Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 8. nädalaks

ESMASPÄEV, 18. veebruar
18. veebruaril toimub Riigikogus keskkonnakomisjoni istung, kus arutatakse kalapüügiseaduse muutmise seadust.
16. – 19. veebruarini toimub EK põllumajandusvoliniku Phil Hogani visiit Dubaisse, delegatsiooni koosseisus osaleb visiidil ka EPKK juhatuse liige Tiina Saron.
Kuni 23. veebruarini toimuvad Berliinis KaDeWe kaubamajas Eesti toidu nädalad, kus tutvustatakse meie toitu ja toidutootjaid. Ürituse raames toimub Eesti väljapanekualal vastuvõtt võõrustamaks meediakontakte ning Eesti ettevõtete olemasolevaid ja potentsiaalseid koostööpartnereid. Vastuvõtu avab Eesti suursaadik Berliinis Mart Laanemäe ning Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti. Osalevad ka mõned väljapanekus kaasa löövad Eesti ettevõtted: Chocolala, Ecomari, Nordic Honey, Freezedry jt.
18. – 20. veebruaril korraldab Järvamaa Kutsehariduskeskus Säreveres taimekaitse aluskoolituse professionaalsele kasutajale.
18. veebruaril algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit tasuta infopäeva Lihaveisekasvatus kasumlikumaks Paide kultuurikeskuses (ruum 209, Pärnu t 18). Lektor Aigar Suurmaa käsitleb teemasid: Lihaveisetõugude arvukus ja paiknemine Eestis. Noorveiste kasvuintensiivsuse analüüs. Lihaveiste söötmise põhimõtted. Söötmise erinev intensiivsus sõltuvalt loomagrupist. Loomade pidamine karjatamisperioodil. Karjatamise organiseerimine. Karjamaade hooldamine. Lihaveiste pidamine laudaperioodil. Aretuse tähtsus lihaveisekarjades. Kuidas parandada aretustööga karja väärtust. Registreerimine infopäevale: Paide https://goo.gl/forms/Dqp6ZxI9q0uXBwN02 või merry@kodu.ee või 736 6955.
TEISIPÄEV, 19. veebruar
19. veebruaril algusega kell 9.30 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit koostöös Põllumajandusuuringute Keskusega tasuta täienduskoolituse Keskkonnasõbraliku majandamise toetusRakveres Villa Theresas. Infopäevale oodatakse põllumajandustootjaid (taotleja või tema esindaja), kellel on kehtiv KSM kohustus. Täienduskoolitusel peab olema osalenud viienda kohustuseaasta 15. juuniks. 2019. aastal uusi KSM kohustusi vastu ei võeta. Koolitusel mitteosalemine vähendab toetust 6 %. Registreerumine: Rakveres https://goo.gl/forms/rMTqqJMyXx1WylnP2 või merry@kodu.ee või 736 6955.
KOLMAPÄEV, 20. veebruar
20. veebruaril tutvustab Soome organisatsioon MTK Brüsselis Copa-Cogecas oma kliimamuutusega võitlemise tegevuskava. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
20. veebruaril kell 13 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktus, kus maaeluminister Tarmo Tamm annab üle ministeeriumi teenetemärgid ja Maaelu Edendamise Sihtasutus autasustab 2018. aasta parimat piimakarja- ja lihaveisekarjakasvatajat.
20. veebruaril kell 10 toimub EPKK põllumajanduse grupi juhatuse ja organisatsioonide juhtide nõupidamine PRIA-s Tartus (Tähe 4, Tartu).
20. veebruaril algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit tasuta infopäeva Lihaveisekasvatus kasumlikumaks Pärnus Nooruse majas (Roheline 1). Lektor Aigar Suurmaa käsitleb teemasid: Lihaveisetõugude arvukus ja paiknemine Eestis. Noorveiste kasvuintensiivsuse analüüs. Lihaveiste söötmise põhimõtted. Söötmise erinev intensiivsus sõltuvalt loomagrupist. Loomade pidamine karjatamisperioodil. Karjatamise organiseerimine. Karjamaade hooldamine. Lihaveiste pidamine laudaperioodil. Aretuse tähtsus lihaveisekarjades. Kuidas parandada aretustööga karja väärtust. Registreerimine infopäevale: Pärnu https://goo.gl/forms/DTfq7GrHj9IzTRqk1 või merry@kodu.ee või 736 6955.
20. veebruaril algusega kell 9.30 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit koostöös Põllumajandusuuringute Keskusega tasuta täienduskoolituse Keskkonnasõbraliku majandamise toetusPõllumajandusuuringute keskuse suures saalis (Teaduse 4/6, Saku). Infopäevale oodatakse põllumajandustootjaid (taotleja või tema esindaja), kellel on kehtiv KSM kohustus. Täienduskoolitusel peab olema osalenud viienda kohustuseaasta 15. juuniks. 2019. aastal uusi KSM kohustusi vastu ei võeta. Koolitusel mitteosalemine vähendab toetust 6 %. Registreerumine: Sakus https://goo.gl/forms/GQ2uQ0d7XaZ5hZB93 või merry@kodu.ee või 736 6955.
20. veebruaril algusega  kell 10 korraldab Viljandi Põllumajanduse Nõuandeühing Viljandis (Vabaduse  plats 4, III korruse saal) tasuta infopäeva “Muudatused juriidiliste isikute, FIE-de, OÜ-de deklaratsioonide ja aastaaruannete koostamisel”. Teemad: Muudatused juriidiliste isikute, FIE-de ja OÜ-de 2019. aasta  deklaratsioonide ja aastaaruannete koostamine. Lektor Tiina Sisa. Registreerida telefonil 4333800, 5159578 või e-posti aadressil: nouandeyhing@vpnu.ee.
NELJAPÄEV, 21. veebruar
21. ja 22. veebruaril toimuvad Brüsselis Copa-Cogeca ja komisjoni piimanduse töögrupi koosolekud. Räägitakse kestlikust piimatootmisest, turuolukorrast, Brexitist, ÜPP tulevikust, päritolumärgistusest, kaubandusläbirääkimistest. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
21. veebruaril kell 15.30–17.00 toimub Tallinnas Euroopa Liidu Majas (Laikmaa 15) infoseminar “Kas oleme Brexitiks valmis?”. Infoseminar toimub inglise keeles. Arutelu juhib Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse juht. Registreeruda hiljemalt teisipäevaks, 19. veebruariks lingil: https://tinyurl.com/y5qnd3vs. NB! Kohtade arv on piiratud.
21. veebruaril algusega kell 10 toimub tasuta koolitus Karjaterviseprogrammide rakendamine Lääne-Virumaal Rakvere Ametikooli ruumides (Piiri 8). Õppejõud Piret Kalmus – DVM, PhD, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli dotsent ja Kerli Mõtus – DVM, PhD, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli dotsent. Teemad: Ravikulude vähendamine läbi karjatervise programmide. Karjas levivate haiguste registreerimine ja analüüs. Vasikate enamlevinud haiguste avastamine ning ravivõtted. Udarapõletike avastamine ning ravivõtted. Kinnisperioodiaegne udarapõletike tõrje. Registreerumine:
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8802&id_ay_toimumine=12867&systeemi_seaded=3,1,12,1,.
21. veebruaril algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit tasuta infopäeva „Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel“ Pärnumaal Tori rahvamajas. Infopäeva lektoriteks on jurist Keidi Kõiv ja kohaliku tegevusgrupi tegevjuht või meetmekoordinaator. Infopäeval osalevad PRIA spetsialistid. Registreerumine Toris https://goo.gl/forms/XJT3QTPf4obCJVXc2 või merry@kodu.ee, tel 736 6955.
REEDE, 22. veebruar
22. veebruaril pannakse pidulikult nurgakivi Eesti Taimekasvatuse Instituudi Jõgeva aretuskeskuse hoonele.
22. veebruaril kell 10 toimub Maaeluministeeriumi väikeses saalis taimekaitsevahendi toimeainet dimetoaati ja taimekaitse nõukogu puudutav arutelu.
22. veebruaril kell 11 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis kalanduspiirkondade algatusrühmade ümarlaud, kus arutatakse kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise toetusmeetme määruse muudatusi.
22. veebruaril algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit tasuta infopäeva Lihaveisekasvatus kasumlikumaks Rapla Keskraamatukogus (Lasteaia 5). Lektor Aigar Suurmaa käsitleb teemasid: Lihaveisetõugude arvukus ja paiknemine Eestis. Noorveiste kasvuintensiivsuse analüüs. Lihaveiste söötmise põhimõtted. Söötmise erinev intensiivsus sõltuvalt loomagrupist. Loomade pidamine karjatamisperioodil. Karjatamise organiseerimine. Karjamaade hooldamine. Lihaveiste pidamine laudaperioodil. Aretuse tähtsus lihaveisekarjades. Kuidas parandada aretustööga karja väärtust. Registreerimine infopäevale: Rapla https://goo.gl/forms/a8S0dIfebkyueDyr1 merry@kodu.ee või 736 6955.
22. veebruaril algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Tartus Tartumaa Põllumeeste Liidus (Jalaka 48) infopäeva „FIE raamatupidamine ja tuludeklaratsiooni täitmine“. Lektor Aino Vooro käsitleb teemasid: FIE tuludeklaratsioon, E-vormi täitmine, kahjumi edasikandmine. FIE ettevõtlusvormi eelised ja puudused; FIE tegevust puudutav seadusandlus; FIE kassapõhine ja tekkepõhine arvestus. Algdokumendid ja päevaraamat; ettevõtluse tulud ja kulud, isikliku tarbimise proportsiooni arvestus. FIE põhivara arvestus; FIE laenude ja liisingute arvestus; FIE PRIA toetuste arvestus. FIE käibemaksukohustuslasena; FIE erikonto. Ettevõtluse peatamine ja lõpetamine, maksuriskid; FIE vara üleandmine või pärimine. FIE ümberkujundamine äriühinguks. FIE tulumaks, sotsiaalmaks ja avansilised maksed. Registreerumine Tartus https://goo.gl/forms/BKXFCi0zCV2XQ2Fp2 või merry@kodu.ee või 736 6955.
22. veebruaril algusega kell 9 korraldab Järvamaa Kutsehariduskeskus Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolituse (12 tundi) Eesti Taimekasvatuse Instituudis (J. Aamisepa 1, Jõgeva alevik). Lektor: Kaja Marrandi Registreerumine: http://jkhk.ee/pages/taeienduskoolitused/tasuta-pria-kursused.php.
Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile: info@epkk.ee. Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.