Lihavaldkond

Eesti lihatööstused andsid 2015. aastal 280 miljoni euro eest toodangut, mis on 16,7 miljonit euro võrra ehk 6,3% rohkem eelmisest aastast.

Lihasektori müügitulu moodustas 306 mln eurot, mis vähenes aastaga 1,4%, selgub Maaeluministeeriumis valminud Eesti lihatöötlemise sektori 2015. aasta ülevaatest. Sektori kogukasum moodustas 17 mln eurot, kasvades 2,3%.

Statistikaameti andmetel eksportis lihasektor 2016. aastal toodangut 80,55 miljoni euro väärtuses, mis on aasta varasemast 1,24 mln eurot ehk 1,5% vähem. Lihatööstustesse investeeriti mullu 11,6 miljonit eurot ehk 1,4 mln eurot rohkem, enamik sellest tehnoloogia arendamisse.

Eesti lihatööstussektoris tegutses Statistikaameti lühiajastatistika andmetel 2015. aasta lõpu seisuga ca 50 ettevõtet, kus töötas kokku 2958 inimest. Suurtööstuse, kus on hõivatud üle 100 inimese, osakaal oli 16%. Lihatööstuse osakaal moodustas 19,5% toiduainetööstuses hõivatud inimestest.

 

VAATA UUDISEID >>

 

Foto: Shutterstock