Kutseeksamid veebruar 2019

E04DA8467ADEF2AC97F65089ABF71631EB4E71B880392CD47BD79FBA71255531

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda annab teada, et järjekordsed kutseeksamid toimuvad veebruaris 2019 alljärgnevalt:

1. Loomaarsti abiline, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas 12.02. ja 13.02.2019 algusega kell 9:00, talli õppeklass, täpsem info Ulvi Martin (517 9179); hindamiskomisjon: Priit Koppel Eesti Loomaarstide Ühingu president, Ulvi Martin Saare Tallid OÜ loomaarst, Tiina Toomet Tiina Toometi Loomakliinik
2. Taimekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas 11.02.19 algusega kell 09:00, tehnikamaja põllumajanduse töökojas; hindamiskomisjon: Margus Ess Väljaotsa OÜ agronoom, Marek Kõbu Järvamaa KHK tootmisjuht, Taavi Võsa ETKI teadur
3. Veisekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas 05.02.19 algusega kell 07:00, õppelaudas; hindamiskomisjon: Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK õpetaja, K. Reino, Kaja Piirfeldt Remmelgamaa OÜ juht
4. Taimekasvataja, tase 4 – Olustvere TMK-s 15.02.2019 õppetalus algusega kell 09:00; hindamiskomisjon: Margus Lepp Voore Farm OÜ, Urmas Sipelgas Kaisma OÜ, Miralda Paivel Olustvere TMK
5. Veisekasvataja, tase 4 – Saimre OÜ veisefarmis 15.02.2019 algusega kell 10.00; hindamiskomisjon: Marika Oeselg OTMK õpetaja, Jana Kala loomaarst, Ivi Randmaa Saimre OÜ loomakasvatusjuht
6. Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas äriplaani kaitsmine 05.02.19 algusega kell 9:00 , klassis nr 210 ning erialaeksam 04.02.19 algusega kell 09:00, peamajas nr 207; hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Ly Kivikas Kaisma OÜ tegevjuht, Mae Alviste Järvamaa PL juht, Viktor Rõbtsenko; hindamiskomisjon erialaeksam: Margus Ess Väljaotsa OÜ agronoom, Kaja Marrandi Järvamaa KHK õpetaja, Hanno Marrandi Kasti Teravili OÜ
7. Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas äriplaani kaitsmine 06.02.19 algusega kell 9:00 , klassis nr 210 ning erialaeksam 05.02.19, algusega kell 10:00, õppelaudas; hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Kerli Ats Eestimaa Talupidajate Keskliidu juht, Mae Alviste Järvamaa PL juht, Viktor Rõbtsenko; hindamiskomisjon erialaeksam: Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK õpetaja, Pilleriin Puskar Alltech Estonia AS juhataja, Kaja Piirfeldt Remmelgamaa OÜ juht
8. Hobusekasvatusspetsialist, tase 5 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas äriplaani kaitsmine 06.02.19, algusega kell 9:00 , klassis nr 210 ning erialaeksam 05.02.19 , algusega kell 10:00 , talli õppeklassis; hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Kerli Ats Eestimaa Talupidajate Keskliidu juht, Mae Alviste Järvamaa PL juht, Viktor Rõbtsenko; hindamiskomisjon erialaeksam: esimees Astra Nilk, liikmed Kati Hannele Leutonen, JKHK kutseõpetaja, FIE Kristi-Liis Koppel, loomaarst

Loomaarsti abiline, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumeni ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia
2) Kutsekool esitab Loomaarsti abiline, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada, avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Taimekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia
2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (taimekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia

Veisekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia
2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (veisekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia

Taimekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia
2) Kutsekool esitab taimekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaan, avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia
2) Kutsekool esitab veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaan, avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Hobusekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab , eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia
2) Kutsekool esitab hobusekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaan, avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Kutse taotlemise tasu:                                        Tasu koolilõpetamisel:
Loomaarsti abiline, tase 4 – 115 €                   Loomaarsti abiline, tase 4 – 100 €
Taimekasvataja, tase 4 – 115 €                         Taimekasvataja, tase 4 – 100 €
Veisekasvataja, tase 4 – 115 €                           Veisekasvataja, tase 4 – 100 €
Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – 115 €        Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €
Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – 115 €          Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €
Hobusekasvatusspetsialist, tase 5 – 115 €      Hobusekasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Põllumajandus – Kaubanduskoja SEB arveldusarvele: EE70 1010 0020 4656 2008. Makse selgitusse palume märkida ära kindlasti “kutse taotlemise tasu” ja inimese nimi, kelle eest on makse tehtud.

Dokumendid saata 14. jaanuariks 2019.a. aadressile: “Kutsetaotlemine”,
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
Pärnu mnt 141, Delta Plaza
Tallinn 11314
või e-postile digitaalselt allkirjastatuna: ann.riisenberg@epkk.ee