Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 43. nädalaks

ESMASPÄEV, 22. oktoober
22. oktoobril vastab maaeluminister Tarmo Tamm Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele põuakahjudega toimetulemise meetmete kohta.
21. kuni 25. oktoobrini toimub Pariisis rahvusvaheline toidumess SIAL 2018. Messist võtab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldatud ühisstendil osa 10 Eesti toidutööstust: Balsnack International Holding AS, Chocolala OÜ, Eesti Sai OÜ, Karila OÜ kondiitri- ja pagaritoodete hallis (hall 5a, stend 5aH213), Arke Lihatööstus AS ja Nõo Lihatööstus AS lihatoodete hallis (hall 6, stend K156), E-Piim Tootmine AS, Farmi Piimatööstus AS ja Saaremaa Piimatööstus AS piimatoodete hallis (hall 7, stend 7C198) ning mahetoodete hallis (hall 7, stend 7G363) tutvustab oma tooteid Salvest AS.  Lisainfo: EPKK toiduvaldkonna juht Evi Randpere, tel 5097819, evi@epkk.ee.
22. oktoobril toimub Brüsselis kõrgetasemeline biomajanduse konverents „Sustainable & circular Bioeconomy, the European way“. Täpsem info on leitav: https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm.
22. oktoobril algusega kell 15 toimub Lääne-Virumaa Keskraamatukogu 4. korruse konverentsisaalis (Lai 7, Rakvere) Maaelu Edendamise Sihtasutuse korraldusel tasuta infopäev „Linnukasvatus väikemajapidamises, bioturvalisus ja karja tervis“. Infopäeva lektor on Janek Prits, Foodest Baltic OÜ ja Estfarm OÜ juht, Eesti Linnukasvatajate Seltsi juhatuse liige, tegeleb linnukasvatusega, omab erinevate linnuliikide- ja tõugude kollektsiooni. Estfarm OÜ on EMÜ teadus- ja õppebaas ning ainus eesti vuti aretusfarm Eestis.  Omab põllumajandustootja 4 ja 5 taseme kutset linnukasvatuse alal ning Veterinaar- ja Toiduameti poolt väljastatud kodulindude, jäneseliste, veiste, sigade, lammaste tapatoimingute teostaja pädevustunnistust. Lisainfo: Angelika Nöps, Angelika.nops@]pikk.ee, tel. 5308 9961.
22. oktoobril toimub Tartumaal Eesti Maaülikooli Rõhu katsejaamas (Õunaaia tee 5, Rõhu küla) mustikakasvatuse tasuta esitluspäev, mille eesmärgiks on tutvustada noores mineraalmullale rajatud mustikaistandikus erinevaid tehnoloogilisi võtteid. Teemad: Erinevad kastmisviisid ja multšid mineraalmullale rajatud mustikaistandikus. – Marge Starast, Eesti Maaülikool, aianduse õppetool.  Mustika kastmisväetamisest. – Ene Kiudsoo, Baltic Agro profiaiandustoodete tootejuht. Mustikate kasvutingimuste hindamine ja kastmissüsteemid mineraalmullale rajatud mustikaistandikus. – Marge Starast, EMÜ aianduse õppetool, Karli Koltšin, EMÜ Rõhu katsejaam. Esitluspäeval saab näha eelmisel aastal EMÜ Rõhu katsejaama, mineraalmullale rajatud mustikaistandikku, kus on esitletud erinevaid sorte (poolkõrge mustikas ’Nordblue’ ja kännasmustikas ’Draper’), kastmisviise (imbkastmine ja mikrovihmutamine) ning multšidest peenravaip ja okaspuu koorepuru. Kuulda saab mustikate kastmisväetamise eripäradest. Tutvustatakse uusimaid väetisi, sealhulgas maheviljelusse lubatud tooteid. Tutvustatakse aparatuuri, millega hinnata kastmise, väetamise vajadust aedmustikate tootmisistandikus. Lisainfo: Marge Starast, Eesti Maaülikool, aianduse õppetool, e-post: marge.starast@emu.ee.

 

TEISIPÄEV, 23. oktoober
23. oktoobril algusega kell 10 toimub Tallinnas Riigikogu konverentsikeskuses (Lossi plats 1a Tallinn) põllumajanduse aastakonverents Aasta Põllumees 2018: “Põlvkondade vahetus põllumajanduses” ja tänavuse aasta põllumehe väljakuulutamine. Konkurssi „Aasta Põllumees“ korraldavad Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Konverents toimub koostöös Riigikogu Maaelukomisjoniga.
23. – 24. oktoobril toimub Pariisis Eesti toitu esitlev üritus, mille korraldavad koostöös Maaeluministeerium, EAS ning Eesti Suursaatkond Pariisis. Ürituse eesmärk on tutvustada Eesti toitu ja toidutootjaid, et leida uusi koostööpartnereid ning luua huvi Eesti ning Eesti toidutoodete vastu. Pariisis Eesti Suursaatkonnas Eesti toitu tutvustaval üritusel osaleb üle 20 Eesti toidusektori ettevõtte.
23. oktoobril kell 11 algab Eesti Maaülikooli Mahekeskuses Tartumaal (Eerika tee 2, Õssu küla, Kambja vald) mahemaasikakasvatuse tasuta infopäev. Välislektor Maren Korsgaard on mahenõustaja Taanis, samuti töötab ta Kopenhaageni ülikoolis ja omab praktilisi kogemusi. Teemad:  Sissejuhatus. Mahemaasikakasvatus Eestis. Osalejate tutvustus ja kogemused, ootused infopäevale. – Elen Peetsmann; Mahemaasikakasvatuse hetkeolukord Taanis. Mehaanilise umbrohutõrje erinevad võimalused, tööjõu vähendamine. Multšimine. Väetamine. Taimekaitse. Mahetootmisesse sobivad sordid ja nende omadused. Turustamisvõimalused (värsked marjad, isekorjamine, tööstuslik tootmine jm). Arutelu. – Maren Korsgaard.  Infopäev läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena (6 tundi). Lisainfo: Elen Peetsmann, maheteave@gmail.com, telefonil 53044003.
23. oktoobril algusega kell 10 korraldab Tartumaa põllumeeste liit looma- ja taimekasvatajatele tasuta infopäeva “Veeseaduse muudatustest” Pärnus, Nooruse majas (Roheline 1). Lektor Timo Kangur, keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik: Sõnniku liigid, sõnnikuhoidla ja sõnniku aunas hoidmise nõuded, sh sõnnikuhoidla mahutavuse arvutamine. Väetamise nõuded ja piirangud, sh väetamine kaldega, kaitsmata põhjaveega ja nitraaditundlikel aladel, sõnnikuga antavad N ja P piirangud, vedelsõnniku laotusplaani nõude olemus. Nõuded silo ladustamiskohtadele, sh silomahla kogumiskaevudele. Põlluraamatu pidamise ja väetusplaani koostamise nõuded. Veekaitsevöönd: piirangud, karjatamine veekaitsevööndis. Lektor Melika Paljak, keskkonnaameti Lääne regiooni veespetsialist: Karjatamisteatiste esitamine veekaitsevööndis e-keskkonnas. Vedelsõnnikuplaanide e-keskkonna lahenduse tutvustamine. Lektor Milvi Aun, keskkonnaameti keskkonnaosakonna peaspetsialist: Veekogude seisundiinfo Pärnumaal. Infopäeval osalevad küsimuste-vastuste ja arutelu voorus ka piirkonna keskkonnaameti ja -inspektsiooni töötajad, keskkonnainspektsiooni peainspektor ja EPKK keskkonnavaldkonna juht Ann Riisenberg. Registreerumine lingil: https://goo.gl/forms/Wv4RMazvYxc34ely2 või meilile merry@kodu.ee või 736 6955. Lisainfo Jaan Sõrra, 508 7320.

 

KOLMAPÄEV, 24. oktoober
24. oktoobril toimub Brüsselis Cogeca põllumajandusühistute koordineeriva komitee koosolek. Räägitakse interneti vahendusteenuste läbipaistvuse ja aususe tagamise määruse ettepanekust (DG GROW), komisjoni ettepanekust transrasvade vähendamiseks toidus, Cogeca järgmisest ärifoorumist, Euroopa Komisjoni loodavast plokiahela vaatlussüsteemist, Europarlamendi põllumajanduskomitee uuringust uute konkurentsireeglite vajadusest toidu tarneahelas pärast aastat 2020, toidu raiskamisest jpm. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
24. oktoobril kell 14 – 17 toimub EPKK põllumajanduse gruppi juhatuse ja organisatsioonide juhtide nõupidamine Tartus Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis (Kreutzwaldi 62,  ruumis A102).
24. oktoobril algusega kell 10 toimub tasuta ühistegevuse infopäev: “EL põllumajanduslikud tootjaorganisatsioonid ja EL struktuurifondide toetuste võimalused”. Teemad: Tootjaorganisatsioon kui EL ühise põllumajanduspoliitika meede põllumajandustootjate turujõu suurendamiseks – Kaie Laaneväli; Investeeringutoetused töötlemiseks ja turustamiseks – Janeli Tikk; Ühistegevus põllumajanduses ja konkurentsireeglid – Katrin Tasa. Lektoriteks on Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna põllumajanduse ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist Kaie Laaneväli, Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna põllumajanduse ja toidusektori arengu büroo juhataja Janeli Tikk ja Konkurentsiameti konkurentsiteenistuse järelevalveosakonna juhataja asetäitja Katrin Tasa. Lisainfo e-mail programmi assistendile: liis.volli@emu.ee.
24. oktoobril algusega kell 11 korraldab Eesti Maaülikooli Mahekeskus mahepuuviljakasvatuse tasuta  infopäeva Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus koolitusruumis Vägi (Telliskivi 60a/3, IV korrus, https://telliskivi.cc/spaces/koolitusruum-vagi/). Välislektor Maren Korsgaard on mahenõustaja Taanis, samuti töötab ta Kopenhaageni ülikoolis ja omab praktilist kogemust oma maheõunakasvatuses. Teemad: Sissejuhatus. Mahepuuviljakasvatus Eestis. Osalejate tutvustus ja kogemused, ootused infopäevale. – Elen Peetsmann; Mahepuuviljakasvatuse hetkeolukord Taanis. Väetamine. Umbrohutõrje, mehaanilise umbrohutõrje võimalused, erinevad tööriistad ja lahendused, tööjõu vähendamine. Multšimine. – Maren Korsgaard;  Mahetootmisesse sobivad sordid (õun, pirn, ploom, maguskirss) ja nende omadused. – Maren Korsgaard; Taimekaitsestrateegiad mahepuuviljakasvatuses, eelkõige probleemide ennetamine. – Maren Korsgaard. Infopäev läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena (6 tundi). Eelregistreerimine: https://goo.gl/forms/mkVolaLy9CluYPaK2 (eelistatult) või telefonil 53044003. Lisainfo: Elen Peetsmann, maheteave@gmail.com.
24. oktoobril algusega kell 15 toimub tasuta infopäev teemal „Linnukasvatus väikemajapidamises, bioturvalisus ja karja tervis“ Rapla Keskraamatukogu  saalis (Lasteaia 5, Rapla). Infopäeva lektoron Janek Prits, Foodest Baltic OÜ ja Estfarm OÜ juht, Eesti Linnukasvatajate Selts’i juhatuse liige. Tegeleb linnukasvatusega, omab erinevate linnuliikide- ja tõugude kollektsiooni. Estfarm OÜ on EMÜ teadus- ja õppebaas ning ainus eesti vuti aretusfarm Eestis.  Omab põllumajandustootja 4 ja 5 taseme kutset linnukasvatuse alal. Omab Veterinaar- ja Toiduameti poolt väljastatud kodulindude, jäneseliste, veiste, sigade, lammaste tapatoimingute teostaja pädevustunnistust. Eelregistreerimine kuni 22.oktoobrini https://goo.gl/forms/lo00olIFPRE8vCxX2. Lisainfo: Angelika Nöps, Angelika.nops@pikk.ee, tel. 5308 9961.

 

NELJAPÄEV, 25. oktoober
25. – 26. oktoobril toimub Brüsselis Copa-Cogeca ja Euroopa Komisjoni maaelu arengu töögrupi koosolek. Räägitakse ÜPP tulevikuarutelude käigust, praeguse maaelu arengu poliitika rakendamisest jpm. Osaleb Kerli Ats Eestimaa Talupidajate Keskliidust. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.

25.–27. oktoobril toimub Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses Eesti toiduainetööstuse, toitlustuse, hotellinduse, müüjate ja vahendajate mess FoodFest 2018. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldatud ettevõtete ühisstendil osalevad Arke Lihatööstus, Must Küüslauk OÜ, Nõo Lihatööstus AS, Bacula OÜ, Puljong OÜ, Kadarbiku Köögivili OÜ, Karjamõisa Lihatööstus OÜ. Lisainfo: EPKK toiduvaldkonna nõunik Meeli Lindsaar, meeli@epkk.ee.
25. ja 26. oktoobril toimub Tartus koolitus Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine. Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7964&id_ay_toimumine=11227&systeemi_seaded=3,1,12,1,.
25. oktoobril algusega kell 10 toimub Tartus Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 56/1, auditoorium A 305) koolitus Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus. Koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel. Lektorid Birgit Aasmäe, Eesti Maaülikool Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut ja Julia Jeremejeva, PhD, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli lektor. Koolituse rõhuasetus sigadel: Karjas levivate haiguste registreerimine ja analüüs. Loomade ravi korraldamine. Nakkushaiguste äratundmine ja diagnoosimine karjas. Farmi bioturvalisuse kava loomine. Eelregistreerimine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8803&id_ay_toimumine=11966&systeemi_seaded=3,1,12,1,.
25. ja 26. oktoobril toimuvad Tartus  koolituse Taimekasvatus konsulendile – Teraviljakasvatus väljasõidud. Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9323&id_ay_toimumine=12085&systeemi_seaded=3,1,12,1,.
25. oktoobril algusega kell 11 korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Türi Kultuurikeskuse II korruse klaassaalis (Hariduse 1, Türi, Järva maakond) tasuta infopäeva Sööda keemiline ja bioloogiline ohutus ja kvaliteet. Teemad: Mais  silokultuurina (sordi valik, külvi aeg, koristamine ja maisisilo keemiline koostis, fermentatsioon, aeroobne stabiilsus) – Andres Olt , EMÜ; Soovimatute  ainete piirmäärad söödas  tulenevalt Euroopa Liidu seadusandlusest – Maili Põldpere, lektor VTA; Taimekaitsevahendite  kasutuse head tavad sööda tootmises, sealhulgas mahetootmises – Tiiu Annuk, Scandagra Eesti AS; Mükotoksiinid  Eesti söötades (2015 – 2018 monitooringu tulemused) – Pilleriin Puskar, Alltech Eesti OÜ. Registreerumine:  https://docs.google.com/forms/d/1H8AVK3D3zFKDbhhSHhymnn_Y1XjrbXP9u2JNEM1aiKw/viewform?edit_requested=true või  www.pikk.ee (vt sündmuste kalender) või EPKK kodulehel www.epkk.ee. Lisainfo: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.

 

REEDE, 26. oktoober
26. oktoobril toimub Brüsselis Copa-Cogeca Brexiti töögrupi koosolek. Antakse ülevaade läbirääkimiste käigust. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
26. oktoobril toimub tasuta ettevõtte külastuse päev: “Toormele lisandväärtuse andmine” OÜ-s Siidrikoda (Orava talu, Valgjärve küla, Kanepi vald, 63419 Põlvamaa). Soovijaid võtab buss peale kell 10 Eesti Maaülikooli Spordihoone parklast (Fr.R.Kreutzwaldi 3, Tartu). Jagatakse praktilist teadmist koostöö arendamiseks ja toormele lisandväärtuse andmiseks. Eelregistreerimine kuni 24. oktoobrini: liis.volli@emu.ee. Lisainformatsioon ja küsimused: liis.volli@emu.ee või tel: +372 51 92 9840 (programmi assistent Liis Võlli).
26. oktoobril algusega kell 11 toimub lihaveisekasvatajate tasuta õpiring Lääne-Virumaal, kogunemine Rahkla Farm OÜ-s (Rahkla küla, Laekvere vald). Õpiringi juhendab Marika Oeselg, loomakasvatuskonsulent MES. Kavas: Farmi külastus; vaatlused ja tootmisega tutvumine. Õpiringi teema: rohusöödadtüübiline veiste söötmine mahekasvatuses. Arutelud, kogemuste vahetamine, kokkuvõtted. Ettevõttet tutvustavad ja oma kogemusi jagavad: Rahkla Farm OÜ, Einar Jakobi, juhataja. Lisainfo: Marika Oeselg, marika.oeselg@gmail.com, tel. 513 6242.
26. oktoobril algusega kell 10 korraldab Tartumaa põllumeeste liit Viljandis hotelli Centrum punases saalis (Tallinna 24) tasuta infopäeva “Keskkonnasõbraliku aianduse toetus”. Teemad: Ülevaade toetuse taotlemise nõuetest; Taimehaigused ja – kahjurid, nende seire, tõrje abinõud; Bioloogilist mitmekesisust toetavad elemendid, nende valmistamine ja paigaldamine; Umbrohutõrje keskkonnasõbralikud võtted köögivilja- ja marjakasvatuses; Erinevad kastmisvõimalused aiakultuuride kasvatamisel. Käesoleva aasta põuane kasvuperiood mõjutas paljude aiakultuuride kasvu ning saagikust.  Paljudel tootjatel oli põua tõttu ka probleeme umbrohutõrje efektiivsusega.  Seetõttu peatutakse kastmise ja umbrohutõrje teemadel pikemalt ning räägitakse alternatiivsetest võimalustest keemilisele umbrohutõrjele ja saagikadude vähendamisest kastmise abil. Lektorid on EMÜ Aianduse õppetooli lektor ja aianduse konsulent Priit Põldma  ning aianduse konsulent Margus Kopp. Registreerumine: Viljandis https://goo.gl/forms/8KatqdBdkBtGIlaI2 või meilil: merry@kodu.ee või helistades 736 6955.
26. oktoobril kell 10.30 – 15.30 korraldab Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus infopäeva Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus Tartus, Eesti Maaülikooli Metsamajas (Kreutzwaldi 5, II korrus, ruum 2A13). Teemad: Lihaveiste heaolu ja selle hindamine. Arutelu. Ragnar Leming (Eesti Maaülikool). Sõnnikumajanduse nõuded Veeseaduses. Timo Kangur (Keskkonnaministeerium). Talviste söötmisalade majandamine. Arutelu. Timo Kangur. Infopäev läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena (6 tundi). Registreerumine lingil: https://goo.gl/forms/CvAxCIWHzVxlX5t63 (eelistatult) või e-maili maheteave@gmail.com teel.
26. oktoobril korraldab Eesti Toiduainetööstuste Liit koostöös Kaupmeeste Liiduga Tallinn Food Festi raames tasuta koostöökonverentsi Tarneahela efektiivsus muutuste tuules. Kõik osalejad saavad ka tasuta pääsme messile. Eelregistreerimine https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1GzTsQT5W55UGVZr1F7gPUMpnh9P9bOoRUISM2EoRkm-mzQ/viewform.

 

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile: info@epkk.ee. Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.