TEEMAD

Põllumeeste kogemused põllukultuuride kaitsmisel: Jaak Läänemets

Jaak Läänemets: taime tervis vajab hoolt. Jaak Läänmetes sai 1981. aastal Eesti Põllumajandusakadeemiast agronoomi diplomi ja on eri ameteid pidades põllumajandusega sellest ajast peale tegelenud....

Taimekaitsevahendite kasutus

Kokkuvõtted Eestis turustatud taimekaitsevahenditest näitavad, et Eesti põllumehed on viimastel aastatel hakanud vähem taimekaitsevahendeid tarbima. Põllumajandusameti hinnangul peegeldab statistika põllumeeste endi soovi edendada ja propageerida...

Saagikaitse ja jätkusuutlik põllumajandus

Põllumajandus seisab nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil mitmete väljakutsete ees. Toota tuleb rohkem toorainet, et rahuldada üha suuremat, kvaliteetsemat ja mitmekesisemat nõudlust. Panustada...

Taimekaitse ja ohutus

Toit Aasta aastalt on Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) poolt välja antav aruanne pestitsiidijääkide kohta kinnitanud Euroopas kasvatatava toidu kõrget ohutustaset. Kuigi teadlaste hulgas on valdavalt levinud...

Taimekaitse ja keskkonnakaitse

Vesi Nii nagu suureneb teadlikkus puhta vee olulisusest, suurenevad ka püüded vee puhtana hoidmiseks. Taimekaitsevahendite tootekoostise pidev täiustamine, parimate haldustavade rakendamine ning pritsimistehnoloogiate täiustused aitavad...

Glüfosaat

Glüfosaat on umbrohutõrjevahend, mida on juba 40 aastat kasutatud. Seda rakendatakse laialdaselt põllumajanduses ning see võimaldab kasutada minimeeritud mullaharimist, millest on kasu nii mullale kui...

KASULIK

- REKLAAM -