Kuidas märki taotleda?

1. Pääsukesemärgi taotlemiseks esitab taotleja järgmised dokumendid:
a)  Palun täida Avaldus pääsukesemärgi taotlemiseks 2019 (Lisa 4-2019) EPKK blanketil ja saada see e-posti aadressil: info@epkk.ee.
b) toote füüsikalis-keemilise ja mikrobioloogilise laborianalüüsi tulemuste koopia (analüüsid peavad olema teostatud akrediteeritud või tunnustatud laboris ning ei tohi olla vanemad kui 1 kuu);
c) kodumaist põhitooraine päritolu tõendav dokumentatsioon (liha-, piima-, kala-, pagari­toode­te ning aedviljakonservide puhul erinevad);
d) toodete kvaliteedi hindamiseks on vajalik esitada tootekirjeldus (Lisa 7-2019). Tootekirjelduses tuleb võimalikult täpselt kirjeldada hinnatava toote neid omadusi, mis on olulised ja vajalikud toote iseloomustamiseks. Kindlasti peab olema ära näidatud: koostis, välimus, konsistents, lõhn, maitse, mõningal juhul tekstuur, värvus, rasvaprotsent, serveerimise soovitus jne.
2. Pärast taotlusdokumentide laekumist sõlmib EPKK ettevõtjaga lepingu hindamisel osalemise kohta.
3. Toodete hindamine on tasuline.
Ühe toote hindamine maksab 15 eurot, millele lisandub käibemaks. Hindamisel osalemise tasu peab olema laekunud EPKK arvele enne kokkulepitud hindamispäeva. Maksmine toimub arve alusel, mille EPKK pärast avalduse laekumist väljastab.
4. EPKK eksperdid kontrollivad toote tooraine päritolu ja viivad läbi sensoorse hindamise.
Hindamise tulemustest teavitatakse ettevõtjat. Mõlema hindamisetapi edukalt läbinud toote märgistamiseks annab EPKK ettevõtjale tunnistuse märgi kasutamise õiguse kohta.
5. Ettevõtja sõlmib EPKK-ga litsentsilepingu märgi kasutamise kohta.
Lepingu pikendamiseks tuleb igal kalendriaastal maksta litsentsitasu.

TM ja TEM märkide trükifail: Lae alla siit!