Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 50. nädalaks

ESMASPÄEV, 11. detsember

10. ‒ 13. detsembrini toimub Argentiinas Buenos Aireses Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 11. ministrite konverents ning välisasjade nõukogu kaubandusministrite kohtumine. Eesti delegatsiooni juhib ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo. Maaeluministeeriumi esindajatena osalevad kohtumisel põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron ning nõunik põllumajandusküsimustes Eesti Vabariigi alalises esinduses ÜRO peakorteri ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis Kristina Uibopuu.
11. ‒ 12. detsembril toimub Brüsselis Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istung, kus peateema on ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) teatis, mida Euroopa Komisjon tutvustab ja mille kohta toimub ministrite arutelu.
11. – 12. detsembril toimuvad Brüsselis Copa-Cogeca ja Komisjoni maaelu arengu töögruppide koosolekud. Räägitakse finantsinstrumentidest, rahvuslike maaelu arengu võrgustike tegevustest, maaturismist jpm. Osaleb Kerli Ats Talupidajate Keskliidust. Lisainfo: EPKK põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
11. detsembril kell 10-15 toimub Eesti Maaülikool korraldusel mahetootjatele põllukultuuride kasvatamise tasuta infopäev Paides Järvamaa Kutsehariduskeskuses (Tallinna 46, ruum-304, III korrus). Infopäev läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena. Teemad: Haljasväetised, sobivad liigid ja segud, nende roll mulla omaduste ja saagitaseme ning kvaliteedi muutustes​ – Liina Talgre, Eesti Maaülikool; Haljasväetised põllukoosluste elurikkuse ja talitluste tasakaalustajatena– Anne Luik, Eesti Maaülikool. Lisainfo: telefonil 53044003. Kohtade arv on piiratud.
11. – 13.detsembril kell 9 – 18 korraldab Räpina Aianduskool taimekaitse tasulise koolituse „Taimekaitse aluskoolitus taimekaitsevahendite professionaalsele kasutajale“. Koolitus toimub Räpina Aianduskoolis (Pargi 32, Räpina). Täpsem info kooli kodulehel http://www.aianduskool.ee/ulevaade-kursustest/ või tel. 796 1549; 5346 1209.
11. detsembril toimub Tõrva Kultuurimajas Valgamaal (Männiku 5) taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täiendkoolitus, mille korraldab Järvamaa Kutsehariduskeskus. Teemad: Integreeritud taimekaiste ja turule lubatud taimekaitsevahendid, nende liigitamine ja praktika. Etiketi lugemine ja taimekahjustajad, nende tõrje ja illegaalsed taimekaitsevahendid. Ohutusnõuded taimekaitsevahendite kasutamisel, taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ja taimekaitsevahendi jääkide käitlemine ja praktika: pritsi kontroll ja ettevalmistamine tööks, kulunormide arvutamine. Seadusandlus, isikukaitsevahendid ja esmaabi, pritsi tüübid ja nende käitlemine, EKSAM. Lektor Kaja Marrandi. Lisainfo: Ruth Türk, JKHK koolitusjuht, ruth.turk@jkhk.ee, tel 5329 2188.

TEISIPÄEV, 12. detsember
12. detsembril kell 14 toimub Riigikogu sotsiaalkomisjoni istung, kus arutlusel toiduohutuse teemad.
12. detsembril korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda GreenAgri projekti raames rahvusvahelise seminari Veeseaduse muudatuste majanduslik mõju sõnnikukäitlemisele Lätis Valmieras. Lisainfo: EPKK keskkonnavaldkonna juht Ann Riisenberg, ann.riisenberg@epkk.ee, tel 5245875.
12. detsembril algusega kell 12 korraldab Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus Tallinnas, Telliskivi Loomelinnakus (Telliskivi 60A, seminariruum Mondo, B hoone tagumine ots) tasuta infopäeva teemal Mahetoodete turundus. Teemad. Uuemad suundumused/trendid turunduses. Klientide ootuste ja vajaduste väljaselgitamine. Turunduskommunikatsioon. Peamised probleemid turundamisel, soovitusi nende lahendamiseks. Kristo Krumm. Mahetoidu müük Talu Toidab müügialadel. Kristeli Veimann.
12. detsembril toimub Lääne-Virumaal Ridakülas (Kadrina vald) taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täiendkoolitus, mille korraldab Järvamaa Kutsehariduskeskus. Teemad: Integreeritud taimekaiste ja turule lubatud taimekaitsevahendid, nende liigitamine ja praktika. Etiketi lugemine ja taimekahjustajad, nende tõrje ja illegaalsed taimekaitsevahendid. Ohutusnõuded taimekaitsevahendite kasutamisel, taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ja taimekaitsevahendi jääkide käitlemine ja praktika: pritsi kontroll ja ettevalmistamine tööks, kulunormide arvutamine. Seadusandlus, isikukaitsevahendid ja esmaabi, pritsi tüübid ja nende käitlemine, EKSAM. Lektor Ene Milvaste. Lisainfo: Ruth Türk, JKHK koolitusjuht, ruth.turk@jkhk.ee, tel 5329 2188.
12. detsembril algusega kell 10 toimub Pärnus, Nooruse Majas (Roheline 1B, Pärnu) tasuta infopäev “Efektiivne taimekasvatus”. Infopäeval saab ülevaate Eestis kasvatatavatest uutest kultuuridest (kanep, hirss jne.) ja kuidas hinnata võimalikke riske. Teemad: Eestis kasvatatavad uued põllukultuurid ja nende agrotehnika (Peeter Lääniste, Eesti Maaülikool). Kuidas finantsriske põllumajanduskultuuride kasvatamisel hinnata? (Mati Mõtte, Eesti Maaülikool). Registreeruda: https://goo.gl/forms/qKk7mCOgk0InMy4F3.
12. detsembril algusega kell 13 toimub Tartus Eesti Maaülikooli tehnikamajas (Kreutzwaldi 56/1, õpperuum A 303, III korrus) tasuta infopäev Sõnnikukäitlemise nõuded. Õppejõud Allan Kaasik, PhD (pm), Eesti Maaülikooli veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetooli dotsent. Infopäeva läbinu on teadlik seadusandluses toimunud sõnnikumajandust käsitlevatest muudatustest ja oskab kasutada sõnnikukoguse ja sõnnikuhoidla mahu arvutamise abivahendeid. Infopäeva materjaliga on võimalik tutvuda siit: http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/piploom/toimunud-oppepaevade-materjal/. Registreerimine lingi alt: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8202&id_ay_toimumine=10624&systeemi_seaded=3,1,12,1,.
12. detsembril algusega kell 9.15 toimub Tartus Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 56/1) tasuta infopäev Põllumajandusloomade heaolu – piimaveised. Koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel. Õppejõud Terje Elias, PhD (toiduteadus), EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent. Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. Teemad: Farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduv seadusandlus; Erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuded farmis; Transpordisobivus; Põllumajandusloomade transport tapamajja; Loomade heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas. Infopäeva materjaliga on võimalik tutvuda : http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/piploom/toimunud-oppepaevade-materjal/ Lisainfo: Eesti Maaülikooli avatud ülikool – tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844 või e-post: avayl@emu.ee, http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis.

KOLMAPÄEV, 13. detsember
13. detsembril toimub Tallinnas Maaeluministeeriumi suures saalis teabepäev „Toidulisandite seadusandlus ja järelevalve“, kus osalevad toidulisandi käitlejad ning Veterinaar- ja Toiduameti ametnikud.
13. detsembril algusega kell 11 korraldab Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus Tallinnas Õpetajate Majas (Raekoja plats 14) mahetootmise ja toitlustamise teemalise tasuta infopäeva. Teemad: Mahetootmine ja mahetoit. Mahetooraine kättesaadavus. Erinevad mahetootjad, turustajad Mahetooraine kasutamine lasteasutustes: soovitused ja näited. Mahetoitlustamise ökomärk. Arutelu. Arutelu: mahetooraine kasutamise kogemused ja ootused. Lektorid: Elen Peetsmann (Eesti Maaülikooli Mahekeskus) ja Merit Mikk (Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus). Registreerumine: maheteave@gmail.com.
13. detsembril kell 11 – 16 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Haapsalu Kultuurikeskuse seminariruumis (Posti 3) tasuta infopäeva Väetusplaani koostamine. Lektor: konsulent ja EMÜ lektor Indrek Keres. Teemad: Eesti põllumuldade toitainete bilanss. Taimede kasvufaasid ning toitainete vajadus erinevates kasvufaasides. Seadusega lubatud toitainete kogused. Mullaproovide tulemuste kasutamine. Väetusplaani koostamse praktiline harjutamine. Infopäeval osaleb ka Keskkonnainspektsiooni esindaja. Registreerimine https://goo.gl/forms/rFOQFTJtLCASkHIz2 või tel 736 6955, merry@kodu.ee.
13. detsembril kell 10.30 toimub Eesti Maaülikooli Mahekeskuses (Eerika tee 2, Õssu küla, Tartumaa) tasuta infopäev Täppisviljeluse lahendused Eestis. Infopäeval saab ülevaate Eestis pakutavatest täppisviljeluse teenustest. Teemad: Trimble seirelahendused ja RTK võrk (Joonas Pürg, iAGRO). AgriCon – digitaalne põllumajandus (Meit Jürgens, Agricon Eesti). Täppispõllumajandus drooniga (Gert Pagel, Baltic Farms OÜ). Põlluandmete haldamine (Jaanus Kilgi, Tatoli AS). Registreeruda: https://goo.gl/forms/UVZaQs4NI0esCH9w1.

NELJAPÄEV, 14. detsember
14. detsembril kell 13 avab maaeluminister Tarmo Tamm Euroopa Liidu infokeskuses (A. Laikmaa 15, Tallinn) toimuva ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) teatist tutvustava seminari “ELi ühtse põllumajanduspoliitika tulevik“. Samuti kõneleb seminaril Christiane Kirketerp de Viron Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadist.
14. detsembril toimub Brüsselis Copa-Cogeca toidukvaliteedi ja promotsiooni töögrupi koosolek. Räägitakse päritolumärgistusest, geograafiliste tähiste paremast kontrollimisest, kvaliteedi sertifitseerimisskeemidest, samade toodete erinevast kvaliteedist erinevates riikides jpm. Lisainfo: EPKK põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
14. detsembril toimub Brüsselis Euroopa maaeluvõrgustike üldkogu 4. istung.
14. – 15. detsembril toimub Helsingis Soomes biomajanduse investeeringute tippkohtumine (Bioeconomy Investment Summit).
14. ja 15. detsembril algusega kell 9 toimub Tallinna Teeninduskoolis (Majaka 2) LEAN-Parendusprojektide koolitus, kus tutvustatakse LEAN-mõtteviisi ja erinevaid tööriistu ning tehnikaid, mis võimaldavad ettevõtetel efektiivsust suurendada, kulusid vähendada, läbivusaega lühendada ja kvaliteeti tagada. Olulise asepktina käsitletakse pideva parendamise ja täiustamise süsteemset korraldamist ettevõttes, parendusprojektide juhtimist ning selleks sobilike LEAN-tehnikate rakendamist. Osalema oodatakse toiduainetööstuste tootmisjuhte, juhtkonnaliikmeid ja tippspetsialiste, kes mõjutavad oma organisatsioonis tootmisega seotud protsesse. Teemad: Sissejuhatus LEAN-mõtteviisi. LEAN´i ajalugu. LEAN maja ja LEAN-distsipliin. 8 klassikalist raiskamist. Põhiliste LEAN-tehnikate tutvustamine: 5S, poka yoke. Pideva täiustamise kultuur organisatsioonis. Parendusprojektide ideede leidmine, valik, pideva täiustamise süsteemi loomine ja pidev täiustamine. Pideva täiustamisele suunatud LEAN-tehnikad: Ohno ring, kaizen, kaikaku, LSS, A3, war-room jne. Muudatuste juhtimine. Inimeste juhtimine ja motiveerimine parendustegevustel, distsipliini tagamine. Põhilised takistused ja raskused. Lisainfo: inge@toiduliit.ee.
14. detsembril kell 11 – 16 toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuses (ruum C-8, Tallinna 46, Paide) Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse korraldusel infopäev teemal Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus. Infopäev läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena. Teemad: Rohumaade uuendamine otsekülviga. Peeter Viil (Eesti Taimekasvatuse Instituut). Arutelu. Veiseliha kvaliteeti mõjutavad tegurid. Airi Külvet (MTÜ Liivimaa Lihaveis, Puutsa talu). Arutelu. Loomade heaolu, lihaveiste heaoluindikaatorid. Ragnar Leming ja Marko Kass (Eesti Maaülikool). Arutelu. Arutelu mahelihaveisekasvatust puudutavatel aktuaalselt teemadel. Registreerumine: https://goo.gl/forms/A1iM2jf1Rp0naddg2 (eelistatult) või e-maili maheteave@gmail.com teel.
14. detsembril algusega kell 10 toimub Tartus Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 56/1, auditoorium A 303, III korrus) tasuta koolitus Lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs. Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. Registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8283&id_ay_toimumine=10785&systeemi_seaded=3,1,12,1,.
14. detsembril algusega kell 10 toimub Tartus Eesti Maaülikoolis (Fr. R. Kreutzwaldi 1A, ruum 035) tasuta ühistegevuse koolitus: “Riskijuhtimine põllumajanduses”. Koolituse tulemusel suurenevad õppija teadmised riskijuhtimisest põllumajanduses. Ootame osalema kõiki ühistegelikke põllumajandusettevõtjaid. Teemad: Riskide olemus ja erinevad vormid põllumajanduses. Riskide maandamise ja juhtimise võimalused ühistegevuses. Lektoriks on Eesti Maaülikooli professor Rando Värnik. Õppekava:https://ois.emu.ee/pls/ois/tere.tulemastleht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8442&id_ay_toimumine=10944&systeemi_seaded=3,1,12,1. Lisainfo ja küsimused: liis.volli@emu.ee või tel: +372 51 92 9840 (programmi assistent Liis Võlli).
14. detsembril algusega kell 10 toimub Tartumaal Eesti Maaülikooli Mahekeskuse seminariruumis (Õssu küla, Ülenurme vald) tasuta infopäev Linnukasvatus väikemajapidamises, bioturvalisus ja karja tervis. Teemad: Lindude söötmise ja pidamise olulised küsimused väikemajapidamises. Lindude nakkushaigused. Lindlate bioohutus. Lektorid Aleksander Lember ja Tiiu Saar. Info telefonil 53089961 Angelika Nöps (Maaelu Edendamise Sihtasutus). Registreerimine https://goo.gl/forms/tVHUyXkb6MBqkRxn2.
14. detsembril algusega kell 10 korraldab BioCC OÜ (endine Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ) Tartus Tartu Teaduspargi (Riia mnt 181A) tasuta infopäeva „Toiduainete funktsionaalsus (teave toiduainete lisandväärtuse loomiseks ja määramiseks)“. Teemad: Heaolulised terviseprobleemid maailmas, mikroobide ja toitumise roll tervise säilitamisel; funktsionaalsed toidud, funktsionaalsete toidutoodete trendid maailmas; prebiootikumid, kiudained ja teised bioaktiivsed komponendid funktsionaalsete toodete loomiseks; probiootikumid (turg, perspektiivid, arendus). Infopäeva lektorid Epp Songisepp, PhD ja professor Mihkel Zilmer. Registreerimine: https://toiduteave.ee/infopaev-14-12-17-tartus-toiduainete-funktsionaalsus/.
14. detsembril algusega kell 10 toimub Tartus Eesti Maaülikooli metsamajas (Kreutzwaldi 5) tasuta infopäev Leheväetised ̶ kasutamine ning tehnoloogia teoorias ja praktikas. Teemad: Pritside kasutamine tänapäeva taimekasvatustehnoloogias, Urmas Oja, Tatoli. Pestitsiidide kasutamine ning tehnoloogia – tõhusalt ja eesmärgipäraselt, Ingrid Tamla, Berner Eesti. Taimede juurevälise toitmise tähtsus ja selle mõjud saagile ja teravilja kvaliteedile, Margus Lepp, Voore Farm ja Olev Sõro, Anfisco Factory OÜ. Lisainfo: Katrin Tilk, Valgemetsa Mõtteruum, telefon 513 0725.

REEDE, 15. detsember
15. detsembril kell 10.30 toimub Jõgeval Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) teadusnõukogu koosolek.
15. detsembril toimub Brüsselis jätkusuutliku vee- ja mullamajandamise temaatilise töögrupi teine kokkusaamine.
15. detsembril toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas (peahoone, Tehnikumi 1) täiendkoolitus lamabakasvatajatele “Kiskjamured lambakarjas”. Lektorid Tõnu Talvi ja Tiina Vester. Täpsem info ja registreerimine: http://jkhk.ee/pages/taeienduskoolitused/tasuta-pria-kursused.php; Ruth Türk, JKHK koolitusjuht, ruth.turk@jkhk.ee, tel 5329 2188.
15. detsembril algusega kell 9. 15 toimub Tartus Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 56/1) infopäev Põllumajanduslindude heaolu. Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. Õppejõud Terje Elias, PhD (toiduteadus), EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent. Registreerimine ja lähem info http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/piploom/.

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile: info@epkk.ee. Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.