Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 33. nädalaks

ESMASPÄEV, 13. august

13. augustil korraldab Eesti Maaülikool koostöös Kanepi Aiandiga uute perspektiivsete haljastuse konteinertaimede tasuta esitluspäeva Kanepi Seltsimajas (Weizenbergi 31, Kanepi alevik, Kanepi vald, Põlvamaa; https://goo.gl/maps/pi7VBdEth3y) ning uute sortide tutvustamise OÜ Kanepi Aiandis (Kooli 19, Kanepi alevik, Põlvamaa). Toimub raudürtide ja sanvitaalia üldtutvustus (liigid, kasvu- ja kasvatusnõuded). Merilin Saksing, OÜ Kanepi Aiand, peaagronoom; Aiandusklastri innovatsioonitegevuse raames teostatud ilutaimede katsed biostimulantidega – lühiülevaade. Leila Mainla, EMÜ, aianduse õppetool, dotsent; Taimekaitse probleemid puukoolides – Luule Metspalu, EMÜ, taimetervise õppetool, vanemteadur. Puukooli majandamine Eestis – Väino Eskla, aiandusagronoom; Sõit OÜ Kanepi Aiandisse (Kooli 19, Kanepi alevik, Põlvamaa) – uute raudürdi ja sanvitaalia sortide tutvustus ja arutelu – Margus Vahtramäe, OÜ Kanepi Aiand, tegevjuht. Lisainfo: Leila Mainla, Eesti Maaülikool, aianduse õppetool, e-post: leila.mainla@emu.ee.
Alates 13. augustist saavad põllumajandusega alustavad noored ettevõtjad PRIA elektroonilises kliendiportaalis eeltäita taotlusi Maaelu arengukava 2014-2020 noortaluniku toetuse saamiseks. 20.-27. augustil tuleb taotlused e-PRIAs ära esitada. Toetust on kuni 40-aastastel (k.a) mikro- ja väikeettevõtjatel võimalik saada kuni 40 000 eurot ühel korral. Käesoleva taotlusvooru toetuste eelarve on 5 mln eurot, rahastajaiks Euroopa Maaelu Arengu Põlumajandusfond ja Eesti riik. Toetusmeetme eesmärk on noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamine, põllumajanduses põlvkondade vahetuse soodustamine ning kaasaegsete teadmiste ja kogemustega põllumajandustootjate arvu suurendamine. Täpsed tingimused toetuse saamiseks on sätestatud meetme määruses, mida täiendati viimati tänavu juunikuus. Nõuded hõlmavad taotlejate varasemat töökogemust, põllumajanduslikku haridust ja/või kutsekvalifikatsiooni, ettevõtte majandusnäitajaid, äriplaani sisu jne. PRIA kodulehelt www.pria.ee leiab toetusest huvitatu info nii toetuse kui ka taotluse täitmise ja e-PRIA kasutamise kohta. Abi saab küsida arengutoetuste infotelefonil 7377 678.

Teisipäev, 14. august
14. augustil kell 10 toimub Riigikogu Maaelukomisjoni väljasõiduistung Jõgevamaal Eesti Taimekasvatuse Instituudis. Arutatakse pikaajalise põua mõju põllumajandusele ja võimalikud meetmed olukorra leevendamiseks, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Maaelu Edendamise SA, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Aiandusliidu, Eesti Taimekasvatuse Instituudi ning Jõgeva- ja Tartumaa põllumeeste esindajad.
14. augustil kell 11.00 – 14.15 toimub veebiseminar Rendilepingud ja kasutusvalduslepingud riigi põllumajandusmaal internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Maa-ameti riigimaa haldamise osakonna juhataja Tiina Vooro tutvustab veebiseminaril põllumajandusmaa rentimisvõimalusi. Maa-amet annab rendile maareformi käigus riigi maareservi jäetud põllumajandusmaid, mille valitseja on Keskkonnaministeerium. Veebiseminaril saab teada, millised on rentimise põhimõtted, millises mahus on rendilepinguid sõlmitud, kuidas kujuneb renditasu jpm.Täpsem info veebiseminari kohta: evelin.syld@aripaev.ee või tel nr 667 0209.
14. – 15. augustil korraldab Maaeluvõrgustik koostöös Hiidaste Koostöökoguga iga-aastase LEADER suveseminari, mis käesoleval aastal toimub Hiiumaal ning teemaks on “Säästev kogukond!”.

KOLMAPÄEV, 15. august
15. ja 16. augustil toimub täienduskoolitus veebilehe kujundamisest toiduainete töötlemise või põllumajanduse väikeettevõtetele aadressil Müüri 4, Olustvere, Viljandi maakond. Teemad: Turunduse põhitõed. Turunduse põhitõed. Turundusmeetmed ja kanalid. Koolitaja Tiiu Ohvril. Turundusmeetmed ja kanalid. Koolitaja Virgo Õitspuu. Turundusmeetmed ja kanalid. Koolitaja Sandra Urvak. Täpsem info ja registreerimine koolitus@olustvere.edu.ee või https://docs.google.com/forms/d/1LW9_oJiMsfZ4FPAYo5NQx4SJae3FhceDL1TrM9mA9ng/edit.

NELJAPÄEV, 16. august
16. augustil toimub Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu koosolek Nõos.

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile: info@epkk.ee. Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.