Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 12. nädalaks

ESMASPÄEV, 20. märts

20. märtsil toimub Valgamaal Sangastes maaeluminister Tarmo Tamme, Läti põllumajandusminister Jānis Dūklavsi ja Leedu põllumajandusminister Bronius Markauskase mitteametlik kohtumine, kus on kõne all Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika.
20. märtsil algusega kell 14 korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Saaremaal Kuressaare Ametikoolis (Kohtu 22) tasuta infopäeva “Natura 2000 toetus erametsamaale ja siseriiklikud metsandustoetused.” erametsaomanikele, metsaühistute eestvedajatele ja konsulentidele. Teemad: Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused – Triin Suur, SA Erametsakeskus; Siseriiklikud metsandustoetused 2017 – Triin Suur, SA Erametsakeskus; Natura 2000 kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus; Siseriiklike metsandustoetuste kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus. Lisainfo: info@epkk.ee või tel 600 9349 (juhiabi Maire Vimb).

TEISIPÄEV, 21. märts
21. märtsil toimub Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) põllumajandusturgude komitee istung, millest võtab osa Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. Istungil käsitletakse OECD poolt koostamisel olevaid analüüse EL ühise põllumajanduspoliitika, loomahaiguste ja põllumajanduse innovatsioonisüsteemide kohta.
21. märtsil algusega kell 10 korraldavad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Põllumeeste Keskliit Türi Kultuurikeskuses (Hariduse 1) Teraviljafoorumi 2017: Ökonoomika ja riskijuhtimine teraviljakasvatuses. Foorumil osalemine maksab 25 eurot, millele lisandub käibemaks. Teemad: Foorumi avamine – EPKK teraviljatoimkonna esimees Ivo Eenpalu. Riskijuhtimine teraviljakasvatuses – Raul Rosenberg, Maaelu Edendamise Sihtasutus. Eesti teraviljakasvatuse perspektiivid ÜPP raamides – Marko Gorban, Maaeluministeerium. Teraviljakasvatuse majanduslik efektiivsus – Marju Aamisepp, Maamajanduse Infokeskus. Eesti teraviljakasvatuse rahvusvaheline konkurentsivõime – Raul Omel, Eesti Maaülikool. Pettused ja maksuriskid teraviljasektoris: tehingupartneri tausta analüüs – Kaia Kollo, Maksu- ja Tolliamet. Teraviljakasvataja riskid ja võimalused neid juhtida – Kalle Kits, Mudasilla talu. Ettevõtte valikuvõimalused makseraskuste korral – Meelis Annus, Põllumeeste Ühistu Kevili. Teraviljakasvatuse finantseerimise võimalused – Brit Padjus, AS Swedbank. Uus põllukultuur sojauba – ökonoomika ja turuperspektiivi – Lea Narits, Eesti Taimekasvatuse Instituut. Foorumi kokkuvõte. Lisainfo: http://epkk.ee/uudised2/teraviljafoorum-2017-okonoomika-ja-riskijuhtimine/.
21. märtsil kell 13 – 16 toimub EPKK lihatoimkonna kooslek Tallinnas. Seekordsel koosolekul keskendutakse sealihale ja selle tootmisega seonduvale. Lisainfo: EPKK toiduvaldkonna juht Evi Randpere, evi@epkk.ee, tel 6009349.
21. märtsil algusega kell 14 korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Pärnus (Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi 8/12) tasuta infopäeva “Natura 2000 toetus erametsamaale ja siseriiklikud metsandustoetused.” erametsaomanikele, metsaühistute eestvedajatele ja konsulentidele. Teemad: Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused – Triin Suur, SA Erametsakeskus; Siseriiklikud metsandustoetused 2017 – Triin Suur, SA Erametsakeskus; Natura 2000 kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus; Siseriiklike metsandustoetuste kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus. Lisainfo: info@epkk.ee või tel 600 9349 (juhiabi Maire Vimb).
21. märtsil algusega kell 10 korraldab Eesti Toiduainetööstuse Liit tasuta infopäeva teemal “Toiduohutuse õigusaktid.” Tallinnas Kreutzwald hotelli konverentsisaalis (Endla 23) toidu tootmise ja töötlemisega ning toidu töötlemisega tegelevatele füüsilistele isikutele ja ettevõtetele. Teemad: Akrüülamiid. – Maia Radin, toidujärelevalve büroo juhataja; Uuendtoit. – Ebe Meitern, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist; Ametlik kontroll. – Martin Minjajev, toiduohutuse osakonna juhataja; Toitumisalase teabe esitamine. Toidu päritolu või lähtekoha esitamine. – Külli Johanson, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist; Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. – Külli Suurvarik, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist; Hügieeninõuete ja toiduseaduse planeeritavad muudatused. – Ingrid Vesmes, toiduhügieeni büroo juhataja. Registreerimine: https://goo.gl/forms/a4b01AyPB02PyLaz2. Info: inge@toiduliit.ee, tel 6 484 978.
21. märtsil algusega kell 10 toimub Läänemaal Topi talus (Lihula vald, Rootsi küla) Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi korraldusel infopäev “Lihaveiste käitlemise üldised põhimõtted”. Teemad: Lihaveiste käitlemise üldised põhimõtted. Teisaldatavate aedade kasutamine. Looma ja loomakarja ajamine. Loomade sorteerimine ja grupeerimine. Üksiku looma eraldamine. Köite, päitsete jms. väikevahendite kasutamine. Lektorid Jaanus Vessart ja Targo Pikkmets. Õppepäevale palun kaasa võtta farmi külastuse ajaks sobivad puhtad jalanõud, et vähendada külastatava farmi bioturvalisusega kaasnevaid riske. Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/1ijiwgYkiymqRRObtA35Nr2v8yl8VtYacemaG2H4TsMA/edit.
21. märtsil algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Kuressaare Ametikoolis (Kohtu 22/Vallimäe 5a, ruum K3) tasuta infopäeva “Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus” tutvustamiseks. Toetust 15 000 eurot saavad taotleda need, kelle põllumajanduslik müügitulu oli 2016. aastal 4000 – 14000 eurot ja 2015. aastal vähemalt 1200 eurot. Teemad: Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse tutvustus – Elar Neito ja Vahur Vider (MEM); Toetuse taotlemise e-teenuse keskkonna tutvustus – Kadri Tõldsepp (PRIA). Registreerimine: https://goo.gl/forms/lFWv3XRnFndf4h163. Lisainfo: merry@kodu.ee, tel 736 6955.
21. märtsil algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Tartus (Jalaka 48) tasuta infopäeva „Lambakasvatus“. Konsulent Hillar Kalda käsitleb teemasid: lambakasvatus Eestis ja aretatavate lambatõugude iseloomustus; jõudluskontroll; lambatõugude aretusprogrammidest lihakuse, varavalmivuse, piimakuse ja emaomaduste parandamise võimaluste osas; söödatootmine; söötmine: lõppnuum ja paarituseelne nuumamine; veevajadus ja jootmine; sobivad mineraalsöödad; karjamaade vajadus, karjatamine, karjamaade rajamine ja karjaaedade ehitamine, erinevate tarastusmaterjalide valik; tervishoid ja haigused; paaritusperiood: uttede paarituseks ettevalmistamine, sugujäärade valik, „õrritaja“-jäärade kasutamine, uttede paarituskava koostamine ja paaritamine; poegimisperiood, selleks ettevalmistumine ja edukas läbiviimine; lambakasvatushooned ja lammaste pidamistehnoloogiad. Kohvipausiks varuda 3 EUR. Registreerimine lingilhttps://goo.gl/forms/h34gGno4NGsFI8Aq2 või merry@kodu.ee, tel 736 6955.
21. – 24. märtsil toimuvad Eesti Põllumajandusmuuseumis (Pargi 4, Ülenurme vald, Tartumaa) lastele koolivaheaja meisterdamistoad. Lisainfo: Emily Lindsalu, Eesti Põllumajandusmuuseumi kommunikatsiooni- ja turundusjuht, tel. 738 3810, www.epm.ee.

KOLMAPÄEV, 22. märts
22. märtsil toimub Brüsselis Euroopa Piimaliidu (EDA) konverents piimanduspoliitika tulevikust. Räägitakse tarneahelast ja ühisturu toimimisest. Osaleb Eesti Põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
22. märtsil külastab maaeluminister Tarmo Tamm Harjumaal asuvaid aiandusettevõtteid Nurmiko AS, Kadarbiku Köögivili OÜ ja Sagro AS.
22. märtsil algusega kell 14 korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Rakveres (Wesenberghi hotell, Tallinna 25) tasuta infopäeva “Natura 2000 toetus erametsamaale ja siseriiklikud metsandustoetused.” erametsaomanikele, metsaühistute eestvedajatele ja konsulentidele. Teemad: Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused – Triin Suur, SA Erametsakeskus; Siseriiklikud metsandustoetused 2017 – Triin Suur, SA Erametsakeskus; Natura 2000 kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus; Siseriiklike metsandustoetuste kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus. Lisainfo: www.epkk.ee; info@epkk.ee või tel 600 9349 (juhiabi Maire Vimb).
22. märtsil algusega kell 10 korraldab Eesti Toiduainetööstuse Liit tasuta infopäeva teemal “Toiduohutuse õigusaktid.” Tartus, Kantri hotelli konverentsisaalis (Riia 215) toidu tootmise ja töötlemisega ning toidu töötlemisega tegelevatele füüsilistele isikutele ja ettevõtetele. Teemad: Akrüülamiid. – Maia Radin, toidujärelevalve büroo juhataja; Uuendtoit. – Ebe Meitern, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist; Ametlik kontroll. – Martin Minjajev, toiduohutuse osakonna juhataja; Toitumisalase teabe esitamine. Toidu päritolu või lähtekoha esitamine. – Külli Johanson, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist; Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. – Külli Suurvarik, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist; Hügieeninõuete ja toiduseaduse planeeritavad muudatused. – Ingrid Vesmes, toiduhügieeni büroo juhataja. Registreerimine: https://goo.gl/forms/a4b01AyPB02PyLaz2. Info: inge@toiduliit.ee, tel 6 484 978.
22. märtsil algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Väike-Maarja seltsimajas (Pikk tänav 2, Väike-Maarja) tasuta infopäeva “Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus” tutvustamiseks. Toetust 15 000 eurot saavad taotleda need, kelle põllumajanduslik müügitulu oli 2016. aastal 4000 – 14000 eurot ja 2015. aastal vähemalt 1200 eurot. Teemad: Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse tutvustus – Elar Neito ja Vahur Vider (MEM); Toetuse taotlemise e-teenuse keskkonna tutvustus – Kadri Tõldsepp (PRIA). Registreerimine: https://goo.gl/forms/Rxc8qAJhQXUeSh0z1. Lisainfo: merry@kodu.ee, tel 736 6955.
22. – 23. märtsil toimub Räpina Aianduskoolis (Pargi 32, Räpina) kursus „Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolitus“ 100h konsulendile. Kursuse I mooduli viivad läbi: Tarmo Evestus, Kalle Rein, Madli Karjatse, Reno Paju, Katrin Rannik. Info ja kursusele registreerimine Räpina Aianduskooli kodulehel www.aianduskool.ee või tel 7961 549 ja 53 461 209. Võimalus ööbida Räpina Aianduskooli õpilaskodus. Ööbimine õpilaskodus on 10€. Ööbimiskoht palun broneerida tel. 5333 3554.
22. märtsil algusega kell 10 toimub Tartus Eesti Maaülikoolis (Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, avatud ülikooli õppeklass III korrusel A 303) seenekasvatuse õppepäev. Teemad. Seenekasvatuse ekstensiivtehnoloogiad harrastuslikuks ning intensiivtehnoloogiad tööstuslikuks arendamiseks. Viljeldavad seeneliigid. Seente säilitamine, töötlemine ja kaubastamine. Õppejõud: Märt Hanso. Osalemistasu 59 eurot. Eelregistreerimine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=443&id_ay_toimumine=8963&systeemi_seaded=3,1,12,1.
22. märtsil kell 10 osalevad Maaeluministeeriumi kalamajanduse osakonna juhataja Ain Soome ja kalamajandusosakonna nõunik Keno Kaasiksoo piirkondlike kalavarude ja kalanduse õigusaktide teabepäeval Alajõe rahvamajas (Alajõe vald, Kooli 17), kus tutvustavad mobiilirakendust PERK, mis on esimene püügiandmete esitamise rakendus Euroopas. Lisainfo: https://goo.gl/DeDW22.
22. – 24. märtsil osalevad Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonnajuhataja Merle Saaliste ja maaelu arengu osakonna nõunik Anne-Liisi Mändmets Maltal toimuval mitteametlikul maaelu direktorite kohtumisel, mille fookusteema on noortalunikud.
22. märtsil on Tartus Eesti Maaülikoolis lahtiste uste päev.

NELJAPÄEV, 23. märts
23. märtsil toimub Eesti Aiandusliidu üldkoosolek Ruunawere hotellis (Pajaka, Märjamaa vald).
23. märtsil algusega kell 10 toimub Raplamaal Karitsu Rantšos (Kaiu vald, Kasvandu tee 17 Kaiu) Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi korraldusel infopäev “Lihaveiste käitlemise üldised põhimõtted”. Teemad: Lihaveiste käitlemise üldised põhimõtted. Teisaldatavate aedade kasutamine. Looma ja loomakarja ajamine. Loomade sorteerimine ja grupeerimine. Üksiku looma eraldamine. Köite, päitsete jms. väikevahendite kasutamine. Lektorid Jaanus Vessart ja Targo Pikkmets. Õppepäevale palun kaasa võtta farmi külastuse ajaks sobivad puhtad jalanõud, et vähendada külastatava farmi bioturvalisusega kaasnevaid riske. Registreerimine: https://drive.google.com/open?id=1GkQnUruh4jb1_l3seOs8fDlo3ZBVZx02G4gcurdyNxk.
23. märtsil algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Võru Kultuurimaja Kannel väikses saalis (Liiva 12, Võru) tasuta infopäeva “Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus” tutvustamiseks. Toetust 15 000 eurot saavad taotleda need, kelle põllumajanduslik müügitulu oli 2016. aastal 4000 – 14000 eurot ja 2015. aastal vähemalt 1200 eurot. Teemad: Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse tutvustus – Elar Neito ja Vahur Vider (MEM); Toetuse taotlemise e-teenuse keskkonna tutvustus – Kadri Tõldsepp (PRIA). Registreerimine: https://goo.gl/forms/YYlN275iAkApQJ0C3. Lisainfo: merry@kodu.ee, tel 736 6955.
23. märtsil algusega kell 9 toimub Jõgeval, A.Tammel seminariruumis (Turu 7) infopäev “HACCP põhise enesekontrolliplaani, mahetunnustamise dokumentatsiooni koostamine”. Infopäev on sihtrühmale tasuta, mittesihtrühmale 20€. Teemad: Toiduohutuse põhimõtete tutvustamine. HACCP ajalugu ja vajalikkus. HACCP 7 printsiipi ja 12 põhimõtet. Füüsikalistest, keemilistest, mikrobioloogilistest ohtudest ülevaade. Tehnoloogilise skeemi koostamise viisid. Ohtude analüüs.
KKP määramine ja kontrolli kehtestamise meetodid. Siseaudit. Dokumenteerimine. Mahetunnustamise taotlemine ja dokumentatsioonide koostamine – lubatud koostisosad, ristsaastumise vältimine, märgistus, nõuded mahekäitlemisele. Koolitaja: Aile Viks. Registreerumine: info@toretto.ee, tel 527 1907.

REEDE, 24. märts
24. märtsil toimub Viljandimaal Olustvere lossis (Suure-Jaani vald, Müüri 2) konverents „Põllumees kui tippjuht“, kus maaeluminister Tarmo Tamm teeb ettekande uutest võimalustest põllumajanduses ning annab üle tiitli „Põllumajanduse tippjuht 2017“.
24. märtsil algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Sakus Harju Taluliidus (Üksnurme tee 8, Saku) tasuta infopäeva „Lambakasvatus“. Konsulent Hillar Kalda käsitleb teemasid: lambakasvatus Eestis ja aretatavate lambatõugude iseloomustus; jõudluskontroll; lambatõugude aretusprogrammidest lihakuse, varavalmivuse, piimakuse ja emaomaduste parandamise võimaluste osas; söödatootmine; söötmine: lõppnuum ja paarituseelne nuumamine; veevajadus ja jootmine; sobivad mineraalsöödad; karjamaade vajadus, karjatamine, karjamaade rajamine ja karjaaedade ehitamine, erinevate tarastusmaterjalide valik; tervishoid ja haigused; paaritusperiood: uttede paarituseks ettevalmistamine, sugujäärade valik, „õrritaja“-jäärade kasutamine, uttede paarituskava koostamine ja paaritamine; poegimisperiood, selleks ettevalmistumine ja edukas läbiviimine; lambakasvatushooned ja lammaste pidamistehnoloogiad. Kohvipausiks varuda 3 EUR. Registreerimine lingil: https://goo.gl/forms/8VHMgI9pYMvGm7Uz2 või merry@kodu.ee, tel 736 6955.

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile: info@epkk.ee. Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus – Kaubanduskoda.