Hindamine

Toiduaineid hinnatakse järgmistes tootegrupis:

 1. lihatooted ja munad
 2. piimatooted
 3. pagari- ja kondiitritooted, teraviljatooted
 4. kalatooted
 5. aedviljatooted, kastmed, mesi, hoidised, valmistoidud, imiku- ja väikelaste toit, taimeteed, karastusjoogid
 6. alkohoolsed joogid

Kes hindavad?

Iga tootegrupi jaoks on eraldi ekspertkomisjon, kuhu kuulub 5 – 10 liiget. Kõik komisjoni liikmed on erialaspetsialistid toiduainetööstustest, teadusasutustest ja laboritest, kes on aktiivselt tegevad oma valdkonnas ja soovitatud erialaliitude poolt. Komisjoni tööd koordineerib esimees, kes on valitud komisjoni liikmete hääletusel. Eksperdid on saanud hindamise läbiviimiseks EPKK poolt vastava koolituse. Hindamine toimub väljatöötatud kriteeriumide alusel, ekspertide isiklikud maitse-eelistused ei lähe arvesse.

Kuidas toimub hindamine?

Tooraine päritolu kontrolli käik (sarnane kõigis tootegruppides):
1. EPKK spetsialistid vaatavad läbi tooraine kodumaist päritolu tõendavad dokumendid.
2. Tooted, mille tooraine eestimaine päritolu leiab tõestust, lubatakse sensoorsele hindamisele.

Toodete sensoorse kvaliteedi hindamine

1) Hindamise esimeses etapis vaatab EPKK läbi kõik esitatud toodete füüsikalis-keemiliste ja mikrobioloogiliste laborianalüüside tulemused ning kontrollib nende vastavust Eestis kehtivatele standarditele või nende puudumisel tehnospetsifikaatidele. Kõik tooted, mis vastavad nõuetele, võivad osaleda sensoorsel hindamisel.

2) EPKK töötajad ostavad koos ekspertidega hindamisele eelneval päeval kõik hindamisele tulevad tooted ettevõtete poolt soovitatud jaemüügivõrgust. Anonüümsuse huvides ostab lihatooted näiteks piimaekspert, kalatooted pagaritoodete ekspert jne.

3) Tooted osalevad sensoorsel hindamisel anonüümselt, st eksperdid ei tea, kes on toote valmistaja. Kõik valmistajale viitavad sildid ja/või pakendid kas eemaldatakse, kaetakse kinni või toode pakitakse lahti vahetult enne hindamist. Hindamise ajal garanteerib EPKK väljatöötatud toodete šifreerimissüsteemi abil toodete anonüümsuse.

4) Toodete sensoorsel hindamisel on põhirõhk maitsel, lisaks maitsele hinnatakse veel toodete välimust, konsistentsi ja lõhna. Hindamine toimub hindamislehtede alusel; märgi “Tunnustatud Eesti Maitse” kandmise õiguse omandamiseks peab toode koguma punktisumma vähemalt 4,0.

5) Kui sensoorne hindamine on lõppenud, dešifreerivad EPKK töötajad toodete koodid ja teevad hindamisest kokkuvõtted. Positiivse tulemuse saavutanud toodetele antakse märgi “Tunnustatud Eesti Maitse” kandmise õigus koos vastava tunnistusega. Tooteid, mis ei saavutanud positiivset tulemust, EPKK ei avalikusta, kuid informeerib ettevõtteid hindamise tulemustest ja negatiivse hindamistulemuse põhjustest.

Kuidas toimub järelkontroll?

 • Toodete tooraine päritolu järelkontroll toimub vähemalt 1 kord aastas, lisaks erijuhud kaebuste korral. Järelkontrolli teostavad EPKK esindajad, kes külastavad tootjaettevõtet ning jälgivad, kas dokumentaalselt tõestatu vastab ka tegelikkusele.
 • Tuginedes EPKK ja ettevõtja vahel sõlmitud litsentsilepingu tingimustele võimaldab ettevõtja EPKK esindajatele juurdepääsu nõutavatele dokumentidele (so märgi statuudis näidatud dokumentidele).
 • Sensoorne järelkontroll toimub tavapäraselt, vastavalt märgi statuudis kehtestatud sensoorse hindamise korrale.
 • Järelkontrolli läbiviimisest ettevõtet varem ei informeerita. Järelkontrolli tulemustest teavitatakse ettevõtjat kirjalikult.
 • Pärast kolmekordset tingimustele mittevastamist võetakse tootelt märgikandmise õigus.
 • Juhul, kui järelkontrolli käigus leitakse rikkumine päritolu osas, on EPKK-l õigus ettevõtjaga litsentsileping koheselt lõpetada.