Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 34. nädalaks

ESMASPÄEV, 21. august

21. augustil algusega kell 11 korraldab Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus infopäeva teemal Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus. Lisainfo: e-maili maheteave@gmail.com teel või tel 5304 4003.

TEISIPÄEV, 22. august
22. augustil algusega kell 10 toimub Pärnumaal Vändra vallas tasuta esitluspäev “Täppisviljelus ja mullaharimise praktikad Frenord OÜ-s” FRENORD OÜ põllul (aadress: Oru kinnistu – 93004:001:0278, massiivi nr. 6549958625, Lüüste külas), mille korraldavad Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Frenord OÜ. Teemad: Talinisu külvieelne väetamine, rakendades täppisviljelust. Künnialune kobestamine ja kõrrekoorimine. Arutelu ja kokkuvõtted. Lektorid: Toomas Tõrra, Jaanus Kilgi, Taavi Võsa ja Jaak Soosaar. Eelregistreerimine: https://goo.gl/forms/5fVGAWpNPdME8vNo1.

KOLMAPÄEV, 23. august
23. augustil kell 10 kuulab maaeluminister Tarmo Tamm Saksamaa Liitvabariigi president Frank-Walter Steinmeieri kõnet teemal „Saksamaa ja Eesti – muutlik minevik, ühine tulevik“ Eesti Teaduste Akadeemia saalis.
23. augustil algusega kell 11 toimub Viljandis Maaelu Edendamise Sihtasutuses (Oru 21) Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldatav tasuta infopäev “Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku potentsiaali taastamine ning ennetusmeetodite kasutuselevõtmine”. Infopäevale oodatakse kõiki ettevõtjaid, eriti aga neid, kelle põllumajandusliku tootmise potentsiaal on saanud kahjustada eriti ohtliku loomataudi või ohtliku taimehaiguse tõttu. Oodatud on ka konsulendid. Registreerimine kuni 21. augustini www.epkk.ee või www.pikk.ee/Sündmuste kalender. Lisainfo: info@epkk.ee või helistage 600 9349 (kontaktisik Maire Vimb).

NELJAPÄEV, 24. august
24. ‒ 25. augustini osaleb maaeluminister Tarmo Tamm Sloveenias 12. Hiina – CEEC Põllumajanduskaubanduse ja Majanduskoostöö Foorumil. Foorumi raames toimub Hiina Rahvavabariigi ja Kesk- ning Ida–Euroopa (CEEC) riikide põllumajandusministrite kohtumine, millel arutatakse põllumajanduslike toiduahelate rolli kohalikul ja üleilmsel tasandil. Ministrit saadavad Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron ja välissuhete osakonna peaspetsialist Leo Tõnetalo.
24. augustil algusega kell 10 korraldab PMK mullaseire büroo mullaproovide võtmise koolituse Harjumaal, Sakus (Teaduse 4/6). Teemad: mullaproovide võtmise metoodika, kaartide ja tellimuslehe vormistamine, tutvumine agrokeemia labori ja proovide vastuvõtuga, mullaproovi asukoha määramine nutiseadmega. Info ja registreerimine kristi.tomson@pmk.agri.ee, telefon 518 4413.
24. ja 25. augustil toimub Räpina Aianduskoolis (Pargi 32) kursuse „Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolitus“ esimene moodul konsulentide 2. õppegrupile. Koolitus sisaldab auditoorset ja praktilist õpet (väliõpe) ning kodutööd (6). Koolituse lõpuks valmib igal osalejal õpimapp. Kursus on sihtgrupipõhine ja osalejale tasuta (koolitus, õppepäeval toitlustamine). Iga mooduli lõpus väljastatakse osalejale tõend koolitusel osalemise kohta. Kursuse I mooduli viivad läbi: Tarmo Evestus, Kalle Rein, Madli Karjatse, Reno Paju, Katrin Rannik. Registreerimine: www.aianduskool.ee/taienduskoolitus. Kindlasti märkida järgmist: konsulendi puhul kutsetunnistuse number (viimase 12 kuu jooksul kehtivuse kaotanud kutsetunnistuse puhul tuleb esitada kutsetunnistuse koopia); kutsetunnistuse puuduja kirjutab, kas ja millise nõustamisteenuse osutajaga on ta lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega; riigiabi saaja puhul ettevõtja täpne nimi ja registri kood. Info ja kursusele registreerimine Räpina Aianduskooli kodulehel www.aianduskool.ee või tel 7961 549 ja 53 461 209. Kursuse kontaktisik: Eda Gross, Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, tel. 7961 549; 5346 1209, Eda.gross@aianduskool.ee.

REEDE, 25. august
25. augustil algusega kell 10 toimub Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi uues kirurgia õppelaboris (Kreutzwaldi 62, Tartu) täienduskoolitus “Soolekirurgia töötuba” kliinilise veterinaarmeditsiini valdkonna spetsialistidele. Õppejõud EMÜ kirurgia ja anestesioloogia lektor, kliinilise veterinaarmeditsiini osakonna juhataja Aleksandr Semjonov, omandatud magistrikraad. Koolituse hind 75 eurot. Koolituse teoks saamist toetab DIMEDIUM AS. Maksimaalne osalejate arv 16. Teemad: Gastrointestinaaltrakti kirurgia kaasaegsed tehnikad (gastrotoomia, osaline gastroektoomia, gastropeksia, enterotoomia, enteroektoomia ja soole anastomoos). Gastrointestinaalsed õmblused vs kusepõie õmblused. Õmblusmaterjali valimine. Nõuded lõpetamiseks aktiivne osalemine õppetöös täies mahus. Registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8102&id_ay_toimumine=10424&systeemi_seaded=3,1,12,1,
25. augustil algusega kell 9 toimub Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis (Olustvere, Müüri 4) täiendkoolitus „Põllumajandusloomade heaolu – seakasvatuses“. Teemad: Sigade taastootmine – töökorraldus poegimissigalas, tervisliku seisundi kontrollimine, emiste ja põrsaste heaolu tagamine – Lektor Merle Kruus. Sigade taastootmine – Lektor Merle Kruus. Sigade heaolu, uuemad seisukohad seadusandluses – Lektor Juulia Jeremejeva. Bioturvalisuse meetmed ja nende rakendamine (LTTS § 7¹ alusel ja SAK näitel). Omaniku poolt kehtestatavad bioturvalisuse protseduurid loomakasvatuses – Lektor Harles Kaup. Arutelud, koolituse lõpetamine, tunnistused. Eelregistreerimine kuni 23. augustini koolitus@olustvere.edu.ee või tel. 4374290, informatsioon koolituse kohta tel. 5136242.
25. augustil algusega kell 10 korraldab Eesti Maaülikool Polli külas, EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskuse katsepõldudel demokatse tasuta esitluse, kus tutvustatakse õuna- ja ploomipuu ning astelpaju kasvatamis- ja kasutusvõimalusi. Teemad: Õunasortide valik maheistandusse – Toivo Univer; Astelpaju sordid ja kasvatustehnoloogiad – Kristine Volens, Toivo Univer; Maheploomipuu kasvatustehnoloogiad, sordid ja degusteerimine – Kersti Kahu; Õunapuude võralõikus hilissuvel – Toivo Univer; Ülevaade Polli mahedemokatsetest – Kersti Kahu;
Puuvilja- ja marjakultuuride töötlemisvõimalustest Polli aiandusuuringute keskuse tootearendusköögis – Hans Neppo, Tiina Mõndresku, Kersti Kahu. Registreerimine hiljemalt 22. augustil siin: https://goo.gl/forms/DtU7mYkypdYPRfVg1 (eelistatult) või telefonil 53044003. Esitluspäev läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena (6 tundi).

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile: info@epkk.ee. Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.