Partnerid

Eesti Vabariigi Maaeluministeerium www.agri.ee
Eesti Maaülikool www.emu.ee
Eesti Taimekasvatuse Instituut www.etki.ee
Eesti Toiduliit www.toiduliit.ee
Maaelu Edendamise Sihtasutus www.mes.ee
Tallinna Tehnikaülikooli Toiduainete Instituut www.ttu.ee
Põllumajandusamet www.pma.agri.ee
Veterinaar- ja Toiduamet www.vet.agri.ee
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet www.pria.ee
Maamajanduse Infokeskus www.maainfo.ee
Eestimaa Talupidajate Keskliit www.taluliit.ee
Aiandus.ee www.aiandus.ee
Eesti Tõuloomakasvatuse Liit www.etll.ee
Eesti Kaupmeeste Liit www.kaupmeesteliit.ee
Eesti Konjunktuuriinstituut www.ki.ee
Eesti Põllumajandusmuuseum www.epm.ee
Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus www.pikk.ee
Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus maheklubi.ee