Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 16. nädalaks

ESMAPÄEV, 15. aprill
15. aprillil tutvustatakse Maaeluministeeriumi suures saalis programmi Interreg Läänemere piirkonna projekti, mille sisuks on karbikasvatuste rajamine reostuse eemaldamiseks. Projekti nimi on „Toetades Läänemere sinimajanduskasvu – suuremastaapsete kestlike karbikasvatuste rajamine reostuse eemaldamise eesmärgil (Baltic Blue Growth)“.
15. ‒ 17. aprillil toimub Dublinis Euroopa Liidu põllumajandusteaduste alalise komitee juurde moodustatud teadmussiirde ja innovatsioonisüsteemi töögrupi koosolek. Arutatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika uue perioodi strateegiakavade teadmussiirde ja innovatsiooni süsteemi planeerimist.
15. aprillil toimub Luksemburgis Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istung, mille peateemaks on ühise põllumajanduspoliitika reformipaketi raames uue perioodi roheline arhitektuur. Eestist osalevad maaeluminister Tarmo Tamm, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann ning välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja asetäitja Madis Pärtel.
15. aprillil toimub koolitus Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine kalakäitlejatele Tartus Eesti Maaülikoolis (Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 õppehoone, Tehnikamaja, avatud ülikooli õppeklass). Täpsem info ja registreerumine aadressil: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8542&id_ay_toimumine=12964&systeemi_seaded=3,1,12,1,.
15. aprillil korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit tasuta infopäeva „Keskkonnasõbralik rapsikasvatus“ Rakveres Villa Theresa. Tiiu Annuk käsitleb teemasid: Suvi ja talirapsi kasvunõuded (maa ettevalmistus, mullastik, lupjamise vajalikkus, külv jne). Keskkonnasõbralik väetamine (põhiväetised ja leheväetised, biopreparaadid). Enamlevinud kahjurid ja haigused ning uued probleemid. Keskkonnasõbralik taimekaitse (umbrohutõrje, kasvu reguleerimine, haiguste- ja kahjurtõrje). Registreerimine infopäevale: Rakvere https://goo.gl/forms/iF34vENwSGAW530C2 või tel 736 6955.
15. aprillil korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit tasuta infopäeva „Põllumajandusliku äriühingu raamatupidamine ja aastaaruande koostamine“ Viljandis hotellis Centrum. Lektor on Aino Vooro. Registreerimine Viljandi: https://goo.gl/forms/QxFfab6REnwafhTz1 või tel 736 6955.
15. aprillil korraldab Virumaa Põllumeeste Liit Järva-Jaani kultuurimajas (Järva-Jaani, Pikk 58) õpiringi “Lehmade heaolu ja tervishoid. Kohanemisvõime üleminekuperioodil”. Teemad:  Siirdeprogrammi rakendamine farmis. Miks, millal ja kuidas? Sven Tammoja;  Siirdeperioodi aegne söötmine. Miks, kuidas ja milleks? Pilleriin Puskar; Kokkuvõtted ja diskussioon; Metstaguse Agro külastus. Info tel. 5273891 Einar Jakobi või  5052846 Pilleriin Puskar.
15. aprillil korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Pärnus Nooruse majas (Roheline 1) tasuta keskkonnasõbraliku majandamise täiendkoolituse. Koolitus on mõeldud vaid neile, kes on võtnud KSM kohustuse ja peavad täiendkoolituse läbima sellel aastal. Kõiki neid on personaalselt teavitatud meili või kirja teel, kus oli ka registreerimislink. Registreerimine: https://forms.gle/jxhwKmpM1Dp9YHpv9 või tel 736 6955. Lisainfo Jaan Sõrra, 508 7320.
15. – 17. aprillini toimub tasuta õppereis Mesinik-ettevõtja projekti „Ettevõtlik mesinik omandamas kogemusi mesindusettevõtjaid külastades“ raames. Külastatakse  4 mesilat Eestis ja 2 mesilat + mesinduspood Lätis. Sõit algab ja lõpeb Viljandist. Reis korraldab MTÜ Alustame Algusest. Rohkem infot kodulehel: http://www.alustamealgusest.ee/mesilaspere-reisid; tel: 5029006  (Marianne Rosenfeld), E-kiri: mesilaspere@gmail.com.
15. aprillil kell 10 – 14 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit  Viljandis Grand hotellis tasuta infopäeva „Lambakasvatus ja lambakasvatussaaduste väärindamine“. Lektor Hillar Kalda käsitleb teemasid: Lambakasvatussaaduste tootmine ja väärindamine. Lammaste iseärasuste mõistmine. Lammaste poegimisperioodi planeerimine ja organiseerimine. Lambakasvatusrajatised. Suurkiskjate rünnakute ennetamine ja vältimine. Lisainfo: tel 736 6955.

 

TEISIPÄEV, 16. aprill
16. aprillil kohtuvad Brüsselis kolme Balti riigi põllumajandusministrid Euroopa Parlamendi eelarvevoliniku Hr Günther Oettingeriga, et arutada Balti riikide erihuve seoses ühise põllumajanduspoliitika ja mitmeaastase finantsraamistikuga.
16. ja 17. aprillil toimub Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja projekti GreenAgri õppereis Lätti.
16. aprillil kell 10 – 13.30 toimub Jänedal Lääne-Virumaal Põllumajandusuuringute Keskuse Jäneda hoone suures saalis tasuta infopäev “Kvaliteedi- ja mullaanalüüside andmete kasutamine taimekasvatuses”. Oma teadmisi-kogemusi jagavad Põllumajandusuuringute Keskuse spetsialistid. Päeva juhatab Toivo Lauk, Viljandi katsekeskuse juhataja. Teemad: Muldade kasutussobivus, väetustarve ja väetamissoovitused – Priit Penu, mullaseire ja uuringute büroo; Muldade mikrobioloogia – Helena Lasner, taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi juhataja asetäitja; Taimetervis – Jelena Bukstunovits, taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi peaspetsialist; Teravilja kvaliteet ja laborianalüüsid – Ann Akk, söötade ja teravilja laboratooriumi peaspetsialist; Silo analüüsimine ja tulemuste tõlgendamine ning võrdlus Põllumajandusuuringute Keskuses – Inge Harmipaik, söötade ja teravilja laboratooriumi juhataja asetäitja. Registreerumine: https://goo.gl/forms/86QLI4M3mDyuCsmt1. Lisainfo: Toivo Lauk, e-post: toivo.lauk@pmk.agri.e, telefon: 433 4406, 503 2754.
16. ja 17. aprillil toimub MESi konsulentide sisekoolitus konsulentidele. Lisainfo: Angelika Nöps, tel 53 089 961, Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistus, arendus- ja koolitusspetsialist.
16. ja 17. aprillil toimub koolitus Aiandus mitteaianduskonsulendile- köögiviljakasvatus Tartus Eesti Maaülikoolis. Väljasõidud tootmisettevõtetesse Lohkvas ja Kambja vallas (kulgemine praktikakohta osalejate oma transpordiga). Õppejõud Priit Põldma, M.Sc., Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonna instituudi lektor; Katrin Jõgar, PhD, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonna instituudi dotsent; Kaire Loit, MSc, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonna instituudi nooremteadur; Katrin Hauk, koolitaja, kellel on täiskasvanute koolitaja või kutseõpetaja kutsetunnistus. Teemad: Katmikalade jaotus ning tehnoloogia valik vastavalt katmikala tüübile; Köögiviljakultuurid kasvuhoones: kurk, tomat, salatid. Agrotehnilised võtted ja kasvatusviisid, sh. mahekasvatus. Konsulendi nõustamisoskuse arendamine.Praktikum: katmikala kurgi, salatite ja maitsetaimede kasvatamine. Õpe tootmisettevõttes Grüne Fee Eesti AS, (Lohkva). Köögiviljakultuuride kahjurid ja nende tõrje. Kahjurite bioloogilise tõrje võimalused. Masintehnoloogiad avamaal ja katmikalal. Erinevad seadmed ja masinad tööde hõlbustamiseks. Kastmis- ja väetamis tehnoloogiad/seadmed katmikalal, Kliimakontrolli automaatika. Maitsetaimede ja erikultuuride kasvatamine katmikalal ja avamaal. Maitsetaimede ja erikultuuride kasvatamine katmikalal ja avamaal. Vahekultuurid ja nende kasutamise võimalused köögiviljakasvatuses. Praktika tootmisettevõttes (Kambja vald, Külitse). Köögiviljakultuurid kasvuhoones ja avamaal: kurk, tomat, kapsad, jne. Agrotehnilised võtted ja kasvatusviisid, katmikalal kasutatav tehnika, kahjustajate seire. Köögiviljakultuuride haigused ja nende diagnostika. Bioloogilise tõrje võimalused. Registreeruda saab lingi alt: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7982&id_ay_toimumine=12564&systeemi_seaded=3,1,12,1,.
16. aprillil kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit tasuta infopäeva Pindala- ja loomatoetuste taotlemine Jõgevamaal Kamari seltsimajas. Lektorid Liia Lust ja Epp Säga. Teemad: Otsetoetuste muudatused 2019. aastal. MAK pindala- ja loomatoetuste muudatused. Püsirohumaa tagasirajamine 2019. aastal. Ülevaade 2018. a leitud rikkumistest administratiivsetes ja kohapealsetes kontrollides. Muudatused seemnete sertifitseerimise süsteemis. Sordiandmete kogumine. Pettused toetuste taotlemisel. Registreerimine: https://goo.gl/forms/Nn80ySnohu7HfjkM2 või tel 736 6955.
16. aprillil korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Tartus Tartumaa Põllumeeste Liidus (Jalaka 48) tasuta keskkonnasõbraliku majandamise täiendkoolituse. Koolitus on mõeldud vaid neile, kes on võtnud KSM kohustuse ja peavad täiendkoolituse läbima sellel aastal. Kõiki neid on personaalselt teavitatud meili või kirja teel, kus oli ka registreerimislink. Registreerimine: https://forms.gle/UgqqtV2SmN923gcd6 või tel 736 6955.
16. aprillil algusega kell 10 korraldab Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskus OÜ Pärnus Nooruse Majas (Roheline tn 1) infopäev ”Pindalatoetused 2019″. Lektorid Olavy Sülla ja Hillar Lilleste. Räägime 2019 aasta pindala ja loomatoetuste taotlemisest. Õpime negatiivsetest kogemustest – PRIA kontrolli tulemused. Muudatused taotlemisel. Info  tel. 56605964. Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNrFojqlOkh_nDCwy17TtYVLuOqknUfNAUNCluUQg9VT06eg/viewform.
16. aprillil algusega kell 10 korraldab Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ) koostöös Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistuga (ETKÜ) piimakarjakasvatajatele ja jõudlusandmete kogujatele infopäeva Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskuses (Rondi küla, Tori vald, Pärnumaa). Teemad:  Korrektsed andmed – õige info – Aire Pentjärv, EPJ; Aretusalased nõuanded piimakarjakasvatajale – Tõnu Põlluäär, ETKÜ; Nakkushaigused ja bioturvalisus piimaveisekarjades – Kerli Mõtus, Eesti Maaülikool; Udaratervishoiu juhtimine ja korraldamine – Piret Kalmus, Eesti Maaülikool; Registreeruda EPJ piirkonnaspetsialisti kaudu: Evi Prins, 520 6231, evi.prins@epj.ee; Ludmilla Aan, 516 7816, ludmilla.aan@epj.ee; Maila Kirs, 509 4675, maila.kirs@epj.ee; Maire Tamm, 5332 4204, maire.tamm@epj.ee; Merle Lillik, 516 7868, merle.lillik@epj.ee või EPJ peamaja tel 738 7700, epj@epj.ee.

 

KOLMAPÄEV, 17. aprill
17. aprillil algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit tasuta infopäeva Pindala- ja loomatoetuste taotlemine Läänemaal Kullamaal Goldenbecki majas. Lektorid Olavy Sülla ja Hillar Lilleste. Teemad: Otsetoetuste muudatused 2019. aastal. MAK pindala- ja loomatoetuste muudatused. Püsirohumaa tagasirajamine 2019. aastal. Ülevaade 2018. a leitud rikkumistest administratiivsetes ja kohapealsetes kontrollides. Muudatused seemnete sertifitseerimise süsteemis. Sordiandmete kogumine. Pettused toetuste taotlemisel. Registreerimine: https://goo.gl/forms/Oqkn3s3jPz3eTjCp1 või tel 736 6955.
17. aprillil algusega kell 12 korraldab Võrumaa Talupidajate Liit turunduse koolituse “Kuidas panna toidupiirkond oma ettevõtte jaoks tööle” Põlvamaal, Neitsijärve talus (Uibujärve). Võrumaa on 2019 aasta toidupiirkond. See on au ja meeldiv tähelepanu, aga see on ka võimalus oma ettevõtet turundada. Käesolev töötuba ongi selleks, et töötoas osalejad saaks koos süsteemselt otsida ideid kuidas oma toodangu turustamiseks toidupiirkonda ära kasutada. Töötoa viib läbi Loovusaida (www.loovusait.ee) konsultant Indrek Maripuu. Eelregistreerimisel telefonil  78 21 669, 53499454 või e-post: marikaparv@gmail.com.
17. aprillil algusega kell 10 korraldab Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ) koostöös Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistuga (ETKÜ) piimakarjakasvatajatele ja jõudlusandmete kogujatele infopäeva Saare KEK-s (Ringtee 15, Kuressaare, Saaremaa). Teemad:  Korrektsed andmed – õige info – Aire Pentjärv, EPJ; Aretusalased nõuanded piimakarjakasvatajale – Tõnu Põlluäär, ETKÜ; Nakkushaigused ja bioturvalisus piimaveisekarjades – Kerli Mõtus, Eesti Maaülikool; Udaratervishoiu juhtimine ja korraldamine – Piret Kalmus, Eesti Maaülikool; Registreeruda EPJ piirkonnaspetsialisti kaudu: Evi Prins, 520 6231, evi.prins@epj.ee; Ludmilla Aan, 516 7816, ludmilla.aan@epj.ee; Maila Kirs, 509 4675, maila.kirs@epj.ee; Maire Tamm, 5332 4204, maire.tamm@epj.ee; Merle Lillik, 516 7868, merle.lillik@epj.ee või EPJ peamaja tel 738 7700, epj@epj.ee.

 

NELJAPÄEV, 18. aprill
18. aprillil kell 10 toimub Maaeluministeeriumi väikeses saalis Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) 2021–2027 ekspertkomisjoni arutelu. Kohtumise peamine eesmärk on kaardistada vee-elusressursside töötlemise ja turustamise valdkonda arendavad tegevused.
18. aprillil toimub Tallinnas RITA programmi biomajanduse projekti konverents „Biomajandav Eesti: tänane olukord ja vaade tulevikku“. Täpsem info: https://www.ttu.ee/projektid/biomajandus/konverentsid_seminarid.
18. aprillil kell 10 toimub Mäos Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja piimatoimkonna koosolek.
18. aprillil kell 10 toimub Mäos ühistegevuse PIP piimanduse õpiring.
18. aprillil algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit tasuta infopäeva Pindala- ja loomatoetuste taotlemine Valgamaal Sangaste seltsimajas.   Lektorid Olavy Sülla ja Hillar Lilleste.. Teemad: Otsetoetuste muudatused 2019. aastal. MAK pindala- ja loomatoetuste muudatused. Püsirohumaa tagasirajamine 2019. aastal. Ülevaade 2018. a leitud rikkumistest administratiivsetes ja kohapealsetes kontrollides. Muudatused seemnete sertifitseerimise süsteemis. Sordiandmete kogumine. Pettused toetuste taotlemisel. Registreerimine: https://goo.gl/forms/19sDMQG23mBPnsfO2. või tel 736 6955.
18. aprillil algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit tasuta infopäeva Pindala- ja loomatoetuste taotlemine Viljandis hotellis Centrum. Lektorid Linda Raasik ja Liia Lust. Teemad: Otsetoetuste muudatused 2019. aastal. MAK pindala- ja loomatoetuste muudatused. Püsirohumaa tagasirajamine 2019. aastal. Ülevaade 2018. a leitud rikkumistest administratiivsetes ja kohapealsetes kontrollides. Muudatused seemnete sertifitseerimise süsteemis. Sordiandmete kogumine. Pettused toetuste taotlemisel. Registreerimine: Registreerimine: https://goo.gl/forms/DMx73GT7ndKb2th63 või tel 736 6955.
18. aprillil kell 10.00 – 17.15 toimub Tartus Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 62, ruumis A-110) ja pärast lõunat Tartumaal Vorbusel OÜ Estfarmis koolitus Lindude näituseks ettevalmistamine ja hindamine. Lisainfo: Ruth Türk, JKHK koolitusjuht, ruth.turk@jkhk.ee, tel 5329 2188

 

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile: info@epkk.ee. Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.