Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 42. nädalaks

ESMASPÄEV, 16. oktoober
16. – 18. oktoobrini toimub Brüsselis COPA piimatöögrupp, piima nõuandev grupp ja rahvusvaheliste aspektide nõuandev grupp. Tööst võtab osa Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron.
Kuni 18. oktoobrini toimub Eesti Maaülikooli korraldusel tasuta koolitus Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevus, taseme koolitus I ja II osa. Teoreetiline õppepäev toimub Eesti Maaülikoolis, praktika toimub Frank Kutter OÜ-s Raplamaal. Teemad: Ülevaade Nõukogu Määrusest (EÜ) nr 1099/2009, 24. september 2009, loomade kaitse kohta surmamisel. Tapaloomade anatoomia, füsioloogia. Tapaloomade käitumine. Tapaloomade stress, loomade kannatused, teadvuselolek ja tundlikkus. Nõuded loomade kohtlemisel tapamajas. Loomade liikumise mehhaanilise piiramise vahendid. Elusloomadele köidikahelate asetamine või nende üleriputamine. Uimastamine, uimastamise tõhususe hindamine. Uimastamise ja/või surmamise varumeetodid. Uimastamisseadmete üldhooldus ja puhastamine. Tapaloomade veretustamine, elusoleku tunnuste puudumise hindamine. Tapahügieen. Veretustamisnugade nõuetekohane kasutamine ja hooldus. Õppefilm: uimastamine, veretustamine. Praktiline õpe loomade käitlemise ja nende liikumise piiramise praktilised aspektid, uimastamine, uimastamise tõhususe hindamine, veretustamine, pädevustaseme eksam. Koolitus on tervik, vajalik on mõlema osa läbimine. Registreerumine ja lähem info maaülikooli avatud ülikooli kodulehel:http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/priauler2016/.
16. oktoobril algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Võrus Võru vallavalitsuse saalis (Võrumõisa tee 4a) infopäev Marjakasvatus. Sõstrakasvatuse pind on viimastel aastatel oluliselt suurenenud. Samuti kasvatatakse järjest rohkem kultuurmustikat. Nii sõstra- kui ka mustikakasvatus ei vaja suuri kasvupindasid, need on kultuurid, mida võiks kasvatada tootja (või ka hobiaednik), kelle soov on oma sissetuleku suurendamine. Käsitletavateks teemadeks on: erinevate sortide tutvustus, mullaproovi tulemuste analüüs ja mullaviljakuse tõestmine agrotehniliste võtetega, istandiku hooldamine (sh tolmeldamine, öökülmade tõrje), saagikoristus, toetusvõimalused marjakasvatajatele. Tuuakse näited teiste riikide praktikatest. Lektoriks on konsulent ja praktik Margus Kopp. Registreerimine https://goo.gl/forms/pzDfaeFTVtTSr7Wy1 või merry@kodu.ee, 736 6955.

TEISIPÄEV, 17. oktoober
17. oktoobril toimub Riigikogu rahanaduskomisjoni istung, kus maaeluminister Tarmo Tamm ja kantsler Illar Lemetti annavad ülevaate valitsemisala eelarvest ja vastavad küsimustele.
17. oktoobril algusega kell 10 korraldab Eesti Maaelu Nõuandeteenistus Paide Kultuurikeskuse ruumis 211 (Pärnu 18) keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse kohustusliku algkoolituse 2017 aasta esmakordselt taotlejatele. Teemad: Eesti maaelu arengukava ning põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme olemus. Nõuetele vastavuse süsteem. Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse baasnõuded. Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse toetusõiguslikkuse nõuded. Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse põhitegevuse nõuded: viljavahelduse või külvikorra planeerimine ja olulisus, liblikõieliste kasvatamise tähtsus; sertifitseeritud seemne kasutamise tähtsus; taimekaitsevahendite keskkonnasõbralik kasutamine (sh glüfosaatide kasutamise ohud, taimekahjustajate seire); talvise taimkatte tähtsus; mullaproovide võtmine ning analüüsitulemuste hilisem kasutamine; mitmeaastase taimestikuga rohumaariba ja maastikuelementide tähtsus bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse seisukohast. Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse lisategevuste nõuded: lisategevustega seotud nõuded taotlejale ja toetusõigusliku maa kohta; täiendava veekaitse lisategevuse nõuded; mesilaste korjealade rajamise lisategevuse nõuded, tolmeldajate ja korjealade tähtsus; põllulindude soodustamise lisategevuse nõuded. Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohustusega seonduv (suurendamine, vähendamine, üleandmine ja asendamine). Ülevaade keskkonnasõbraliku majandamise toetusega seotud toetustest (piirkondlik mullakaitse toetus, keskkonnasõbralik köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus). Arutelu, kokkuvõte. Info: maanouanne@gmail.com või 56 624644. Registreerimine: https://goo.gl/forms/SWYNY53ZUb18aVg43.
17. ja 18. oktoobril korraldab Eesti Maaülikool Tartus (Kreutzwaldi 56/1) põllumajandustoodete tootjatele ja töötlejatele tasuta täienduskoolituse Taastuvenergia allikate kasutamine põllumajandustootmises. Teemad: päikeseelektrijaama liitumisküsimused ja nõuded; elektrijaama tasuvus; praktika – päikeseelektrijaama kasutamine, ühendamine, erinevad tehnoloogiad. Registreerumine ja lähem info maaülikooli avatud ülikooli kodulehel: http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/priauler2016/, tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844 või e-post: avayl@emu.ee.
17. ja 18. oktoobril toimub jätkukoolitus “Linnu- ja küülikulihast toodete valmistamine“ Viljandimaal Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis. Teemad: Küülikute algtöötlemine, praktiline töö kooli õppetööstuses. Küülikulihast kulinaarsed tooted, suitsutamine, konservide valmistamine (praktiline töö kooli õppetööstuses).Lektor Eve Klettenberg.

KOLMAPÄEV, 18. oktoober

18. oktoobril kell 10.30 toimub teadmussiirde komisjoni istung, mida juhatab toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. Päevakorras on teadmussiirde ja teavituse toetuse määruse muudatused ning üldine teadmussiirde tegevuste korraldamise arutelu uue programmiperioodi ettevalmistamiseks. Komisjoni tegevus on kajastatud: https://www.agri.ee/et/teadmussiirde-komisjon.
18.oktoobril toimub Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli nõunike kogu koosolek Olustveres.
18. oktoobril toimub EBS Juhtimiskoolituse Keskuse ja Toiduliidu korraldatav tasuta tootearenduspäev Tallinna Teeninduskoolis (Majaka 2). Teemad: Kuidas kujunevad tarbijate harjumused ja mis nende käitumist mõjutavad? Millised on erinevad põlvkonnad tarbijatena ja mida peame toidutootjatena arvestama? Toidutrendid maailmas.- Katri Kerem, EBS, turunduse professor; Edukas tootearendus muutuvates tingimustes. Kuidas olla edukas jäätisetootja kui magustoit on tule all. – Enel Kolk, AS Balbiino turundusdirektor; Teadlaste ja toidutootjate koostöö trendid. Aktuaalsed projektid praegu ja lähitulevikus.- Rain Kuldjärv, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse teadur; Kuidas keskkond mõjutab söömiskäitumist? Miks meil on nii palju ülekaalulisi? Kuidas mõjutada inimeste toiduvalikuid? – Laura Leist, koolipsühholoog, Tartu Ülikooli psühholoogia magister. Registreerida lingil: https://goo.gl/forms/uT3aJONIJjbcWaZB3.
18. oktoobril algusega kell 10 korraldab Eesti Taimekasvatuse Instituut koostöös Eesti Sojaliiduga seminari ‘Sojauba – kasvatamisest tarbimiseni’ Jõgeva Kultuurikeskuses (Aia 6, Jõgeva alevik). Teemad: Sojakasvatusest Rootsis – JTI AgrD Fredrik Fogelberg (sünkroontõlkega). Sojaoa alaste uuringute tulemusi – ETKI kaunviljade ja õlikultuuride teadur Lea Narits. Praktilisi kogemusi sojaoa kasvatamisest Eestis – OÜ Rannu Seeme, Madis Ajaots. Sojakasvatuse perspektiivid Euroopas – DonauSoja, Przemyslaw Gawlas (sünkroontõlkega). Soja ja GMO?! – ETKI taimebiotehnoloogia osakonna vanemteadur Kristiina Laanemets. Biolagunev kilemultš – Robert Shine, Samco; Marge Sepp, Eesti Sojaliit. Soja meie toidus – Liisa-Indra Pajuste, toitumisnõustaja. Eelregistreerimine: https://goo.gl/forms/a3P8DRrVjnL0BZVJ3.
NB! 18. oktoobril algusega kell 9.45 toimuma pidanud Virumaa Põllumeeste Liidu korraldatav õpiring Väätsa Agro Lõõla farmis Sõnnikumajandus ja alternatiivenergia abil tootmiskulude vähendamine jääb ära (lükatakse edasi), kuna põllumeestele see aeg ei sobinud seoses hilinenud põllutöödega ja lektor Iirimaalt ei jõua ka kohale, sest lennuliiklus Iirimaalt on häiritud orkaan Ophelia tõttu.  Lisainfo: virumaapl@gmail.com või jakobi.einar@gmail.com. Info tel. 5273891 Einar Jakobi ja 5052846 Pilleriin Puskar.
18. oktoobril algusega kell 10 toimub Läänemaal Haapsalus Põllumajandusameti saalis (Jaani 10) infopäev „Keskkonnahoidlik loomakasvatus. Veeseaduse nõuded”. Teemad: Sõnniku laotamise, hoidlas ja aunas hoidmise nõuded. Väetusplaan. Sõnnikukalkulaatori kasutamine. Karjatamise piirangud. Sõnnikukoguste arvutamine, veekaitsevööndis karjatamisest teavitamine. Põlluraamatu täitmine. Infopäeval selgitatakse praktiliste näidetega, kuidas kasutada sõnnikukalkulaatorit, täita põlluraamatut, teavitada keskkonna ametit. Lektor loomakasvatuse konsulent Vaike Nõu, tel 5242319 vaike.nou@mail.ee.
18. – 19.oktoobril toimuvad Räpina Aianduskoolis „Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolitus“ 100h konsulendile 2. õppegrupile, II mooduli koolitus. Kursuse kontaktisik: Eda Gross, Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, tel. 7961 549; 5346 1209, eda.gross@aianduskool.ee.
18. oktoobril korraldab Järvamaa Kutsehariduskeskus taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täiendkoolituse Põlvamaal kohvikus Aal (Põlva, Tuglase 2). Teemad: Integreeritud taimekaiste + turule lubatud taimekaitsevahendid, nende liigitamine + praktika. Etiketi lugemine + taimekahjustajad, nende tõrje + illegaalsed taimekaitsevahendid. Ohutusnõuded taimekaitsevahendite kasutamisel, taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ja taimekaitsevahendi jääkide käitlemine + praktika: pritsi kontroll ja ettevalmistamine tööks, kulunormide arvutamine. Seadusandlus, isikukaitsevahendid + esmaabi + pritsi tüübid ja nende käitlemine, EKSAM. Lektor Kaja Marrandi. Registreerimine: http://jkhk.ee/pages/taeienduskoolitused/tasuta-pria-kursused.php.
18. oktoobril algusega kell 11 korraldab Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus Valgamaal Tsura Talu OÜ (Neeruti küla, Palupera vald) tasuta infopäeva teemal Mahelihaveisekasvatus. Teemad: Ettevõtte Tsura Talu OÜ mahelihaveisekasvatuse tutvustus. Peamised teemad: farmipõhine söötmine, rohumaade uuendamine, tõuaretus. Margus Keldo. Rohumaaveisekasvatus kliimamuutuste võtmes. Millised suundumused on maailmas, mis suunas liigub keskkonnapoliitika ja kuidas see võib tootjat mõjutada. Airi Külvet (MTÜ Liivimaa Lihaveis; Puutsa talu). Arutelu aktuaalsetel mahelihaveisekasvatust puudutavatel teemadel. Eelregistreerumine lingil https://goo.gl/forms/aSqIA2FZplovEm2w1 (eelistatult) või e-maili teel maheteave@gmail.com.

NELJAPÄEV, 19. oktoober
19. oktoobril toimub Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses (Narva mnt 29) BONUS programmi sümpoosion „Science delivery of sustainable use of the Baltic Sea living resources“. Ajakava: https://www.bonusprojects.org/files/5707/BONUS_symposium_programme.pdf.
19.‒20. oktoobrini toimub Pärnus Interreg Baltic Sea Region programmist rahastatava projekti „Baltic Sea Food“ avaseminar. Maaeluministeerium on projekti „Baltic Sea Food“ juhtpartner. Kolm aastat kestvas projektis osaleb 15 erinevat toiduvaldkonna eest vastutavat organisatsiooni 10 Läänemere piirkonna riigist. Lisaks Maaeluministeeriumile on projektis Eesti partneritena osalemas MTÜ Eesti Maaturism ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Projekti eesmärk on välja töötada toimiv ärimudel, mis aitaks piirkondlikel toiduvõrgustikel kohalikke toidutooteid nii kohvikutele, restoranidele, hotellidele kui ka maaturismiettevõtetele tõhusamalt ja kuluefektiivsemalt turustada. Täpsem info: Kadi Raudsepp, kadi.raudsepp@agri.ee<mailto:kadi.raudsepp@agri.ee>, tel 6256 122.
19. oktoobril algusega kell 10 korraldab Eesti Maaelu Nõuandeteenistus Pärnus Põllumajandusameti saalis (P. Kerese 4) keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse kohustusliku algkoolituse 2017 aasta esmakordselt taotlejatele. Teemad: Eesti maaelu arengukava ning põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme olemus. Nõuetele vastavuse süsteem. Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse baasnõuded. Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse toetusõiguslikkuse nõuded. Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse põhitegevuse nõuded: viljavahelduse või külvikorra planeerimine ja olulisus, liblikõieliste kasvatamise tähtsus; sertifitseeritud seemne kasutamise tähtsus; taimekaitsevahendite keskkonnasõbralik kasutamine (sh glüfosaatide kasutamise ohud, taimekahjustajate seire); talvise taimkatte tähtsus; mullaproovide võtmine ning analüüsitulemuste hilisem kasutamine; mitmeaastase taimestikuga rohumaariba ja maastikuelementide tähtsus bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse seisukohast. Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse lisategevuste nõuded: lisategevustega seotud nõuded taotlejale ja toetusõigusliku maa kohta; täiendava veekaitse lisategevuse nõuded; mesilaste korjealade rajamise lisategevuse nõuded, tolmeldajate ja korjealade tähtsus; põllulindude soodustamise lisategevuse nõuded. Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohustusega seonduv (suurendamine, vähendamine, üleandmine ja asendamine). Ülevaade keskkonnasõbraliku majandamise toetusega seotud toetustest (piirkondlik mullakaitse toetus, keskkonnasõbralik köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus). Arutelu, kokkuvõte. Info: maanouanne@gmail.com või 56 624644. Registreerimine: https://goo.gl/forms/SWYNY53ZUb18aVg43.
19. oktoobril algusega kell 9 korraldab Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituut Järvamaal Veski-Silla Hotelli konverentsisaalis (Türi-Alliku, http://www.veskisilla.ee) kutset omavatele konsulentidele jap õllumajandustoodete tootjatele ja töötlejatele tasuta koolituse Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile.Teemad: kuidas suunata ettevõtja tähelepanu ärimudelile, kuidas kasutada ja edasi anda ärimudeli koostamise tehnikaid, kaardistada turusituatsioon ning analüüsida koostatud ärimudeli efektiivsust; kuidas analüüsida kliente, neile pakutavat väärtust ning selle väärtuse pakkumiseks vajalikku infrastruktuuri; kuidas teha tulu-kulu analüüse; kuidas turundada, sh.turu segmenteerimine, hinnakujundus, toote positsioneerimine, turundusmeetmestik, turule sisenemine jm; millised on peamised väljakutsed ja takistused välisturgudele sisenemisel, kust ja kuidas saada informatsiooni ja abi, leida ärikontakte; kuidas kasutada statistilisi andmeid finantsplaneerimises ja turu-uuringutes; mis on rohemajandus ja kuidas seda edendada. Registreerumine maaülikooli avatud ülikooli kodulehel:
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8062&id_ay_toimumine=10364&systeemi_seaded=3,1,12,1, e-post: jaana.orin@emu.ee.
19. oktoobril algusega kell 10 toimub Tartus Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1A) tasuta teaduslik-praktiline konverents “Keskkonnasõbraliku tera- ja kaunvilja kasvatuse probleemid”. Teemad: Biomajandus tera- ja kaunviljakasvatuses – Madis Ajaots, Rannu Seeme OÜ; Pilsu talu. Bakterpreparaadid ja nende kasutamine tava- ja mahepõllumajanduses. 2017. aasta põldkatsete tulemuste tutvustus – Heinrich Hagelberg, Baltchem OÜ. Teraviljahaigused ja nende tõrjevõimalusi – Pille Sooväli, Eesti Taimekasvatuse Instituut. Integreeritud taimekaitse keskkonnasäästliku teravilja- ja kaunviljakasvatuse ühe osana – Lilia Kulli, Maaelu Edendamise Sihtasutus. Talinisu potentsiaal looduslike vaenlaste (kiletiivalised parasitoidid) majutajana – Eve Veromann, Eesti Maaülikool. Olulisemad kahjustajad hernel ja oal ning võimalikud lahendused – Tiiu Annuk, Scandagra Eesti AS. Terve muld, terve taim – Alar Astover, Eesti Maaülikool. Vahekultuuride kasvatamisest keskkonnasäästlikus taimekasvatuses – Enn Lauringson, Eesti Maaülikool; Merili Toom, Eesti Taimekasvatuse Instituut. Kliimakohanemine taimekasvatuses – Eha Kruus, Eesti Maaülikool. Info ja registreerumine konverentsi kodulehel: http://eestitaimekaitse.emu.ee/et/uudised-ja-sundmused/. Täiendav info Katrin Jõgar (e-post: katrin.jogar@emu.ee).

REEDE, 20. oktoober

20. oktoobril algusega 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Rapla maavalitsuses (ruum 209, Tallinna mnt 14) tasuta infopäeva „Uuemaid suundi lambakasvatuses“. Konsulent Hillar Kalda käsitleb teemasid: lambakasvatus Eestis ja aretatavate lambatõugude iseloomustus; lammaste jõudluskontroll; lambatõugude aretusprogrammidest lammaste lihakuse, varavalmivuse, piimakuse ja emaomaduste parandamise võimaluste osas; söödatootmine, lammaste söötmine, lõppnuum ja paarituseelne nuumamine, lammaste veevajadus ja jootmine, lammastele sobivad mineraalsöödad; lammaste karjamaade vajadus, karjatamine, karjamaade rajamine ja karjaaedade ehitamine, erinevate tarastusmaterjalide valik; tervishoid ja haigused; lammaste paaritusperiood, uttede paarituseks ettevalmistamine, sugujäärade valik, „õrritaja“jäärade kasutamine, uttede paarituskava koostamine ja paaritamine; lammaste poegimisperiood, selleks ettevalmistumine ja edukas läbiviimine; lambakasvatushooned ja lammaste pidamistehnoloogiad. Registreerimine https://goo.gl/forms/gk3pTpGw7E2sjzmM2, e-post: merry@kodu.ee ja 736 6955.
20. oktoobril algusega kell 10 toimub Tartus Eesti Maaülikoolis tasuta infopäev Liha ja lihatoodete sensoorne analüüs. Teemad: Liha ja lihatoodete jaotus ning iseloomustus. Liha ja lihatoodete sensoorne analüüs. Üldnõuded lihatoodetele. Keeduvorstide tehnoloogia. Suitsuvorstide tehnoloogia. Suitsulihatoodete tehnoloogiad. Praktiline osa: liha ja lihatoodete testimine. Registreerumine ja lähem info maaülikooli avatud ülikooli kodulehel: http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/priauler2016/.
20. ja 21. oktoobril toimub Viljandimaal Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis jätkukoolitus“ Lambaliha väärindamise võimalused“. Lektor Eve Klettenberg. Teemad: Lambalihast toodete valmistamine (praktiline töö kooli õppetööstuses)
20. oktoobril algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Viljandis PMA õppeklassis (Vabaduse plats 4) infopäeva Marjakasvatus. Sõstrakasvatuse pind on viimastel aastatel oluliselt suurenenud. Samuti kasvatatakse järjest rohkem kultuurmustikat. Nii sõstra- kui ka mustikakasvatus ei vaja suuri kasvupindasid, need on kultuurid, mida võiks kasvatada tootja (või ka hobiaednik), kelle soov on oma sissetuleku suurendamine. Käsitletavateks teemadeks on: erinevate sortide tutvustus, mullaproovi tulemuste analüüs ja mullaviljakuse tõestmine agrotehniliste võtetega, istandiku hooldamine (sh tolmeldamine, öökülmade tõrje), saagikoristus, toetusvõimalused marjakasvatajatele. Tuuakse näited teiste riikide praktikatest. Lektoriks on konsulent ja praktik Margus Kopp. Registreerimine https://goo.gl/forms/iNwRBcrhK86F7OjA3.1 või merry@kodu.ee, 736 6955.
20. oktoobril algusega kell 10.30 korraldab Eesti Maaülikooli Mahekeskus infopäeva Viljandimaa mahetootjatele, kus teemaks on taimekaitse ja umbrohutõrje mahetootmises Saarepeedi rahvamajas (Viljandi vald, Saarepeedi küla). Päeva teises pooles külastatakse Järve-Lilli talu mahepõlde. Teemad: Taimekaitse põhimõtted maheviljeluses – Anne Luik, Eesti Maaülikool. Umbrohtude agrobioloogilised rühmad. Umbrohtumuse ennetamine. Otsene ja kaudne umbrohutõrje – Liina Talgre, Eesti Maaülikool. Praktiline vaatlus ja arutelu Järve-Lilli talu mahepõldudel. Infopäev läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena (6 tundi). Eelregistreerimine: https://goo.gl/forms/Q471ulaTYpHJG0nP2 (eelistatud) või telefonil 53044003. Lisainfo: Elen Peetsmann, maheteave@gmail.com.
20. oktoobril algusega kell 14 toimub tasuta koolitus Sissejuhatus tüpograafiasse: kirja kasutamine firmagraafikas ja turunduses Võru Kutsehariduskeskuses Väimelas. Õpetajad Kadi Kreis ja Deniss Jershov. Registreerimine ja täpsem info: http://www.tartukunstikool.ee/oppimine/koolitus/. E-post: kunstikool.koolitus@art.tartu.ee.

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile: info@epkk.ee. Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.