Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 25. nädalaks

ESMASPÄEV, 18. juuni
18. juunil toimub Luksemburgis Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istung, millel osalevad maaeluminister Tarmo Tamm, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban, eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Madis Pärtel ja välissuhete osakonna nõunik Siim Tiidemann. Nõukogu istungil tutvustab Euroopa Komisjon järgmise eelarveperioodi ühise põllumajanduspoliitika reformipaketti, käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi uue perioodi eelnõud ja arutatakse kuue liikmesriigi ühisdeklaratsiooni ÜPP ja MFFi tuleviku teemal ning üheteistkümne liikmesriigi (sh Eesti) ühisavaldust, mis käsitleb teadmistepõhist põllumajandust, vesiviljelust ja metsandust biomajanduses (BIOEAST).
18. juunil kell 13 algab Värska kultuurikeskuses visioonikonverents “Mahe Setomaa”, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust mahepõllumajanduse mõjudest ja võimalustest.
18. – 19. juunil toimub Brüsselis tulevase ERA-NET COFUND on Climate Change and Food Systems: Risks, Vulnerability and Resilience for Food Security väljatöötamise seminar.

TEISIPÄEV, 19. juuni
19. juunil toimuvad Brüsselis Copa-Cogeca mesinduse ja lambakasvatuse töögruppide koosolekud. Räägitakse turuolukorrast, mee tunnustamisest ja Hiina impordist, alkaloididest, mesilaste nädalast, EL algatusest tolmeldajate kohta, ÜPP tulevikust; lambakasvatuse puhul kaubandusest Uus-Meremaa ja Austraaliaga, Brexitist, kiskjakahjudest, EL lambakasvatuse foorumi tegevustest, lambavilla ja -naha staatusest. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
19. ja 20. juunil toimub Saaremaal Kõljala Rahvamajas tasuta täienduskoolitus Väikemäletsejaliste karja – ja heinamaade kasutamine (sh söötmine). Teemad: Karja- ja heinamaade rajamine. Karja- ja heinamaade hooldamine, loomkoormused. Lõuna ja ühine sõit farmi. Praktiline õpe – Rohumaade kasutamine , uuendatud rohumaad ja looduslikud rohumaad. Karjatamisperioodi terviseriskid, heaolu. Rohusöödad (sh söötmine), toiteväärtus, söömust mõjutavad tegurid. Lõuna ja sõit farmi. Praktiline õpe – Loomade jälgimine karjamaal, heaoalu, terviseprobleemidega tegelemine, haige looma tuvastamine. Lektorid Marika Oeselg ja Ann Mari Anupõld.
19. juunil algusega kell 11 korraldab Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus koostöös Tallinna Linnavalitsusega tasuta infopäeva teemal Mahetootmine ja toitlustamine Niliske talus (Adra küla, Harku vald, Harjumaa) ja Haabersti Vene Gümnaasiumis (Õismäe tee 132, Tallinn). Infopäev keskendub mahetoidu pakkumise võimalustele koolides. Lektorid: Merit Mikk, Krista Kanniste. Lisainfo: maheteave@gmail.com.

KOLMAPÄEV, 20. juuni
20. juunil kohtub maaeluminister Tarmo Tamm Poola suursaadik Grzegorz Kozłowskiga.
20. juunil toimuvad Brüsselis Copa-Cogeca teravilja ja õlikultuuride koosolekud. Räägitakse turuolukorrast, biodiisli impordist, anti-dumpingu meetmetest EL õlikultuuridele ja Venemaalt pärit lämmastikväetistele, neonikotinoidide keelust jpm. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
20. juunil kell 9 – 12 toimub EPKK põllumajanduse grupi juhatuse ja organisatsioonide juhtide nõupidamine Kuressaares hotellis Johan Spa Hotel. Lisainfo: EPKK juhatuse liige Vahur Tõnissoo, tel 53315198.
20. – 21. juunil toimuvad Brüsselis Euroopa Piimaliidu (EDA) kaubanduse, ÜPP ja tehniliste küsimuste töögruppide koosolekud. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
20. juunil toimub Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi korraldatav strateegia „Eesti 2035“ avaseminar. Lisainfo: https://riigikantselei.ee/Eesti2035.
20. – 22. juunil toimub Bulgaarias Burgas Euroopa Liidu liikmesriikide kalandusadministratsiooni juhtide kohtumine, kus arutatakse Euroopa Liidu kalanduse kontrollimääruse muudatusi.
20. juunil kell 11 toimub Saaremaal Kuressaare Ametikooli territooriumil Saaremaal Upal piirkondlik lehmade näitus Saarte Viss. Osalevad Saare- ja Hiiu maakonna eri tõugu piimalehmad.

NELJAPÄEV, 21. juuni
21. juunil algusega kell 10.30 toimub tasuta esitluspäev taimekasvatuse pikaajalise programmi raames Rannu Seeme OÜ-s. Üritust korraldavad Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Rannu Seeme OÜ. Teemad: Teraviljasortide võrdlus (kaer, rukis, talinisu) – Ilmar Tamm, Reine Koppel, ETKI; Herne kasvatamine tugikultuuridega − Lea Narits, ETKI; Kikerhernes ja lääts – uued kaunviljade kultuurid – Lea Narits, ETKI; Meetaimede (tatar, keerispea, kurgirohi) kasvatamine – Liina Talgre, EMÜ; Talirüpsi kasvatamise agrotehnika – Lea Narits, ETKI; Sojaoa kasvatamine agrotehnika − Lea Narits, ETKI; Bioloogiliste ja keemiliste preparaatide kasutamine odra taimekaitses – Pille Sooväli, ETKI; Taimekahjustajate monitooring – Mati Koppel, Pille Sooväli, ETKI; Biopreparaatide kasutamine talinisul – Pille Sooväli, ETKI. Registreerimine kuni 18. juunini: https://goo.gl/forms/qg2xPv3KgyrIhzIF3.

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile: info@epkk.ee. Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.