Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 24. nädalaks

ESMASPÄEV, 10. juuni
10. juunil toimub Riigikogu maaelukomisjoni istung, kus päevakorras on ülevaade Maaeluministeeriumi vastutusalast.
10. juunil toimub Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istung, kus osalevad maaeluminister Mart Järvik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai ja ministeeriumi nõunik Maido Pajo.
Kuni 14. juunini on kõigil võimalik hääletada Eesti aasta küla valimisel, et välja selgitada rahva lemmik. Kodukandi kodulehel on täpsustav info kandidaatide kohta ning iga küla on enda kohta teinud ka tutvustava videoklipi. Enda lemmiku poolt on võimalik oma hääl anda ERRi kodulehel.

 

TEISIPÄEV, 11. juuni
11. juunil kell 10 toimub HKScan Estonia Rakvere lihatööstuse äsjavalminud laienduse pidulik avamine Rakveres. Tegemist on selle aasta suurima investeeringuga Eesti toiduainetööstustes.
11. juunil kell 10 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis Eesti maaelu arengukava 2014‒2020 seirekomisjoni istung. Antakse ülevaade seirearuandest, teavitustegevustest, 2019. aasta vahehindamise tulemustest ning arengukava rakendamise hetkeseisust.
11. juunil toimub Eesti Toiduainetööstuse Liidu volikogu koosolek Kreutzwald Hotellis Tallinnas.
11. juunil algusega kell 11 toimub tasuta esitluspäev Rannu Seeme OÜ-s (Rannu Seeme OÜ teraviljakeskus, Annikoru küla, Tartumaa). Üritust korraldavad Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Rannu Seeme OÜ. Teemad: Uued kultuurid: kikerherne ja läätse kasvatamine tugikultuuriga  – Lea Narits (ETKI), Madis Ajaots; Talvekahjud talirapsil – Lea Narits (ETKI), Madis Ajaots; Talirüpsi kasvatamise agrotehnika, insektitsiidid – Lea Narits (ETKI), Madis Ajaots; Talirapsi agrotehnika ja sordid ning taimehaigused  – Lea Narits (ETKI), Madis Ajaots; Teraviljasortide võrdlus (talinisu, suvinisu, kaer, oder) – Reine Koppel, Ilmar Tamm, Ülle Tamm, Anne Ingver (ETKI); Bioloogiliste ja keemiliste preparaatide kasutamine suviodra taimekaitses – Pille Sooväli (ETKI); Biopreparaatide kasutamine talinisul; agrotehnika ja sordid – Pille Sooväli (ETKI), Madis Ajaots; Põldoa agrotehnika – Lea Narits (ETKI), Madis Ajaots; Põldherne agrotehnika – Lea Narits (ETKI), Madis Ajaots. Registreerimine: https://forms.gle/XApc4yvLBauzKChy8. Esitluspäeva materjalid on leitavad veebilehtedelt: taim.etki.ee ja www.pikk.ee.
11. – 13. juunil toimub taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t) Säreveres. Lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu. Info ja registreerimine ruth.turk@jkhk.ee, 53292188, https://jkhk.ee/et/tasulisedtellitavad-koolitused.

 

KOLMAPÄEV, 12. juuni
12. juunil kell 10.30 toimub PRIA nõukoja istung M. V. Wooli kalatööstuses (Angerja tee 32, Hüüru küla, Saue vald) Harjumaal.
12. juunil kell 16 kohtub maaeluminister Mart Järvik Eestis visiidil oleva VH Groupi juhtkonnaga.
12. juunil kell 10 toimub Maaeluministeeriumis Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) 2021‒2027 rakenduskava koostamise ekspertkomisjoni koosolek.
12. juunil kell 13 toimub Maaeluministeeriumi väikeses saalis järjekorras kolmas ühistegevuse ümarlaud, kus arutatakse põllumajandussektori ühistegevuse tuleviku tegevusi.
12. – 13. juunil toimub Bukarestis Rumeenias Euroopa maaeluvõrgustike 14. töökohtumine.
12. – 14. juunil korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Jõgeva ETKis (J. Aamissepa 1) põldtunnustajate koolituse. Lektorid: Piia Puusepp, Reine Koppel, Ilme Tupits, Ülle Tamm, Lea Narits, Ants Bender, Rene Aavola, Enn  Lauringson, Pille Sooväli, Tiiu Annuk, Kristina Soon. Registreerimine: https://forms.gle/K4ZHWxXXtnz4vB316.
12. – 13. juunil toimub Gdanskis Poolas EL Läänemere piirkonna strateegia iga-aastane foorum. Sel aastal on teemaks “Ringlus ja jagav majandus kui vastus demograafilistele muudatustele ja keskkonnaalastele väljakutsetele Läänemere piirkonnas“.

 

NELJAPÄEV, 13. juuni
13. juunil kell 13 toimub Maaeluministeeriumi väikeses saalis ekspordinõukogu istung sektori esindusorganisatsioonide ning toidusektori ekspordi edendamisesse panustavate riigiasutuste esindajatega.
13. – 14. juunil toimuvad Brüsselis Copa-Cogeca presiidiumide koosolekud. Kohtutakse Europarlamendi liikme Paolo de Castro ja ametist lahkuva voliniku Phil Hoganiga ÜPP edasiste arengute teemal, räägitakse Copa juhatuse volituste pikendamisest aasta võrra, teadustegevusest ja innovatsioonist, turuolukorrast, taimekaitsevahenditest, elurikkuse strateegiast, kliimamuutusest jpm. Osaleb Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.
13. juunil korraldab Toiduliit IV Tasakaalustatud toitumise tasuta konverentsi Tallinnas, Hestia Euroopa Hotellis (Paadi 5, Lääne Euroopa saal). Eelregistreerimine lingil: https://forms.gle/Kon3rDtoBqsHVAYWA.
13. juunil kell 10 kuni 13:45 toimub Pärnumaal Lüüste külas (Vändra vald) tasuta esitluspäev: Täppisviljelus ja mullaharimise praktikad Frenord OÜ-s. Esitluspäeva korraldavad Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Frenord OÜ. Koolitus toimub FRENORD OÜ põllul aadressiga: Oru kinnistul, Lüüste külas, Vändra vallas, Pärnumaal. (Katastri tunnus: 93004:001:0255). Teemad:  Talirapsi kasvuaegne väetamine, rakendades täppisviljelust  (Toomas Tõrra); Drooniseire läbiviimine eBee-ga (Jaanus Kilgi); Käsispektromeetrite kasutamine taimede kasvuaegse toitainetega  varustatuse hindamiseks (Toomas Tõrra); Erinevate mullaharimisvõtete järelmõjust talirapsi näitel (Taavi Võsa). Registreerumine lingi kaudu: https://forms.gle/7j2fwGZtMv5bazu38.
13. juunil algusega kell 10 korraldab Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus tasuta infopäeva Mahepõllumajandus alustajatele Pärnus (Roheline 1b, Nooruse maja). Teemad:  Ülevaade mahepõllumajandusest ja suundumustest Eestis ja mujal. Miks toota mahepõllumajanduslikult. Mahepõllumajanduse õiguslik raamistik ja järelevalve. Mahetoetus. Peamised mahepõllumajanduse nõuded. Peamised mahepõllumajanduse nõuded ja taimekasvatuse põhimõtted. Lektor:  Lilia Kulli. Eelregistreerimine siin (eelistatult): Pärnu https://forms.gle/Pw2Li5vWX1d3skP18 või e-mailil mahepm@gmail.com või telefonil 56620955.

 

REEDE, 14. juuni
14. juunil tutvub maaeluminister Mart Järvik Põllumajandusameti ja Põllumajandusuuringute Keskuse tööga. Ministrit saadavad külastusel Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti, toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai ja ministri nõunik Maido Pajo.
14. juunil toimub Brüsselis põllumajandusteaduste alalise komitee istung ja initsiatiivi BIOEAST seminar, kus arutletakse, millist tuge riigid biomajanduse strateegiate väljatöötamisel vajavad.
14. juunil toimub Brüsselis Euroopa Maaeluvõrgustike Assamblee juurde moodustatud innovatsiooni töögrupi korraline koosolek. Päevakorra keskmes on Euroopa Innovatsioonipartnerluse (EIP) tegevusgruppide toetamiseks kavandatud ja läbiviidud tegevuste arutelu.
14. juunil toimub Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) istung, mille päevakorras on ministrite nõukogu ettevalmistus.
14. juunil algusega kell 10 korraldab Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus tasuta infopäeva Mahepõllumajandus alustajatele Võrus (Võrumõisa tee 4a). Teemad:  Ülevaade mahepõllumajandusest ja suundumustest Eestis ja mujal. Miks toota mahepõllumajanduslikult. Mahepõllumajanduse õiguslik raamistik ja järelevalve. Mahetoetus. Peamised mahepõllumajanduse nõuded. Peamised mahepõllumajanduse nõuded ja taimekasvatuse põhimõtted. Lektorid: Airi Vetemaa ja Margo Mansberg. Eelregistreerimine siin (eelistatult): Võrus https://forms.gle/AqiStGFSHBabhDNW7 või e-mailil mahepm@gmail.com või telefonil 56620955.
14. juunil algusega kell 10 toimub  PMK Kuusiku katsekeskuse tasuta põllupäev: Toidame taime ja mulda – võimalused saagi kujundamisel PMK Kuusiku katsekeskuses (Kuusiku, Rapla maakond). Teemad: Lisaväetise UBP 110 mõju taimede arengule ja saagi moodustumisele – Virge Vasar; Suviteraviljade sortide võrdlus – Anne Ingver, Ülle Tamm, Ilmar Tamm; Taliteraviljade sordid, kasvatustehnoloogiad, lisaainetega töötlemine, mõju mullale ja taimele – Rut Kaeval, Helina Märtmann, Ene Kiudsoo ; Mineraalväetise laotamise demo, väetisekülvi ühtlikkus ja kvaliteet – Taavi Võsa (ETKI); Eesti põllukultuuride sordid Kuusiku katsekeskuse kollektsioonis – Rut Kaeval, Madis Häusler. Registreerimine: https://forms.gle/67StWV2DuWDa4S9f9 kuni 13. juunini. Lisainformatsioon: rut.kaeval@pmk.agri.ee, +3725212016.

 

LAUPÄEV, 15. juuni
15. juunil toimub Võrumaal Sännas praktiline lihaveisekasvatajate konverents. Konverentsi korraldavad Võrumaa Talupidajate Liit  koostöös Baltic Viancoga. Teemad: Esmaabi põhimõtted lihaveistele – Alar Onoper, EMÜ suurloomakliinik; Lihaveiste käitlemine farmis: fikseerimine, ettevalmistamine transpordiks,  transport; nõuetele vastavus. – Targo Pikkmets, Jaanus Vessart; Praktilisi näpunäiteid karjaaedade valmistamiseks – Arunas Maciunas, kommertsdirektor UAB “Agrilita”, Leedu. Kontakttelefon: Janek Mustmaa 5051392.

 

PÜHAPÄEV, 16. juuni
16. juunil toimub Harjumaal Soodevahe külas (Rae vald) tasuta õpiring „Mesiniku aastaring ehk 5 õppepäeva olulistel hetkedel“. Õpiringi korraldab MTÜ Alustame Algusest. Rohkem infot kodulehel: http://www.alustamealgusest.ee/mesilaspere-reisid. Telefon: 5029006  (Marianne Rosenfeld). E-kiri: mesilaspere@gmail.com või alustamealgusest@gmail.com.
16. juunil toimub õpiring linnukasvatajatele teemal “Munakanade  erinevad pidamisviisid, sellest tulenevad nõuded söötmisele” Linnu Talus (Tagula, Tõlliste vald, Valgamaa). Info ja registreerimine: linnukasvatajateselts@gmail.com.

 

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile: info@epkk.ee. Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.