Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 8. nädalaks

ESMASPÄEV, 19. veebruar

19. veebruaril toimub Brüsselis Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istung. Põhiteemadeks EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevik ja EL biomajanduse strateegia.
19. veebruaril toimub Brüsselis Copa-Cogeca piimanduse töögrupi koosolek. Räägitakse turuolukorrast, tutvutakse Komisjoni koostatud lühi- ja keskpika perspektiiviga piimandusturu arengutes, turustusstandarditest, Komisjoni”piima-paketi” abimeetmete rakendamisest saadud õppetundidest, loomade heaolust ja EL loomade heaolu platvormist, kaubandusläbirääkimistest jpm. Lisainfo: Eesti põllumajandusprganisatsioonide esindaja Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
19. veebruaril toimub Tallinnas (Väike-Paala 1) toiduainetööstuse töötajate töötervishoiu- ja tööohutusalane tasuta täiendõpe, mille läbiviijaks on Karin Reinhold, TTÜ Riski- ja ohutuse õppetooli lektor ja Krista Silbaum RA Koolitustsest. Teemad: Töötervishoid ja tööohutus – mida see tähendab? Tööohutusalase töö korraldus ettevõttes, seadusandlikud nõuded vs tööandja vajadused ja võimalused; Valik tüüpohutegureid toiduainetööstuste töökeskkonnas, füsioloogilised ohutegurid toiduainetööstuses (raskuste käsitsi teisaldamine, sundasendid, sundliigutused). Riskianalüüsi läbiviimine töökeskkonnas, praktilised grupitööd: ohutegurite kaardistamine ja riskide hindamine hindamismaatriksite abil.
19. ja 20. veebrauril toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas (Tehnikumi 1) täiendkoolitus “Põllumajandusloomade seemendamine”. Lektor Ulvi Martin. Lisainfo: Ruth Türk, JKHK koolitusjuht, ruth.turk@jkhk.ee, tel 5329 2188.

TEISIPÄEV, 20. veebruar
20. veebrauril kell 10 toimub Tartus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajandusgrupi juhatuse ja maakondlike liitude koosolek PRIA-s.

KOLMAPÄEV, 21. veebruar
21. veebruaril kell 12.30 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis Eesti Vabariigi aastapäeva aktus, kus maaeluminister Tarmo Tamm annab üle ministeeriumi teenetemärgid ja Maaelu Edendamise Sihtasutus kuulutab välja 2017. aasta parima piimakarja- ja lihaveisekarjakasvataja.
21.veebruaril kell 14.30 toimub osalevad valitsuse majandusarengu komisjoni istung, kus räägitakse mahemajanduse tervikprogrammist. Istungist võtavad osa maaeluminister Tarmo Tamm ja teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai.
21. – 22.  veebruaril toimub Brüsselis Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu istung.
21. veebruaril kell 10.00 – 13.30 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Saaremaal Tahula külas Tõlli talus tasuta infopäeva Maasikakasvatus. Lektor on Eesti Maaülikooli  dotsent Ulvi Moor. Teemad: Maasikaistandiku rajamise ja hooldamise olulisemad etapid: maa ettevalmistamine, sortide valik lähtuvalt turustuskanalist, frigotaimede istutamise iseärasused, erinevad multšid, niisutussüsteemi paigaldamine, istandiku kastmine, väetamine ja taimekaitse. Saagi koristamine ja säilitamine. Taimede toiteelementide puuduse visuaalsed tunnused, aedmaasika toiteelementide vajadus. Registreerimine:  https://goo.gl/forms/mag4UoMCdDnRySAj1 või merry@kodu.ee, tel 736 6955.
21.veebruaril toimub Tartus taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täiendkoolitus. Lektor Kati Bachmann. Teemad: Integreeritud taimekaiste + turule lubatud taimekaitsevahendid, nende liigitamine  + praktika. Etiketi lugemine + taimekahjustajad, nende tõrje + illegaalsed taimekaitsevahendid. Ohutusnõuded taimekaitsevahendite kasutamisel, taimekaitse-vahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ja taimekaitsevahendi jääkide käitlemine + praktika: pritsi kontroll ja ettevalmistamine tööks, kulunormide arvutamine. Seadusandlus, isikukaitsevahendid + esmaabi + pritsi tüübid ja nende käitlemine, EKSAM. Registreerimine koolitustele: http://jkhk.ee/pages/taeienduskoolitused/tasuta-pria-kursused.php. Lisainfo: Ruth Türk, JKHK koolitusjuht, ruth.turk@jkhk.ee, tel 5329 2188.
21. veebruaril algusega kell 10 korraldab Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus Tartumaal Võnnu Mahetalus (Karja tee, Võnnu) mahetootjatele linnukasvatuse tasuta infopäeva välislektoriga. Teemad: Söötmine mahekanakasvatuses. Söötmine mahekanakasvatuses. Hügieen kanakasvatuses. Võnnu Mahetalu tutvustus, kanala külastus. Lennart Möller. Lektorid: Axel Hilckmann on Saksamaa maheorganisatsiooni Bioland mahekanakasvatuse nõustaja; Lennart Möller on Võnnu Mahetalu omanik. Registreerumine mahepm@gmail.com (eelistatult) või tel 56620955. Infopäev läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena.
21.veebruaril toimub Brüsselis arukate külade teemaline kolmas töökohtumine.

NELJAPÄEV, 22. veebruar
22. veebruaril toimub Brüsselis INTERREG Europe Projekti ERUDITE raames Euroopa digitaalsete kogukondade väärtustamine: arukate digitaalsete ökosüsteemide ja -territooriumide koostoimimise ning sotsiaalmajandusliku ja keskkonnamõju hindamise töötuba.
22. veebruaril toimub Vabariigi Valitsuse väljasõiduistung Viljandi Gümnaasiumis (Hariduse 2).
22. veebruaril kell 15 külastab maaeluminister Tarmo Tamm endise valitsusjuhi Ants Piibu sünnikohta Tuhalaanes ja asetab valitsusjuhi kuju kaela ümber sinimustvalge salli.
22.- 23. veebruaril toimuvad Brüsselis Copa ja Cogeca presiidiumide koosolekud. Kohtutakse Teadus- ja Arendustegevuse Peadirektoraadi juhi John Belliga biomajanduse ja “Food 2030” teemal ning tervisekaitsevolinik Andriukaitisega seakatku, taimekaitsevahendite, kaubanduse, toidu raiskamise jpm teemadel. Lisaks räägitakse rahvusvahelistest  kaubandusläbirääkimistest, Brexitist, põllumajanduse digiandmete jagamise hea tava koodeksist, päritolumärgistusest, Copa-Cogeca seisukohtadest EL teadus- ja innovatsioonitegevuse arendamise raamprogrammi (FP9) kohta, puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonidest, Euroopa Farmerite Kongressist jpm. Lisainfo: Eesti põllumajandusprganisatsioonide esindaja Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
22. veebruaril algusega kell 10 korraldab Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus Pärnus Nooruse Majas (Roheline 1b) mahetootjatele linnukasvatuse tasuta infopäeva välislektoriga. Teemad: Söötmine mahekanakasvatuses. Hügieen kanakasvatuses. Võnnu Mahetalu kogemuse tutvustus, kanala külastus. Lennart Möller. Lektorid: Axel Hilckmann on Saksamaa maheorganisatsiooni Bioland mahekanakasvatuse nõustaja; Lennart Möller on Võnnu Mahetalu omanik. Registreerumine mahepm@gmail.com (eelistatult) või tel 56620955. Infopäev läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena.
22. veebruaril toimub Tartus Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 56/1 õppehoone, Tehnikamaja, avatud ülikooli õppeklass A 303, III korrus)  sihtrühmale tasuta infopäev Toidu säilitamisnõuete määramine. Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7903&id_ay_toimumine=11206&systeemi_seaded=3,1,12,1,.
22.veebruaril algusega kell 14 korraldab Tartumaa PL oma õppeklassis (Jalaka 48, Tartu) infopäeva teemal „Riigihangetest LEADER toetuse taotlemisel“. Infopäeva lektorid on riigihangete korraldamise kogemusega jurist Keidi Kõiv, infopäeval osalevad ka vastava valdkonna spetsialistid MeM-st ja Maaeluvõrgustikust. Käsitletavad teemad: Riigihanke üldküsimused – hankija määratlus; turu-uuringute läbiviimine; piirmäärad ja tähtajad; menetlusliigid ja kohalduvad nõuded; riigihanke elektrooniline läbiviimine; uut osadeks jagamisel. Hankemenetlus – riigihanke alusdokumendid ja hankepass; pakkumuse vormistamine; kõrvaldamisaluste kontrollimine; kvalifitseerimistingimuste seadmine ja kontroll; hindamistingimuste seadmine ja kontroll; põhjendamatult madala maksumusega pakkumus ja selle kontroll; pakkuja ärisaladus; teise isiku vahenditele tuginemine ja erisused ehitushangetel; hankija otsuste põhjendamine. Hankelepingu täitmine ja muutmise võimalused. Vaidlustamine. Registreerumine infopäevale: https://goo.gl/forms/NruU1ZoA4RqCFHMg1, merry@kodu.ee või tel 736 6955.

REEDE, 23. veebruar
23. veebruaril algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Rapla Keskraamatukogus (Lasteaia 5, Rapla) tasuta infopäeva “Väetusplaani koostamine”. Lektor (EMÜ Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool) Indrek Keres käsitleb teemasid: Eesti põllumuldade toitainete bilanss; taimede kasvufaasid ning toitainete vajadus erinevates kasvufaasides; seadusega lubatud toitaine kogused; väetusplaani koostamise praktiline harjutus. Ettekanne: “Väetusplaani koostamine”. Registreerimine https://goo.gl/forms/6mZrRxOnxSFNeGnf1, merry@kodu.ee või tel 736 6955.

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile: info@epkk.ee. Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.