Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 25. nädalaks

TEISIPÄEV, 20. juuni

20. juunil vaetakse Madridis toimuval Euroopa Liidu teaduskoostöövõrgustiku ERA-NET Cofund SUSFOOD2 koosolekul rahvusvahelisele projektikonkursile esitatud eeltaotlusi ja hindamise tulemusi.
20. juunil algusega kell 10 toimub Raplamaal PMK Kuusiku katsekeskuses tasuta infopäev – põllupäev. Teemad: Diferentseeritud mullaharimise mõju viljavahelduslikus ja monokultuurses külvikorras – Peeter Viil; Suviteraviljade sordid ja integreeritud taimekaitse – Anne Ingver, Merlin Haljak, Rut Kaeval; Taliteraviljade sordid – Loona Isak; Pikaajalised NPK väetus ja külvikorrakatsed ja nende tähtsus – Valli Loide; Talirapsi sordid ja taimekaitse – Rut Kaeval. Eelregistreerimine: https://goo.gl/forms/EFTV3x3u9FDphMK23. Lisainformatsioon: viktor.lepik@pmk.agri.ee, rut.kaeval@pmk.agri.ee või tel 5058944,5212016.

KOLMAPÄEV, 21. juuni
21. juunil kohtub maaeluminister Tarmo Tamm Jaapani suursaadiku Yoko Yanagisawaga.
21. – 23. juunil toimub Maltal Euroopa peaveterinaaride töörühma kohtumine, kus tutvustatakse ka Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise veterinaaria ja toiduohutuse valdkonna prioriteete.
21. juunil toimub Brüsselis põllumajandusteaduste alalise komitee (SCAR) plenaaristung, kus tutvustatakse Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise põllumajanduse ja teaduse prioriteete ja üritusi.
21. juunil algusega kell 10 toimub Jõgevamaal Torma vallas Vanamõisa külas Päevaaru kinnistul täppisviljeluse tasuta põllupäev Täppisviljeluse praktilised tegevused põllul. Esitlusel tutvustatakse erinevaid põllukultuuride kasvuaegseid seirelahendusi otse põllul. Teemad. Erinevad seirelahendused suviodra vegetatsiooniindeksi kaardistamiseks. Erinevate seirelahenduste esitlus, (masinseire, drooniseire, satelliitseire). Praktiline väetamine koos vegetatsiooniindeksi määramisega. Lektorid: Toomas Tõrra ja Jaanus Kilgi. Registreerumine: https://goo.gl/forms/7ho4MdtqupbLv3Na2.

NELJAPÄEV, 22. juuni
22. juunil toimub Brüsselis Copa-Cogeca seminar “ÜPP pärast 2020 – väljakutsed turgude juhtimisel”. Räägitakse DG AGRI turuvaatluse veebisaitide senisest edust, sekkumiskokkostu tulevikust, tootjaorganisatsioonide võimalustest. Osaleb Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile: info@epkk.ee. Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus – Kaubanduskoda.