikmed: Merike Heinpalu (Väiketapamajade Liit), Mats Meriste (Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit), Toomas Kruustük (Nõo LT), Kaupo Kutsar (Eestimaa Lihaveis OÜ), Einar Jakobi (Viru Lihaühistu), Jane Mättik (Lihaveisekasvatajate Selts), Ulve Märtson (Hinnu Seafarm), Eero Timmermann (Põlva Agro), Aldo Vaan (Lihaveisekasvatajate Selts), Vallo seera (Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit)  
Koordinaator: Tiina Saron, tel 6009349, tiina.saron@epkk.ee

4. Keskkonnatoimkond
Esimees:

Liikmed: Margus Muld (Väätsa Agro), Mae Alviste (Järvamaa PL), Margus Lepp (Virumaa PL), Tenno Laanemets (ELKS), Taavi Tobreluts (Põlvamaa PL), Siret Sõmer (Eesti Linnukasvatajate Selts), Mart Kullamaa (Eesti Kutseliste Mesinike Ühing), Aleksander Kilk (Mesinike Liit), Lehar Lindre (Maaportaal), Rihard Rohtla (Valio Eesti), Priit Jõeäär (KÜ Eramets)
Asendusliikmed: Jaanus Marrandi (Estonia OÜ), Vallo Seera (ELKS)
Koordinaator: EPKK keskkonnavaldkonna juht Riina Maruštšak

5. Mahetoimkond
Esimees: Hardo Vahemäe (Wiru Vili TÜ)
Liikmed: Ell Selis (Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit), Siim Suitsmart (Lihaveisekasvtajate Selts), Margus Timmo (Põlvamaa PL), Juhan Särgava (Saidafrma), Siiri Otsmann (EKMÜ), Rea Raus (Mesinike Liit), Urmas Matsalu (Sojaliit), Valdis Noppel (Saaremaa Piimatööstus), Ragnar Leming (Maaülikool)
Asendusliikmed: Einar jakobi (Virumaa PL), Kaupo Kutsar (Valgamaa PL)
Koordinaator: Katrin Tambet, katrin@epkk.ee, tel 5110965

6. Maaelutoimkond
(moodustamisel)