Kuidas märki taotleda?

1. Ristikumärgi taotlemiseks esitab taotleja järgmised dokumendid:
a) Palun täida Avaldus ristikumärk 2017 (lisa 5-2017) EPKK blanketil. Saada avaldus e-posti aadressil info@epkk.ee.
Avaldus tuleb täita iga toote kohta eraldi. EPKK võtab endale vastutuse ülalnimetatud dokumentide konfidentsiaalsena säilitamise eest.
b) lisa kehtiv toote füüsikalis-keemilise ja mikrobioloogilise laborianalüüsi tulemuste koopia.
Analüüsid peavad olema teostatud akrediteeritud või tunnustatud laboris ning ei tohi olla vanemad kui 1 kuu.
2. Pärast taotlusdokumentide laekumist sõlmib EPKK ettevõtjaga lepingu hindamisel osalemise kohta.
3. Toodete hindamine on tasuline.
Hindamisel osalemise tasu peab olema laekunud EPKK arvele enne kokkulepitud hindamispäeva. Maksmine toimub EPKK väljastatud arve alusel.
4. EPKK eksperdid viivad läbi sensoorse hindamise.
Hindamise tulemustest teavitatakse ettevõtjat. Hindamise edukalt läbinud toodete märgistamiseks annab EPKK ettevõtjale tunnistuse märgi kasutamise õiguse kohta.
5. Ettevõtja sõlmib EPKK-ga litsentsilepingu märgi kasutamise kohta.
6. Jooksval aastal märgi saanud tootele kehtib märgi kandmise õigus järgmise aasta 31. detsembrini.
Kui selle aja jooksul on toode järelkontrolli tulemusena vastanud märgi kandmise nõuetele, võib ettevõte litsentsilepingut pikendada. Lepingu pikendamiseks tuleb igal kalendriaastal maksta litsentsitasu.
Täpsem info: Märgi statuut
TM ja TEM märgi trükifail: Lae alla siit!