Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 50. nädalaks

ESMASPÄEV, 10. detsember
10. detsembril toimub Riigikogu maaelukomisjoni istung, kus arutatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõud.
10. detsembril toimub Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas maamajandusgrupi koosolek.
10. detsembril toimub Brüsselis töögrupp teemal “Noortalunikele maapiirkonna atraktiivseks muutmine ja põlvkondade vahetuse soodustamine”.
10. detsembril toimub Tallinnas Maaeluministeeriumi suures saalis (Lai tn 39 // Lai tn 41) tasuta infopäev mahesektori organisatsioonidele, mille korraldab Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös Mahepõllumajanduse Koostöökoguga. Kavas: Mahepõllumajanduse hetkeseis Eestis. Peamised probleemid ja küsimused seoses nõuete täitmise ja järelevalvega. Arutelu. Arutelu: jälgitavuse tagamine tarneahelas, tegevused 2018. aastal jm. Lektorid: Anu Nemvalts (Põllumajandusamet) ja Elen Peetsmann (Eesti Maaülikooli Mahekeskus). Lisainfo: Elen Peetsmann, maheteave@gmail.com.
10. detsembril toimub konsulentide kutsekomisjoni koosolek Jänedal.
10. detsembril toimub Järvamaa KHK nõunike kogu koosolek Tallinnas.

 

TEISIPÄEV, 11. detsember
11. detsembril toimub Tallinnas Maaeluministeeriumis põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) istung.
11. detsembril toimub Tallinnas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas (Pärnu mnt 141, 12. korrus) Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli nõukogu koosolek.
11. detsembril toimub Tallinnas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas (Pärnu mnt 141, 12. korrus) EPKK töötleva tööstus grupi koosolek.
11. detsembril toimub Brüsselis maaeluvõrgustike üldkogu 5. kokkusaamine.
11. detsembril toimub mahepõllumajanduse arengukava ja selle rakendusplaani hindamise seminar. Seminaril vaadatakse üle aastate 2017–2018 tegevused mahepõllumajanduse valdkonnas ja mahepõllumajanduse arengukava rakendusplaani täitmisel. Lisaks hinnatakse mahepõllumajanduse arengukava eesmärkide saavutustaset.
11. kuni 13. detsembrini toimub Tartus, Eesti Maaülikooli Tehnikamajas (Fr.R.Kreutzwaldi 56/1 õppehoone, avatud ülikooli õppeklass) täiendkoolitus Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste. Täienduskoolitusest võivad osa võtta kõik teemast huvitatud sihtrühmad sh kalakäitlejad. Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7965&id_ay_toimumine=12204&systeemi_seaded=3,1,12,1,.
11. detsembril algusega kell 10 toimub Järvamaal Väätsa Agro seminariruumis sihtrühmale tasuta koolitus Põllumajandusloomade heaolu – piimaveised. Koolitus läheb arvesse heaolu toetuse taotlemisel. Õppejõud Terje Elias PhD, DVM Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent. Teemad: Farmist tapamajani  – piimaveistega kohalduv seadusandlus; Piimaveiste pidamise nõuded farmis; Ülevaade piimaveiste anatoomiast, füsioloogiast; Transpordisobivus; Piimaveiste ajamine veokisse; Piimaveiste heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas. Lisainfo: Eesti Maaülikooli avatud ülikool, tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844, e-post: avayl@emu.ee.

 

KOLMAPÄEV, 12. detsember
12. detsembril toimub Riigikogus  väärtuslikku põllumajandusmaad käsitleva maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse esimene lugemine.
12. detsembril toimub Kuressaare Kultuurikeskuses Saaremaa kohalike toidutootjate ja – pakkujate kontaktüritus, kus osalevad maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna ekspordi ja turuarenduse büroo juhataja Kadi Raudsepp ja peaspetsialist Kerli Nõges. Üritus toimub programmist Interreg Baltic Sea Region rahastatava projekti “Baltic Sea Food” raames, mille eesmärk on aidata piirkondlikel toiduvõrgustikel kohalikke toidutooteid tõhusamalt ja kuluefektiivsemalt toitlustusettevõtetele turustada. Maaeluministeerium on projekti juhtpartner,  kontaktüritust korraldavad koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, MTÜ Eesti Maaturism ning SA Saaremaa Turism. Kell 16.30–18.00 on üritus avatud kõigile huvilistele, kes soovivad osta ja tutvuda Saaremaa ja Muhumaa kohaliku toodanguga.
12. detsembril kell 14 toimub Tallinnas Maaeluministeeriumis avatud talude päeva koosolek.
12. – 13. detsembril toimub Antverpenis EIP-AGRI seminar “Mitmetasandilised strateegiad põllumajanduse ja maapiirkondade digitaliseerimiseks”.
12. – 13. detsembril toimub Brüsselis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungijärk.
12. detsembril algusega kell 11 toimub Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldamisel Türi Kultuurikeskuse II korruse klaassaalis (Hariduse 1, Türi, Järva maakond) tasuta infopäev Söödatootmine kliimamuutuste kontekstis. Teemad: Maailma söödaturu trendid ja kliimamuutuste mõju – Catalin Necula, Alltech Euroopa Nõustamisosakond (järeltõlge); Taimetervis ja selle mõju söödakultuuridele kliimamuutuste kontekstis – Tiiu Annuk, Scandagra Eesti AS; Silo kui loomakasvatuse põhisööt ning selle kvaliteet viimastel aastatel – Ann Akk, Põllumajandusuuringute Keskus; küsimused/vastused/arutelu. Registreerumine:  www.pikk.ee (vt sündmuste kalender) või EPKK kodulehel www.epkk.ee. Lisainfo: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.
12. detsembril algusega kell 11 korraldab Eesti Maaülikool Tartus  Mullamuuseumis (Kreutzwaldi 5, ruum D-07 ) keskkonnasõbraliku köögiviljakasvatuse tasuta infopäeva, kus tutvustatakse köögiviljade kasvatamisel kasutatavaid kastmissüsteeme. Infopäeval tutvustakse aiakultuuride kastmissüsteemide valiku põhimõtteid sõltuvalt kasvatatavast taimeliigist ning kasvukoha eripäradest ning selgitakse erinevate kastmissüsteemide eeliseid ja puuduseid. Samuti tutvustakse erinevate kastmissüsteemide koostiselemente ning võimalikke lisaseadmeid. Lektoriks on Anssi Väättänen (Avagro OY, Soome), kellel on pikaajaline kogemus kastmissüsteemide projekteerimisel ja paigaldamisel Soomes. Infopäev on inglise keeles tõlkega eesti keelde. Registreerimine:  https://goo.gl/MRXgpx. Lisainfo: Priit Põldma, Eesti Maaülikool, e-post: priit.poldma@emu.ee.

 

NELJAPÄEV, 13. detsember
13. detsembril toimub Brüsselis Balti põllumajandusorganisatsioonide meeleavaldus otsetoetuste võrdsustamise toetuseks. Eestit esindavad meeleavaldusel Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Talupidajate Keskliidu esindajad
13. – 14. detsembril toimub Tartus, Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia laboris (Fr. R. Kreutzwaldi 56/5) tasuta täiendkoolitus Lihatoodete väiketöötlemine. Lektorid Marek Tepper, Riina Soidla ja Kristi Kerner. Teemad on: Liha kui tooraine ja seda mõjutavad tegurid; Lihatoodete klassifikatsioon sh tootearenduse põhimõtted; Nõuded väiketootjatele liha käitlemisel, sh tapahügieen; Lihatoodete valmistamise tehnoloogilised protsessid; Värske liha käitlemine (seadmed, lihavalmistised, lihalõikus, pakendamine jne); Lihalõikus. Liha hinna kalkulatsioon ja hinda mõjutavad tegurid, lihavalmistised; Lihatoodete retsept ja selle koostamise alused; Vorstide ja sinkide ning lihavalmististe praktilised tööd; Lihatoodete sensoorne analüüs. Lisainfo: Angelika Nöps, Angelika.nops@pikk.ee, tel. 5308 9961.
13. detsembril toimub EPKK keskkonnatoimkonna koosolek Kehtnas. Lisainfo: EPKK keskkonnavaldkonna juht Ann Riisenberg, tel 5245875.

 

REEDE, 14. detsember
14. detsembril kell 9 – 12 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ (PõKa 2030) juhtkomisjoni koosolek. Kohtumise eesmärk on PõKa 2030 täiendatud tervikteksti tutvustamine ja sellele liikmete heakskiidu saamine.
14. detsembril algusega kell 9.30 toimub Tartus Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 56/1, auditoorium A 303, III korrus) tasuta infopäev Põllumajandusloomade pidamine, transport, tapmine vastavalt loomakaitseseadusele. Õppejõud Terje Elias, PhD (toiduteadus), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent. Infopäeval osalenu saab ülevaate: seadusandlusest, mis kohaldub ahelas põllumajandusloom farmist tapamajani; erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuetest farmis; millised loomad on transpordiks sobilikud, kuidas loomi veokisse aetakse ning kuidas neid võib grupeerida; mida on vaja erineva pikkusega transpordil veokite juures arvestada; kuidas tagada loomadele humaanne tapmine; kuidas kontrollida uimastuse tõhusust; loomade surmamise nõudetest nii põllumajandusloomade hädatapmisel, kui ka taudide korral läbiviidaval loomade hukkamisel. Eelregistreerimine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8763&id_ay_toimumine=12324&systeemi_seaded=3,1,12,1,. Lisainfo: Eesti Maaülikooli avatud ülikool, tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844, e-post: avayl@emu.ee.

 

LAUPÄEV, 15. detsember

Kuni 15. detsembrini ootavad MTÜ Eesti Rukki Selts, Sangaste Vallavalitsus ja Maaeluministeerium ettepanekuid kandidaatide kohta krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi nimelise innovatsioonipreemia väljaandmiseks. Lisainfo: https://www.maainfo.ee/index.php?article_id=7027&page=3671&action=article&

 

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile: info@epkk.ee. Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.