Tutvustus

Tunnustatud Eesti Maitse päritolu- ja kvaliteedimärk antakse tootele, mille põhitooraine* on 100% eestimaise päritoluga ning mis on edukalt läbinud laboratoorse ja sensoorse hindamise. Märgi kasutamisõigust võivad taotleda kõik äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes tõendavad dokumentaalselt toote valmistamisel kasutatud põhitooraine kodumaist päritolu.

* Põhitooraine – tooraine, mis annab tootele kõige iseloomulikumad omadused, nt lihatoodete puhul liha, piimatoodete puhul piim jne.

Kvaliteedi- ja päritolumärgi väljaandmise eesmärk on:

ˇ väärtustada eestimaist toodet Eesti turul;
ˇ toetada Eesti toiduainete kodumaist müüki ja eksporti;
ˇ pakkuda eeliseid konkurentsis;
ˇ motiveerida ettevõtteid kasutama tootmisel eestimaist toorainet;
ˇ suurendada tarbija usaldust kodumaiste toodete kvaliteedi vastu.

Paris_Eesti_Toit_FB_banner

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis kasu on märgist?

Põllumeestele: märgi kasutamine motiveerib toiduainete tootmisel kasutama kodumaist toorainet ning pakub põllumajandussektoris tegutsevatele tootjatele müügituge ning laiemaid turustusvõimalusi.

Toidutööstusele: märgi kasutamine motiveerib töötlejaid aktiivsemalt tegelema tootearendusega, tootma stabiilselt kõrge kvaliteediga toiduaineid, loob võimalusi turustuskanalite võrgu laiendamiseks ning vähendab turunduskulutusi, ühildades ettevõttesiseseid kampaaniaid koja turundustegevusega.

Toidutarbijale: märk aitab poelettidelt kergemini leida kodumaiseid kvaliteetseid toiduained, suurendab usaldust Eesti päritolu toidukaupade vastu ja kergendab tarbijate ostuotsuste tegemist.

Kui kaua märk kehtib?

Märgid kehtivad väljaandmise aastale järgneva aasta lõpuni. Selle aja jooksul tehakse märki kandvatele toodetele pistelist järelkontrolli. Juhul, kui tarbija märkab märgistatud tootel tõsist kvaliteediviga, on tal õigus ja võimalus pöörduda Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poole, kes teostab ebakvaliteetsele tootele koheselt järelkontrolli ning informeerib juhtumist tootjat.

Tunnustatud Eesti Maitse pääsukesemärgi trükikõlblik logo:

Pääsukeselogo uus