EPKK – Kodumaise eest väljas

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) loodi 28. juunil 1996. aastal eraõigusliku põllumajandustootjate ja -töötlejate ühendusena, 1997. aastast alates on lisandunud hulk mitmesuguseid toidusektorit toetavaid organisatsioone ja asutusi. Koja liikmed jagunevad nelja gruppi: põllumajandustootjad, töötlev tööstus (peamiselt toidutööstus), muu maamajandus ja metsandus. 2018. aasta lõpu seisuga on EPKK-l liikmeid 95, nende hulgas paljud erialaliidud ja ühistud Eesti põllumajanduse, toidutootmise ja metsanduse peamistest tegevusvaldkondadest.

2016. aasta septembris ühines kojaga Eesti Piimaliit. 2017. aasta juunis viidi lõpule koja ja Eesti Põllumeeste Keskliidu ühinemine. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda võttis ühinemiste tulemusel üle mõlema ühingu kohustused ja õigused.