Kõik uudised

Maa kasutamine toiduainete jätkusuutlikuks tootmiseks ning ökosüsteemi teenusteks

oktoober 20, 2017

Tuginedes ELi eesistujariigi Eesti konsulteerimistaotlusele, koostas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse, et rõhutada maa ja muldade jätkusuutliku kasutamise olulist rolli toidutootmisel ja ökosüsteemi teenuste pakkumisel. Komitee vaatleb eesistujariigi Eesti palvel, kuidas on põllumajandusmuldade teema kajastatud erinevates ELi poliitikavaldkondades. Samuti seda, kuidas oleks – …

Põllumajanduskoda rõhutas kohtumisel Euroopa Komisjoni esindajatega erakorralise abi vajadust taimekasvatussektoris

oktoober 17, 2017

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus, Leedu põllumeeste esindaja Mindaugas Maciulevicius ja Läti põllumeeste esindaja Edīte Strazdiņa kohtusid 17. oktoobril Brüsselis Dermot Ryaniga, kes on Euroopa Komisjoni põllumajandusvoliniku Phil Hogani kabineti liige, et selgitada Balti riikide põllumajandustootjate keerulist olukorda seoses – …

Ilmus värske Põllumehe Teataja

oktoober 17, 2017

Ilmus värske Põllumehe Teataja! Loe lähemalt: – Kerli Ats: Eesti põllumeeste otsetoetused peavad  jõudma järele EL-i keskmistele – Persoon: parimateks noortalunikeks valitud Anne ja Lenno Grünberg askeldavad Põlvamaal Rasina külas, Üvasi talus – Arvamus: põllumaadele kasvanud metsad ja raiumine – – …

Kutse konverentsile “Aasta Põllumees 2017: EL ühise põllumajanduspoliitika arengusuunad”

oktoober 16, 2017

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Maalehega korraldab 24. oktoobril 2017 Tallinnas Riigikogu konverentsikeskuses (Lossi plats 1a) Eesti põllumajanduse aastakonverentsi „Aasta Põllumees 2017: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika arengusuunad”. Ootame konverentsile kõiki põllumehi, toidutootjaid ja teisi maaettevõtjaid. Konverentsil osalemiseks tuleb ennast registreerida hiljemalt 19. oktoobrini siin. – …

AP 2017 kandidaat Priit Lulla ehitas ainulaadse vikerforellikasvanduse

oktoober 12, 2017

Priit Lulla on Pöide valda rajanud esimese tänapäevase kinnistes ruumides kalakasvanduse, kust aastas jõuab müüki üle 70 tonni vikerforelli. “Kasvatame vikerforelli vee korduvkasutusega suletud süsteemis, mis sai rajatud 2006. aastal ja nüüd on juba kümnes hooaeg käes,” teatab Priit Lulla. – …

Umbes viiendik põllukultuuride pinnast veel koristamata

oktoober 11, 2017

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja hinnangul oli 10. oktoobri seisuga teravilja, kaunviljade ja rapsi kogupinnast Eestis ca 20% ikka veel koristamata. Suurimate põllukultuuride kokkuostjate (Baltic Agro, Scandagra ja Kevili) andmetele tuginedes oli seejuures osaliselt koristamata veel ka suvinisu (ca 10-15%). Üldiselt võib hinnata, – …

AP 2017 kandidaat Kalmer Visnapuu: Peame pääsema odava Ida-Euroopa tootja nišist

oktoober 9, 2017

“Eestis on parimad rohumaad ja tasemel aretuskarjad, peame oma konkurentsieeliseid paremini ära kasutama,” innustab Kalmer Visnapuu lihaveisekasvatust arendama. “Esimesed lihaveised ostsin 21 aastat tagasi, nii on mul olnud õnn osaleda Eestis uue loomakasvatusharu loomises. Vaimustav on kogeda, kui palju suudab – …

Konverents „Ühistegevuse rahvusvahelised kogemused ja edulood“

oktoober 4, 2017

Eesti Maaülikool ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsuvad osalema ühistegevuse konverentsil „Ühistegevuse rahvusvahelised kogemused ja edulood“. Konverents toimub 17. novembril 2017 Tartus, Eesti Maaülikooli aulas (Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014). Konverentsil osalemiseks on kindlasti vajalik eelregistreerimine kuni 13. novembrini, mille vormi – …

AP 2017 kandidaat Margus Muld lööb piimanduses rekordeid

oktoober 3, 2017

Tänavu parima piimakarjakasvataja tiitli pälvinud Margus Muld on Raplamaal Kaiu farmis tõstnud lehmade piimatoodangu üle 12 200 kg lehma kohta aastas. “Olen Venemaa seiklused ära teinud – Dobrutšis Pihkva oblastis ja Uuralites lüpsilehmi pidanud, nüüd on minu vastutuse all üksnes – …

Õppepäevad “Veeseadusest põllumehele”

september 30, 2017

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub õppepäevadele “Veeseadusest põllumehele”. Kehtivat veeseadust ja ees ootavaid seadusemuudatusi tutvustavad Keskkonnaministeeriumi veeosakonna, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti spetsialistid. Kokku korraldatakse 4 õppepäeva: Saaremaal Kõljala külamajas 10. oktoober 2017 Lääne-Virumaal Vinni spordikeskuses 25. oktoober 2017 Põlvamaal Põlva kultuurikeskuses 14. november – …

Eesti ja Läti põllumehed korraldavad Põlvamaal tahesõnniku keskkonnasõbraliku käitlemise õppepäeva

september 27, 2017

29. septembril kell 10-13 korraldas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Läti põllumeeste liidu ja Eesti Taimekasvatuse Instituudiga Põlvamaal Mammastes tahesõnniku keskkonnasõbraliku käitlemise demopäeva.   „Põllumajandustootjate jaoks on oskusteave sõnniku kasutamise kohta põldude ja rohumaade väetamisel väga oluline, et kasutada maksimaalselt ära orgaanilise – …

Ebasoodsad ilmaolud on tekitanud viljakasvatajatele suurt kahju

september 26, 2017

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja hinnangul oli 22. septembri seisuga Eestis koristatud maksimaalselt 60% põllukultuuride – teravili, raps, kaunviljad – pinnast, mis on tavapäraste oludega võrreldes väga tagasihoidlik tulemus. Võrreldes eduka 2015. aastaga on koristus kolm nädalat hilinenud. „Eesti teraviljakasvatajate jaoks on tänavune – …

Vajame lahendusi loomaarstiõppe ja põllumajanduserialade tugevdamiseks maaülikoolis

september 25, 2017

Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajate ja Maaülikooli rektoriks pürgiva Mait Klaasseni täna Tartus toimunud kohtumisel kuulati ära rektorikandidaadi mõtted ülikooli arendamiseks. Põllumajanduskojal on maaülikoolile suured ootused Eesti kõige olulisemate biomajanduse valdkondade taime- ja loomakasvatuse, toidutootmise ja metsanduse arendamisel. Oluline on ülikooli ja ettevõtjate – …

Tahesõnniku keskkonnasõbraliku käitlemise demopäev

september 25, 2017

29. septembril korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Läti Farmerite Parlamendi, Eesti Taimekasvatuse Instituudi ning Põlva Agro OÜga tahesõnniku keskkonnasõbraliku käitlemise demopäeva. Selle raames toimub masinate töödemo Põlva Agro põllul. Töödemo käigus demonstreeritakse erinevat tüüpi tahesõnniku laotamise masinaid. Demopäevale on oodatud osalema – …

AP kandidaat 2017 Ahti Kukk väljus piimakriisist sirge seljaga

september 22, 2017

Ahti Kukk on hoidnud põllumajandusettevõtete Selja OÜ ja Piistaoja Katsetalu OÜ tegevuse kasumlikuna ka kõige raskemal kriisiajal. “Pean oma üheks tugevaks küljeks rahalugemise oskust. Kui tead, palju sisse tuleb, siis pead alati vaatama, et väljaminekud sissetulekuid ei ületaks,” on Ahti – …

Tallinnas toimunud rahvusvahelisel konverentsil arutati nutika põllumajanduse väljavaateid

september 17, 2017

12. septembril toimus Kultuurikatlas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee konverents „Nutikad lahendused kestliku ja kaasava ühiskonna teenistuses“, mis tõi Tallinnasse 28 ELi liikmesriigi kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad. Konverentsil keskenduti e-lahendustele ning nende rollile inno­vat­­siooni ning kestliku ja kaasa­va ühiskonna arendamisel. Konverentsi avanud – …

AP kandidaat 2017 Mihkel Saar kui parim lillekasvataja ekspordib taimi Soome

september 14, 2017

Mihkel Saar rajas koos partneriga kaasaegseima iluaiandusettevõtte Hansaplant ning kasvatab nüüd 180 000 püsilille- ja roosiistikut aastas. “Lilleäri on mõnes mõttes raske, aga samas väga põnev. Me peame tootjatena igal aastal midagi uut ja huvitavat välja mõtlema, et aiapidajaid uute – …

Põllumajandusministrid rääkisid Tallinnas toetuste võrdsustamisest

september 7, 2017

Sellel nädalal Tallinnas kohtunud EL-i põllumajandusministrid arutasid riski­juhtimise teema raames ka põllumajanduse otsetoetuste ühtlustamise küsimust. Ministrite seisukohad toetuste ühtlustamise vajaduse osas läksid lahku. Balti riigid, Slovakkia, Poola, Rumeenia ja Bulgaaria toetasid toetuste võrdsustamist, et otsetoetused suudaksid stabiliseerida põllumeeste sisse­tule­kuid, eriti – …

Ühine põllumajanduspoliitika on muutnud toidu paljudele kättesaadavamaks

september 1, 2017

Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on andnud väga olulise panuse meie põllumajanduse ja toidutootmise arengusse, rõhutas  täna Tallinnas toimuval Eestimaa Looduse Fondi põllumajanduspoliitika tulevikku käsitleval konverentsil põllumajanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus. „Ühise põllumajanduspoliitika kõige olulisemaks teeneks on olnud kohaliku toidu – …

Trükis Sõnnikulaotamise tehnoloogiad veebis

august 24, 2017

GreenAgri projekti raames valminud trükis “Sõnnikulaotamise tehnoloogiad” on nüüdsest ka elektrooniliselt allalaetav siit. Eesti ja Läti koostööprojekti GreenAgri pilootprogrammi raames koostati aruanne, et tutvustada keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid orgaaniliste väetiste käitlemiseks põllumajandusettevõtetes. Brošüüris antakse kokkuvõttev ülevaade Läänemere piirkonnas kasutatavatest sõnnikulaotamise tehnoloogiatest, nende eelistest – …