Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 17. nädalaks

ESMASPÄEV, 23. aprill
23. aprillil toimub Brüsselis Copa-Cogeca veiseliha töögrupi koosolek. Räägitakse turuolukorrast, kaubandusläbirääkimistest, loomatervisest, ÜPP tulevikust jpm. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
23. – 27. aprillil tulevad Eesti põllumajandusega tutvuma 12 Hiina noortalunikku. Visiit toimub Euroopa Liidu ja Hiina noorte põllumeeste programmi 2017–2018 raames. Eestis külastavad Hiina noortalunikud sellised ettevõtteid nagu Grüne Fee, Estonia farme Türi lähedal, Andre juustumeiereid ja teraviljaühistut Kevili.
23. aprillil külastab maaeluminister Tarmo Tamm ettevõtet OÜ Latikas Mehikoormas ning Põlvamaal asuvat Maarja küla, kus kohtub Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühma õpilastega ja Maarja Küla elanikega.
23. aprillil toimub Maaeluministeeriumi väikeses saalis mahemajanduse tervikprogrammi nõukoja IV istung.
23. aprillil toimub Tartumaa Põllumeeste Liidu korraldusel Rakveres Villas Theresa tasuta pindala – ja loomatoetuste infopäev põllumajandustootjatele. Infopäevael räägitakse erinevate pindala- ja loomatoetuste muudatustest 2018. aastal ning toetuste vähendamistest, sh püsirohumaa kohustustest ning piirkondlikust veekaitse toetusest. Lektoriteks on konsulendid Arvo Aller ja Heiki Unt. Lisainfo: merry@kodu.ee või tel 736 6955.

TEISIPÄEV, 24. aprill
24. aprillil kell 10 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis põllumajanduse ja kalanduse arengukava 2030 hariduse, teaduse, teadmussiirde ja innovatsiooni horisontaalse teema töörühma kohtumine. Lisainfo arengukava väljatöötamise kohta: https://www.agri.ee/et/pollumajanduse-ja-kalanduse-valdkonna-arengukava-aastani-2030
24. aprillil algusega kell 10 toimub Tartumaa Põllumeeste Liidu korraldusel Viljandis hotellis Centrum tasuta pindala – ja loomatoetuste infopäev põllumajandustootjatele. Infopäevael räägitakse erinevate pindala- ja loomatoetuste muudatustest 2018. aastal ning toetuste vähendamistest, sh püsirohumaa kohustustest ning piirkondlikust veekaitse toetusest. Lektoriteks on konsulendid Olavy Sülla ja Hillar Lilleste. Registreerumine: https://goo.gl/forms/fppFHcajAZgiyQ5Q2 või merry@kodu.ee või tel 736 6955.
24. aprillil algusega kell 10 toimub Tartumaa Põllumeeste Liidu korraldusel Saaremaal Kuressaare ametikoolis (aud K3) tasuta pindala – ja loomatoetuste infopäev põllumajandustootjatele. Infopäevael räägitakse erinevate pindala- ja loomatoetuste muudatustest 2018. aastal ning toetuste vähendamistest, sh püsirohumaa kohustustest ning piirkondlikust veekaitse toetusest. Lektoriteks on konsulendid Jekaterina Näälik ja Mai Vaher. Registreerumine: https://goo.gl/forms/MpCVw6pJR8yLpn522 või merry@kodu.ee või tel 736 6955.
24. ja 25. aprillil toimub Tartus Eesti Maaülikoolis tasuta ühistegevuse koolitus: “Kommunikatsioon ühistus”. Lektoriks on HAL Koolitus OÜ koolitaja Ene Seidla. Teemad: Kommunikatsioon kui proaktiivne, suunatud ja mitmesuunaline protsess. Miks ja kuidas? Simulatsiooniharjutus. Püüame edastada üht sõnumit, näeme reaalajas, mis toimub tegelikult kuulaja peas. Eesmärgi hajumine ja teisenemine, filtrid, selektiivne kuulmine, terminite erinev tõlgendamine. Tuletame 5 peamist reeglit, kuidas olla kommunikatsioonis edukas. Ühistegevuse kommunikatsioon kui kokkulepetel ja reeglitel põhinev suhtlus. Reeglite kokkuleppimine – missugune info on nähtav, millal, mis kanalis ja miks. Töövormid olukordades, kui arvamusi ei avaldata või kui arvamusi on palju ja üksteist ei kuulata. Konfliktide vältimine ja konsensuse otsimise võimalused. Kriisikommunikatsioon. Simulatsiooniharjutus – kliendi sõnumite mõistmine, infovahetus väärtusahelas. Kuidas mõjutab kommunikatsioon koostööpartnerite motivatsiooni? Kommunikatsioon liikmete, juhatuse ja nõukogu vahel. Psühholoogia põhitõed kommunikatsioonis. Enesekehtestamine kommunikatsioonis. Kiire ja aeglane mõtlemine. Väljapoole suunatud kommunikatsioon. Meediasuhtlus. Kanalite valimine, sõnumi vormimine ja sõnumi müük. Halvad uudised – kuidas käituda. Kriisijuhtimise ABC. Lisainfo ja küsimused: liis.volli@emu.ee või tel 51 92 9840 (programmi assistent Liis Võlli).
24. aprillil kell 10 – 14 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Pärnus Nooruse majas tasuta infopäeva „Liblikõieliste (hernes ja uba) agrotehnika ning taimekaitse“. Lektor Tiiu Annuk käsitleb teemasid: Herne ja oa kasvunõuded (maa ettevalmistus, mullastik, külv jne). Väetamine: põhiväetised ja leheväetised, biopreparaadid. Enamlevinud kahjurid ja haigused. Taimekaitse: umbrohutõrje, haiguste- ja kahjurtõrje. Koristamise ja kuivatamise eripärad. Registreerimine https://goo.gl/forms/9emB1CbSmCtHs2D33, tel 736 6955 või merry@kodu.ee.
24. aprillil korraldab Järvamaa Kutsehariduskeskus Säreveres taimekaitsevahendite turustaja aluskoolituse. Lektor Kaja Marrandi. Koolituse maksumus 60 eurot. Lisainfo Ruth Türk, JKHK koolitusjuht, ruth.turk@jkhk.ee, tel 5329 2188.
24. aprillil algusega kell 10 korraldab Harju Taluliit Jüris (Aruküla tee 20) maakondliku infopäeva “Põllumajandusliku majapidamise integreerimine toiduahelasse läbi kohalike turgude ja lühikese tarneahela” põllumajanduse, toidu tootmise või töötlemisega tegelevatele isikutele. Teemad: OTT toimimise tutvustus: eesmärgid, põhimõtted. Kombineeritud tegevused maaettevõtluses, turustamine ja müük. Turundus: mõtle läbi, mida oma toodedest räägid, kes on minu klient, tema vajadused. Tootjatevaheline koostöö. Lektor: Sirkka Pintmann – MTÜ Eesti OTT eestvedaja. Eelregistreerimine telefonidel 6042499; 56953743.

KOLMAPÄEV, 25. aprill
25. aprillil kell 15 toimub Maaeluministeeriumi väikeses saalis kohtumine lambakasvatajatega, kus räägitakse märgistuse teemal.
25. aprillil kohtuvad Brüsselis kolme Balti riigi põllumajandusorganisatsioonide esindajad Europarlamendi liikmete Albert Dessi ja Reimer Bogega ning tervise- ja tarbijakaitsevolinik Vytenis Andriukaitise kabinetiliikmetega. Eesti poolelt osalevad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus ja Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner.
25. aprillil algusega kell 10 toimub Tartus Eesti Maaülikoolis toiduhügieeni tasuline koolitus. Hind 30 eurot + k/m. Lektor Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli lektor. Täpsem info ja registreerumine aadessil: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=329&id_ay_toimumine=11604&systeemi_seaded=3,1,12,1,.
25. aprillil algusega kell 10 toimub Tartumaa Põllumeeste Liidu korraldusel Pärnus Nooruse Majas tasuta pindala – ja loomatoetuste infopäev põllumajandustootjatele. Infopäevael räägitakse erinevate pindala- ja loomatoetuste muudatustest 2018. aastal ning toetuste vähendamistest, sh püsirohumaa kohustustest ning piirkondlikust veekaitse toetusest. Lektoriteks on konsulendid Olavy Sülla ja Hillar Lilleste. Registreerumine: https://goo.gl/forms/9b5s4vbo2ciWV0612 või merry@kodu.ee või tel 736 6955.
25. aprillil kell 10 toimub Tallinnas Radisson Blu Olümpia hotellis XII Toiduainetööstuse aastakonverents 2018 “Meie toidulaud 25 aasta pärast”. Registreerimine: https://goo.gl/forms/ZxUuKk6EXDor6r4e2.
25. – 27. aprillini toimub projekti Liivimaa Maitsed õppereis Lätti.

NELJAPÄEV, 26. aprill
26. – 27. aprillil toimuvad Brüsselis Copa ja Cogeca presiidiumide koosolekud. Räägitakse ebaausatest kaubandustavadest, suurulukitest, veedirektiivi “tervisekontrollist”, ÜPP tulevikust, EL eelarveperspektiivist, kaubandusläbirääkimistest, Brexitist jpm. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
26. aprillil algusega kell 10 toimub Tartus Eesti Maaülikooli metsamajas (Kreutzwaldi 5, ruum 1A29) mesinduse tasuline koolitus. Hind 59 eurot + k/m. Õppejõud Taimi Paal, kandidaat (biol). Teemad: mesila rajamine, tarutüübi valik; mesilasperede muretsemine, mesilastõugudest; kevadised tööd mesilas, perede paljundamine; suvi mesilas, sülemlemine, meevõtt; sügis mesilas, mesilaste talveks ettevalmistamine; talvitumine. Registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=330&id_ay_toimumine=11464&systeemi_seaded=3,1,12,1,. Lisainfo telefonil 731 3175 või avayl@emu.ee.
26. aprillil toimub Tallinnas eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajandusgrupi juhatuse koosolek. Lisainfo: EPKK juhatuse liige Vahur Tõnissoo, vahur@epkk.ee.

REEDE, 27. aprill
27. aprillil toimub Brüsselis Balti riikide ja Põhjamaade põllumajandusorganisatsioonide kohtumine. Räägitakse ebaausatest kaubandustavadest ja ÜPP tulevikust.Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
27. aprillil algusega kell 9 toimub Tartus Eesti Maaülikoolis koolitus konsulentidele Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile III moodul: Ühistegevus ja koostöö arendamine. Teemad: Millised on ühistegevuse erinevad vormid, tegevused ja olulised juriidilised aspektid – Jaan Leetsar, EMÜ; Ühistuline turustamine ja turundamine – Rando Värnik, EMU; Millised on ühistegevuse peamised majanduslikud aspektid ja kasu ettevõttele – Rando Värnik, EMÜ; Mis takistab koostööd ja ühistegevust, kuidas neid takistusi ületada ja ühistegevust soodustada – Rando Värnik, EMÜ. Kodutöö Moodles: Rühmatööna ettevalmistatud intervjuu läbiviimine. Registreerumine ja lähem info maaülikooli avatud ülikooli kodulehel: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=11525&systeemi_seaded=3,1,12,1&sessioon=0,. Lisainfo: Jaana Orin, Mob: +372 5213304, E-post: jaana.orin@emu.ee.
27. aprillil toimub Tallinnas Kultuurikatlas Tallinna kohvifestival.

LAUPÄEV, 28. aprill
28. aprillil toimub teine üle-eestiline avatud kalasadamate päev. 23 sadamat kutsuvad endale külla, et tutvustada kalandust ja kalasadamate igapäevaelu. Kell 11 tervitab maaeluminister Tarmo Tamm avatud kalasadamate päeva külastajaid esindusüritusel Pärnus Japsi kail. Lisainfo: www.avatudsadamad.ee, Triin Heinaste, 6256 108, press@agri.ee.

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile: info@epkk.ee. Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.