Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 7. nädalaks

TEISIPÄEV, 14. veebruar
14. veebruaril kell 11 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis pressikonverents, kus tutvustatakse Eesti Konjunktuuriinstituudi tehtud Eesti toidukaupade tarbimise teemaliste uuringute „Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud” ning „Eesti toidukaupade positsioon siseturul 2016. aastal” tulemusi. Uuringu tulemusi esitleb Marje Josing Eesti Konjunktuuriinstituudist. Kommenteerib maaeluminister Tarmo Tamm. Degusteerida saab Eesti toitu! Ajakirjanikud on oodatud! Osalemissoovist palume teada anda: Karolin Lillemäe, 625 6254, press@agri.ee.
14. – 15. veebruaril toimuvad Brüsselis Copa-Cogeca maaelu arengu töögrupi ja komisjoni sotsiaalse dialoogi grupi koosolekud. Antakse ülevaade hiljuti toimunud sündmustest, maaelu arengu programmide rakendamisest, maaeluvõrgustike tegevustest, ÜPP tuleviku aruteludest. Osaleb Kerli Ats Taluliidust. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
14. veebruaril korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Brüsselis avaliku kuulamise teemal “Külad ja väikelinnad kui maaelu arengu katalüsaatorid”.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-villages-and-small-towns.
14. veebruaril kell 14 toimub Riigikogu maaelukomisjoni istung, kus arutatakse Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistust maaelu ja põllumajanduse valdkonnaga seoses.
14. veebruaril algusega kell 12 toimub Kärdlas, Wabriku seminariruumis (Vabaduse 15) infopäev “Eesti sült Euroopa Liitu. Lihatoodete märgistamine ja nõuded käitlemisel”. Teemad: Toidu sh. lihatoitude märgistamine ja seadusandlus. Nõuded lihatoitude käitlemisel. – Jüri Lauter; Eesti süldi kultuur ja ajalugu. – Ülle Jukk; Hiiu sült – Muuseum; HTÜ sült – ainuke õige Eestis – Kaja Antons; Teised lihad süldiks ja praktilised kogemused (veise-, lamba-, uluki-, kana-) –
Sven Rosenstok; Aruelu, geograafilise tähistuse ettekanne. Lisainfo: MRÜ Hiidlaste Koostöökogu, Reet Kokovkin, 5178597, reet@kogu.hiiumaa.ee.
14.-16. veebruarini toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas, (peahoones, Tehnikumi 1) taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale. Täpsem info: Ruth Türk, JKHK koolitusjuht, ruth.turk@jkhk.ee, 5329 2188.
14. veebruaril kell 11 – 15.45 toimub Haapsalu Kutsehariduskeskuses (Ehitajate tee 3, Uuemõisa) tasuta infopäev Mahepõllumajanduslik põllukultuuride kasvatus. Infopäev läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena (6 tundi). Teemad: Eestis katsetatud maheväetised ja nende kasutamine tootmises. Umbrohtude tõrjumise kogemused Väljaotsa OÜ-s. Külvinormi mõju maheteravilja, -kaunviljade ja -talirüpsi kasvatamisel. Vahekultuurid põllul ja kasvuhoones. Biopreparaatide kasutamine vahekultuuridel. Vahekultuuride segud. Lektorid Margus Ess (Väljaotsa OÜ), Merili Toom (Eesti Taimekasvatuse Instituut). Eelregistreerimine: https://goo.gl/forms/XlhYwPzE0eLqPwrg1 (eelistatult) või telefonil 5662 0955.
14. veebruaril algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit oma õppeklassis (Jalaka 48, Tartu) infopäeva teemal „Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks“. Teemad: Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise meetme tutvustus – Elar Neito ja Harry Pässa (MEM); Toetuse taotlemise e-teenuse keskkonna tutvustus – Kadri Tõldsepp (PRIA). Eelregistreerimine:https://goo.gl/forms/KPWWu5nGIxg7SIyn1, merry@kodu.ee ning 736 6955.

KOLMAPÄEV, 15. veebruar
15. veebruaril külastavad maaeluminister Tarmo Tamm ja põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban Tori hobusekasvatust. Lisainfo: Eva Lehtla, 55 463 691.
15. veebruaril toimuvad Brüsselis Copa-Cogeca töögrupidde koosolekud uuringu- ja innovatsioonitegevuse ning puu- ja köögivlija temaatikal. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be..
15. veebruaril toimub Põllumeeste Keskliidu üldkoosolek Tartus PRIAs.
15. veebruaril kell 11 toimub Tartu Ülikooli Botaanikaaias põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise, säilitamise ja hindamise komisjoni istung.
15. veebruaril algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Pärnus Nooruse Majas (Roheline 1, Pärnu) infopäeva teemal „Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks“. Teemad: Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise meetme tutvustus – Elar Neito ja Harry Pässa (MEM); Toetuse taotlemise e-teenuse keskkonna tutvustus – Kadri Tõldsepp (PRIA). Eelregistreerimine:https://goo.gl/forms/BS1defvrQb7fofq52, merry@kodu.ee ning 736 6955.
15. veebruaril algusega kell 9 toimub Rakveres, Ametikooli ruumides (Piiri 8) koolitus Taimekaitsevahendid professionaalsele kasutajale. Teemad: Integreeritud taimekaiste + turule lubatud taimekaitsevahendid, nende liigitamine + praktika. Etiketi lugemine + taimekahjustajad, nende tõrje + illegaalsed taimekaitsevahendid. Ohutusnõuded taimekaitsevahendite kasutamisel, taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ja taimekaitsevahendi jääkide käitlemine + praktika: pritsi kontroll ja ettevalmistamine tööks, kulunormide arvutamine. Seadusandlus, isikukaitsevahendid + esmaabi + pritsi tüübid ja nende käitlemine. Lektor: Ene Milvaste. Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbqDlkbjCmu4JAvycJxEwaezp3QkDNU-owEDb4d-7kU_R79A/viewform?c=0&w=1.

NELJAPÄEV, 16. veebruar
16. veebruaril toimub Brüsselis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eestvedamisel konverents “Uued majandusmudelid ja sotsiaalne innovatsioon: võimalus parema Euroopa jaoks” (“New Economy Models and Social Innovation: an Opportunity for a Better Europe”).
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-new-economy-models.
16. ja 17. veebruaril toimuvad Brüsselis Copa-Cogeca munade ja linnuliha töögrupi ning komisjoni sotsiaalse dialoogi grupi koosolekud. Räägitakse turuolukorrast, rahvusvahelistest kaubandusläbirääkimistest, veterinaarküsimustest, ÜPP tulevikust. Osaleb Jarno Hermet. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
16. veebruaril kell 12 koguneb Veterinaar- ja Toiduametis riiklik tauditõrje komisjon (Väike-Paala 3, Tallinn). Lisainfo: VTA kommunikatsioonijuht Malle Aleksius, 510 8561.
16. veebruaril antakse Sangaste lossis üle krahv Magnus von Bergi nimeline innovatsioonipreemia.
16. veebruaril kell 13 toimub Maaeluministeeriumis põllumeeste, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti esindajate ümarlaud linnukahjude hüvitamise teemal.
16. veebruaril algusega kell 10 toimub Tallinnas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas töötleva tööstuse grupi koosolek. Lisainfo: EPKK juhatuse liige Tiina Saron, tel 6009349, e-post:tiina.saron@epkk.ee.

16. veebruaril algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Paide Kultuurikeskuses (Pärnu 18, ruum 209) infopäeva teemal „Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks“. Teemad: Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise meetme tutvustus – Elar Neito ja Harry Pässa (MEM); Toetuse taotlemise e-teenuse keskkonna tutvustus – Kadri Tõldsepp (PRIA). Eelregistreerimine:https://goo.gl/forms/tRBHtawCq9N0VMLu2, merry@kodu.ee ning 736 6955.
16. veebruaril algusega kell 10 korraldab Põlvamaa Põllumeeste Liidu nõuandekeskus Põlvas kohvik-klubis Aal (Fr. Tuglase 2) tasuta infopäeva “FIE – kas olla või mitte olla? Väikeettevõtja investeerimisvõimalused põllumajanduses. Teemad: FIE tuludeklaratsiooni koostamine, FIE ja OÜ võrdlus, üleandmise toimingud. FIE maksustamine. MAK 2014-2020 väikeste põllumajandusettevõtete investeeringutoetuse taotlemise nõuded. Lektorid: Ulvi Ajalik – maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent; Katrin Simul – Maksu- ja Tolliameti spetsialist. Info ja registreerimine tel. 79 92 928, mob. 56608028, pltl@estpak.ee.
16. ja 17. veebruaril toimub Eesti Maaülikoolis (Fr.R.Kreutzwaldi 56/1, tehnikamaja, avatud ülikooli õppeklass A303, III korrus) tasuline söödaratsiooni koolitus. Info ja registreerumine aadressil: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemastleht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7482&id_ay_toimumine=9583&systeemi_seaded=3,1,12,1.
16. veebruaril algusega kell 10 toimub Tartus Eesti Maaülikooli Metsamaja kaldauditooriumis (Kreutzwaldi 5, ruum 1A5) tasuta infopäev Efektiivne taimekasvatus. Teemad: Vahekultuuride olulisus külvikorras. Huumusbilansi kalkulaatori kasutamise võimalused. Eestis vähem kasvatatud õlikultuurid. Väetusplaani koostamise alused. Lektorid: Enn Lauringson, Indrek Keres ja Peeter Lääniste. Eelregistreerumine: https://goo.gl/forms/t6Bvot3hvzfF1ddo2.

REEDE, 17. veebruar
17. veebruaril külastab maaeluminister Tarmo Tamm Võrumaad, kus kohtub kohalike põllumeestega ja külastab Võru Instituuti.
17. veebruaril toimub Tartus Eesti Maaülikoolis üliõpilaste töökohapraktika ümarlaud.
17. veebruaril algusega kell 10 korraldavad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Tartumaa Põllumeeste Liit tasuta infopäeva „Väetusplaani koostamine“ Pärnus, PMA õppeklassis (P. Kerese 4). Teemad: Muudatused seadusandluses – Veeseadus, VV määrus 288. Eesti muldade seis – toitainete bilanss. Mullaproovide võtmisest, nende vajalikkusest ning tulemustest. Väetamine – saagiga eemaldatavad kogused ja väetistega tagastatavad kogused. Praktiline väetusplaani koostamine. Lektor taimekasvatuse konsulent ja EMÜ lektor Indrek Keres. Registreerimine https://goo.gl/forms/7Es01dSjyIMRf10G3. Lisainfo: Ann Riisenberg 600 9349 ja Merry Aart 5093378 või 736 6955.

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile: info@epkk.ee. Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus – Kaubanduskoda.