Toimkonnad

Koja liikmete, nõukogu, juhatuse või gruppide initsiatiivil võib teatud majandus- või tegevusvaldkonna edendamiseks moodustada koja toimkondi. Toimkonna liikmeteks võivad olla koja liikmed kas ühest või mitmest koja grupist.

Toimkond valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib toimkonna tööd. Toimkonna esimehe kinnitab ametisse koja nõukogu. Toimkonnal on õigus teha ettepanekuid koja gruppidele, nõukogule ja juhatusele.

Toimkonnad analüüsivad sektori olukorda ja töötavad välja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja seisukohti erinevates küsimustes. Toimkonnad korraldavad vastavalt vajadusele töökoosolekuid, nõupidamisi ning ümarlaudu, millesse kaasatakse valdkonna teadlasi, spetsialiste ja erinevate ametkondade esindajaid.

Toimkondade üheks ülesandeks on ka korraldada avalikke foorumeid ja konverentse, millel arutatakse sektori aktuaalsetel teemadel. Foorumite eesmärk on erinevate osapoolte osavõtul otsida lahendusi tekkinud probleemidele ning informeerida avalikkust vastava tegevusharu olukorrast.

 

EPKK nõukogu algatusel on moodustatud järgmised toimkonnad:

1. Teraviljatoimkond
Esimees: Ivo Eenpalu (Hellemaa talu)
Liikmed: Ants Puusta (Baltic Agro), Veikko Vahar (Oilseeds Trade), Marge Pähkel (Scandagra Eesti), Rauno Viljas (Tartu Mill), Lauri Mõtsnik (Balti Veski), Uno Kaldmäe (Eesti Leivaliit), Olav Kreen (Rabavere  talu), Kalle Kits (Valgamaa PL), Ain Aasa (Estonia OÜ), Meelis Kokkmaa (FIE, Põlvamaa PL), Lembit Paal (Pajusi ABF), Jaak Läänemets (Kevili)
Koordinaator: Roomet Sõrmus, tel 600 9349, roomet.sormus@epkk.ee

2. Piimatoimkond
Esinaine: Pilleriin Puskar (Alltech Eesti)
Liikmed: Sivar Irval (Dimedium), Valdis Noppel (Saaremaa Piimatööstus), Maido Solovjov (Valio Eesti), Jaanus Murakas (E-Piim Tootmine), Hannes Prits (Estover), Raul Soodla (Jõgevamaa PTL), Raivo Musting (Külmsoo talu), Tanel-Taavi Bulitko (ETKÜ), Tõnu Post (Kõljala POÜ), Ly Kivikas (Kaisma OÜ), Aavo Mölder (Tartu Agro).
Asendusliikmed: Veikko Vahar (Oilseeds Trade), Aivar Häelm (Muhepiim), Margus Muld (Väätsa Agro).
Koordinaator: Tiina Saron, tel 6009349, tiina.saron@epkk.ee

3. Lihatoimkond
Esinaine:
 Anu Hellenurme (Anu Ait OÜ)
Liikmed: Pilleriin Puskar (Alltech Eesti), Tarmo Küla (Linnamäe Lihatööstus), Katrin Noorkõiv (Liivimaa Lihaveis), Toomas Kruustük (Nõo Lihatööstus), Kristjan Leedo (Saaremaa Lihatööstus), Kaupo Kutsar (Eestimaa Lihaveis), Einar Jakobi (Viru Lihaühistu), Ave Haamer (Haameri talu), Aldo Vaan (Eesti Lihaveisekasvatajate selts), Ulve Märtson (Hinnu seafarm).
Asendusliige: Alo Salm (Rebruk Farm)
Koordinaator: Tiina Saron, tel 6009349, tiina.saron@epkk.ee

4. Keskkonnatoimkond
Esinaine:
 Mae Alviste (Järvamaa PL)
Liikmed: Peeter Lääne (Viljandi Põllumajanduse NÜ), Marge Sepp (Eesti Sojaliit), Aleksander Kilk (Eesti Mesinike Liit), Siret Sõmer (HKScan Estonia), Taavi Tobreluts (Põlvamaa PL, Õkomahe), Margus Muld (Väätsa Agro), Priit Jõeäär (Keskühistu Eramets), Vahur Sikaste (Valio Eesti), Ivo Kimmel (Eesti Pagar), Aarne Liiv (Kalatalu Härjanurmes), Tenno Laanemets (Hansu-Kalda)
Koordinaator:

5. Mahetoimkond
Esimees: Hardo Vahemäe (Wiru Vili TÜ)
Liikmed: Mats Meriste (Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit), Siim Suitsmart (Eesti Lihaveisekasvatajate Liit ), Juhan Särgava (Saidafarm), Ülo Kivine (Farmi Piimatööstus), Vallo Tenson (Baltic Agro), Urmas Matsalu (Eesti Sojaliit)
Koordinaator: Roomet Sõrmus, tel 5205857, roomet.sormus@epkk.ee

6. Maaelutoimkond
(moodustamisel)