Kutseeksamid juunis 2018

E04DA8467ADEF2AC97F65089ABF71631EB4E71B880392CD47BD79FBA712555311. Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – Olustvere TMK-s
Grupp A
äriplaani kaitsmine 14.06.02.18 algus kell 8:30 peamaja õppeklass nr 232,
erialaeksam 14.06.18 algus kell 10:00 õppetalus,
hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Are Selge Hummuli Agro OÜ, Toivo Lauk FIE, Elle Aav FIE raamatupidaja;
hindamiskomisjon erialaeksam: Miralda Paivel Olustvere TMK kutseõpetaja, Margus Lepp Voore Farm OÜ taimekasvatusjuht, Urmas Sipelgas.
Grupp B
äriplaani kaitsmine 15.06.02.18 algus kell 8:30 peamaja õppeklass nr 232,
erialaeksam 15.06.18 algus kell 10:00 õppetalus.
Hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Are Selge Hummuli Agro OÜ, Toivo Lauk FIE, Elle Aav FIE raamatupidaja;
hindamiskomisjon erialaeksam: Miralda Paivel Olustvere TMK kutseõpetaja, Margus Lepp Voore Farm OÜ taimekasvatusjuht, Urmas Sipelgas.
Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.

2. Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – Olustvere TMK-s
Äriplaani kaitsmine 14.06.18 algusega kell 8:30 peamaja õppeklassis nr 242,
erialaeksam 14.06.18 algusega kell 9:00 peamaja õppeklassis nr 244.
Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.
Hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Ly Kivikas Kaisma OÜ, Tõnis Tiit Olustvere TMK, Vahur Vingisaar Vingi Suurtalu OÜ juht;
hindamiskomisjon erialaeksam: Marika Oeselg Olustvere TMK kutseõpetaja, Ivi Randmaa Saimre OÜ veisekasvatusjuht, Marliis Vahar Ohtla Lihaveis OÜ loomakasvatusjuht.

3. Lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5 – Olustvere TMK-s
Äriplaani kaitsmine 13.06.18 algusega kell 8:30 peamaja õppeklassis nr 242,
erialaeksam 13.06.18 algusega kell 9:00 peamaja õppeklassis nr 244.
Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.
Hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Ly Kivikas Kaisma OÜ, Tõnis Tiit Olustvere TMK, Vahur Vingisaar Vingi Suurtalu OÜ juht;
hindamiskomisjon erialaeksam: Marika Oeselg Olustvere TMK kutseõpetaja, Liilia Tali lambakasvatuse konsulent, Ell Sellis lambakasvataja.

4. Hobuhooldaja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas
Erialaeksam 07.06.18 algusega kell 09:00 õppetallis.
Hindamiskomisjon: Therje Prohorova Eesti Ratsaspordi Liit ja SA Tallinna Ratsaspordikool, Piret Hommuk Tartu Ratsakooli treener, Helle Kilk Järvamaa KHK.

5. Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas
Erialaeksam 06.06.2018 algusega kell 9:00, Särevere peamaja, klass 211.
Hindamiskomisjon: Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK õpetaja, Liilia Tali Rõõmu lambakasvatustalu perenaine, Katrin Tähepõld lambakasvatuse konsulent.

6. Taimekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas
Erialaeksam 12.06.2018 algusega kell 9:00, Särevere töökojamaja.
Hindamiskomisjon: Hanno Marrandi Kasti Teravili OÜ juhatuse liige, Margus Ess Väljaotsa OÜ agronoom, Marek Kõbu Järvamaa KHK tootmisjuht.

7. Veisekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas
Erialaeksam 12.06.2018 algusega kell 7:00, Särevere õppelaut.
Hindamiskomisjon: Elle Must Valio Eesti konsulent, Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK kutseõpetaja, Leonhard Meltsas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu konsulent.

8. Kalakasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas
Erialaeksam 11.06.2018 algusega kell 9:00, kalamajas.
Hindamiskomisjon: Härmo Hiiemäe ekspert, Riina Kalda kalamajand Carpio juht, Priit Lulla Aquamyk OÜ juht.

Taimekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.
2) Kutsekool esitab põllumajandustootja, tase 5 kutsestandardi (taimekasvatusspetsialist) järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse, et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaan, avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.
2) Kutsekool esitab põllumajandustootja, tase 5 kutsestandardi (veisekasvatusspetsialist) järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse, et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaan, avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.
2) Kutsekool esitab põllumajandustootja, tase 5 kutsestandardi (lamba- ja kitsekasvatusspetsialist) järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse, et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaan, avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Hobuhooldaja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.
2) Kutsekool esitab hobuhooldaja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse, et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.
2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (lamba- ja kitsekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse, et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Taimekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.
2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (taimekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse, et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Veisekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.
2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (veisekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse, et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Kalakasvataja tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.
2) Kutsekool esitab kalakasvataja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse, et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada, avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia

Kutse taotlemise tasu: tasu koolilõpetamisel:
Hobuhooldaja, tase 4 – 115 € Hobuhooldaja, tase 4 – 100 €
Kalakasvataja, tase 4 – 143 € Kalakasvataja, tase 4 – 113 €
Taimekasvataja, tase 4 – 115 € Taimekasvataja, tase 4 – 100 €
Veisekasvataja, tase 4 – 115 € Veisekasvataja, tase 4 – 100 €
Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – 115 € Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – 100 €
Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – 115 € Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €
Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – 115 € Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €
Lamba- ja kitsekasvatusspetislaist, tase 5 – 115 € Lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Põllumajandus – Kaubanduskoja SEB arveldusarvele: EE70 1010 0020 4656 2008
Makse selgitusse palume märkida “kutse taotlemise tasu” ja inimese nimi, kelle eest makse on tehtud.

Dokumendid saata 11. maiks 2018.a. aadressile:
“Kutsetaotlemine”
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
J. Vilmsi 53 g
Tallinn 10147
või e-postile digitaalselt allkirjastatuna: ann.riisenberg@epkk.ee