Tervisemärk / Identifitseerimismärgis pakenditel

veebruar 6, 2015

Alati ei ole võimalik leida pakenditel tootjamaad, kuid loomsete toitude puhul on kohustuslik kasutada tervisemärki / identifitseerimismärgist ja selle abil on võimalik saada teada tootjamaa. Märgid on kasutusel seega nii piima, muna kui ka lihatoodete puhul. Loomsete toodete puhul kutsutakse ovaalset märki identifitseerimismärgiks ja liha puhul tervisemärgiks.

Märk peab olema tootel loetaval ja kustutamatul pinnal ning üksteisest selgelt eristatavate tähemärkidega hästi nähtavale kohale paigutatud pärast tootmist ettevõttes või pakkimiskeskuses. Märgi võib panna otse tootele või selle ümbrisele, kui toode on pakitud üksikult, või ümbrisele kinnitatud etiketile. Kui toode on pakitud ja pakendatud üksikult, piisab pakendile pandud märgist.

Märgil peavad ovaalse piirjoone sees olema järgmised andmed:

Ülal: lähteriigi nimi või lühend vastavalt ISO standardile, Eesti puhul EE või EESTI.

Ülal või keskel: ettevõtte või taaspakkimiskeskuse loanumber ja vajaduse korral koodnumber, mis osutab tootetüübile, mille jaoks ettevõte on heaks kiidetud.

All: üks järgmistest esitähtede kombinatsioonidest Euroopa Liidu tähistamiseks vastava riigi keeles: CEE – EØF – EWG – EOK – ETY – EC – EEG – EG – EÜ

Lisaks indentifitseerimismärgile on toidupakenditele trükitud ka teisi märke. Kuid riiklikult on identifitseerimismärk, värske liha puhul tervisemärk, ainuke tunnus, mis on seadusega reguleeritud ja mille nõuetest kinnipidamist kontrollitakse riikliku järelevalveameti poolt pidevalt.

 

Näited:

 

valio margis.jpg

Valio Piimal olev märgis. Tootjamaa Eesti lühendiga EE, Tootja kood: Valio number 110, Euroopa Ühendus eestikeelse lühendiga EÜ.

saksa margis.jpg

Sifoonvahukoorel olev märgis. Tootjamaa Saksamaa lühendiga DE, Tootja kood NW 402, Euroopa Ühendus saksakeelse lühendiga EG (Europäischen Gemeinschaft).