november 9, 2018

Infoleht nr 7 – 2018

Loe värskest infolehest

Uus biomajanduse strateegia kestliku Euroopa heaks
Plokiahela tehnoloogia võimalused ja väljakutsed põllumajandussektorile
Euroopa Farmerite Kongress keskendus tulevikule
Eurosaadikute roheline tuli ebaausate kaubandustavade keelamiseks
EL rahastab 172 miljoni euroga toiduainete müügiedendusprogramme
EL küsitlus toidu tarneahela läbipaistvuse kohta
Europarlament kinnitas meetmete paketi antibiootikumiresistentsuse takistamiseks
Euroopa teadlaste ühisavaldus uute aretustehnikate kaitseks
EL läbirääkimised USA-ga hormoonivaba liha teemal
EL teraviljatoodang on langenud põuase suve tõttu
Kaubandusleping Vietnamiga
Copa valis 5 innovatiivsemat naisfarmerit

Lae PDF alla

oktoober 5, 2018

Infoleht nr 6 – 2018

Copa-Cogeca seisukohad tuleviku ÜPP kohta
Euroopat ähvardab kartulipuudus, kuid veiniaasta on hea
Aafrika seakatku jõudmine Belgiasse testib EL reageerimise võimekust
Kosmosepäeval tutvustati põllumajanduses kasutatavaid kosmoseprogramme
Europarlament asub võitlusse toidu topeltstandardite vastu
FAO: kliimamuutuse tõttu tähtsustub rahvusvaheline kaubandus
Brexit: Ühendkuningriik nimetas ametisse toidujulgeoleku ministri

Lae PDF alla

september 13, 2018

Infoleht nr 5 – 2018

Euroopa otsib võimalusi põuakahjude leevendamiseks
Euroopa Komisjoni pakutud meetmed Eestile ei sobi
Kaubandussõda 2.0 – kas eskaleerumine või lõpu algus?
Hiinas levib sigade aafrika katk
Juulikuus põllumajandustoodete hinnad maailmas langesid
Tallinnas toimus  põllumajanduse häkaton
Uued taimearetustehnikad kuuluvad GMO-seadusandluse valdkonda
Hundid valmistavad Euroopale peavalu
Maailma suurim akvapooniline farm

 

Lae PDF alla

juuli 2, 2018

Infoleht nr 4 – 2018

EL ja Austraalia läbirääkimised kaubanduslepingu sõlmimiseks
Europarlament ja Nõukogu leppisid kokku taastuvenergia direktiivi osas
Brexit: piimakriisi uus dimensioon
EL lõssipulbri varud vähenevad 23,5 tonni
Raskustes EL lambakasvatussektor vajab uut hingamist
Algatus BIOEAST biomajanduse arendamiseks
Riskide hindamine -toiduohutuse alustala
Toiduainete päritolumärgistus kütab kirgi
EL põllumajandusettevõtete struktuuri uuring
Euroopa põllumeeste kongress toimub tänavu Austrias

Lae PDF alla

juuni 8, 2018

Infoleht nr 3 – 2018

Euroopa Komisjoni ÜPP seadusettepanekud perioodiks 20121 – 2027
Toiduainete kvaliteedi hindamine toidurassismi välja selgitamiseks
Vee korduskasutamine põllumajanduses
EL – Mercosuri kaubaduslepingu sõlmimine käeulatuses
Toiduohutus on Hiina jaoks peamine prioriteet
Piimandusterminite väärkasutus on illegaalne
Eucolait’ aastakoosolekult
Sateliidiandmete kasutamine kohapealseks kontrolliks

Lae PDF alla

mai 18, 2018

Infoleht nr 2 – 2018

Euroopa Liidus eelarvekava on põllumajandustoetuste ühtlustamiseks liiga vähe ambitsioonikas
Ebaausad kaubandustavad
Andmejagamise hea tava koodeks loob raami digipõllumajandusele
Muutusid mahepõllumajanduse reeglid
Euroopa Komisjon keelas neonikotinoidide kasutamise
EL ja Mehhiko uus kokkulepe kaubanduslepinguks
Turuülevaade

Lae PDF alla

aprill 11, 2018

Infoleht nr 1 – 2018

Loe värskest infolehest

Kõrgetasemeline arutelu ÜPP tuleviku üle
Bulgaaria eesistumise eesmärgid põllumajanduse valdkonnas
OECD raport Eesti põllumajanduse ja toidutööstuse tulemuslikkusest
Euroopa Parlament soovib meetmeid mesilaste ja meeturu kaitseks
Euroopa Piimaliit arutles EL kahepoolsete kaubandussuhete üle
Maailma piimaturul toimuvast
Euroopa Parlamendi ootused EL-i järgmise pikaajalise eelarve suhtes
Euroopa põllumajandustoodete müügiedenduskampaania
Euroopa alkoholitootjad pakkusid välja iseregulatsiooni alkohoolsete jookide koostisainete ja toiteväärtuse märgistamiseks
Euroopa Komisjon kiitis heaks Monsanto ja Bayeri ühinemise

Lae PDF alla

jaanuar 11, 2018

Infoleht nr 5 – 2017

Loe värskest infolehest

Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik: paindlik, õiglane ja säästev ühine põllumajanduspoliitika
Eesti ja Läti esindajad kohtusid Euroopa Komisjoni asepresidendi Valdis Dombrovskisega
Eesistumise võit: Omnibus- ehk koond määruse põllumajandusküsimustes jõuti kokkuleppele
EL ja Jaapan viimistlevad majanduspartnerluslepingut
“Karm” Brexit mõjub EL lihatööstustele laastavamalt kui Venemaa impordikeeld
Nõukogu jõudis kokkuleppele uue mahetootmise määruse osas
Kliimamuutuste leevendamise esialgne kokkulepe Euroopa Parlamendiga
Valgusfoori-märgistuse plaan kohtab vastuseisu
Glüfosaadi-saaga jõudis lõpusirgele – kasutusluba pikeneb veel viieks aastaks
Euroopa Komisjon toetab 1 miljardi euroga säästlikumat põllumajandust, toidu tootmist ja maaelu arengut
Varssavis toimus 12 riigi põllumajanduskodade kõrgetasemeline kohtumine
EL teraviljatoodang taastub, kuid jääb allapoole keskmist
Euroopa Kontrollikoda: rohestamistoetus ei ole keskkonnaalaselt tulemuslik
EDA aastakoosolekul arutati piimanduse päevakajalisi teemasid
Rootslased moodustasid sektoriülese ühistute esindusorganisatsiooni

 

Lae PDF alla

september 21, 2017

Infoleht 4 – 2017

Euroopa Liidu põllumajandusministrid rääkisid Tallinnas toetuste võrdsustamisest ja riskijuhtimisest
Euroopa Liidu olukorrast – president Jean-Claude Junckeri visioon on suurepärane, kuid põllumajanduspoliitikat tuleb korralikult rahastada
Nutika põllumajanduse väljavaated
LULUCF: Europarlament hääletas määruse sihipärasema variandi poolt
Ülevaade põllumajandusturgude olukorrast
Euroopa Komisjon ootab tagasisidet toidutarneahela toimimise kohta
Euroopa Komisjon avaldas tasakaalustatud ja edumeelse kaubanduspoliitika algatused
Copa-Cogeca on vastu Euroopa Komisjoni plaanile lisada veiseliha kaubandusläbirääkimistele EL ja Mercosuri maade vahel
Vaade tulevikku: toidu 3D printimine, putukafarmid ja linnapõllumajandus
Euroopa Komisjon avas teravilja turuvaatluse veebilehe

 

Lae PDF alla

juuni 15, 2017

Infoleht 3 – 2017

 • Eesti eesistumise programm põllumajandus- ja kalandusvaldkonnas
 • Baltimaade põllumeeste ettepanekud ÜPP tulevikuks
 • Baltimaade organisatsioonid kohtusid põllumajandusvoliniku kabinetiga
 • Brexit lööb põllumajandusturud segi ja vähendab EL eelarvet
 • Ülevaade olukorrast Euroopa Liidu põllumajandusturgudel
 • Euroopa põllumehed ootavad Eesti eesistumiselt samme EL väetiseturu liberaliseerimiseks
 • EL loodust, rahvast ja majandust käsitlev tegevuskava
 • EL asutas loomade heaolu platvormi
 • EL organisatsioonid koostavad tegevusjuhendi digitaalsete põllumajandusandmete jagamise kohta
 • Iga sööja tunneb end põllumajanduse kommunikatsioonieksperdina
 • COGECA ootab avaldusi ühistute innovatsiooniauhinna välja andmiseks
Lae PDF alla

aprill 23, 2017

Infoleht 2 – 2017

 • Balti- ja Põhjamaade ühisettepanek ÜPP lihtsustamiseks
 • Lühiülevaade EL kahepoolsete kaubanduslepingute hetkeseisust
 • Loomatervise andmete digitaliseerimine vähendaks bürokraatiat
 • Ülevaade EL sealihaturu olukorrast
 • Maailma põllumeeste digiseminar Brüsselis
 • Copa-Cogeca prognoosib stabiilset teraviljasaaki
 • Euroopa Kemikaaliamet: glüfosaat vähihaigust ei põhjusta
 • Lihtsamad eeskirjad ja suurem toetus puu- ja köögiviljakasvatajatele
 • Suured toidukontsernid nõuavad „valgusfoori“-märgistust
 • Alkoholitootjatelt oodatakse ettepanekuid tarbijate paremaks teavitamiseks
 • Europarlament kinnitas toidutarneahela kontrollide tõhustamise määruse
 • EP keskkonnakomitee ettepanekud toiduraiskamise vähendamiseks
 • EL ja Norra sõlmisid kahepoolse põllumajandustoodete kaubanduslepingu
 • Piimasektor kriisist taastumas
Lae PDF alla

jaanuar 31, 2017

Infoleht 1 – 2017

 

 • Soovitused põllumajandustootjate olukorra parendamiseks toiduainete tarneahelas
 • Malta eesistumisaja prioriteedid
 • Uuring tulevaste kaubanduslepingute mõjust põllumajandussektorile
 • Euroopa piimandusassotsiatsiooni aastakoosolek Nizzas
 • Berliinis arutati seakasvatuse olukorda
 • Teraviljaturu olukord on kehv, lootust paranemiseks on niikaua, kui taimekaitsevahendid on kättesaadavad
 • Copa naisfarmeri innovatsiooniauhind
 • EL asutas platvormi toidukao ja toidujäätmete vähendamiseks
 • Mesitarude arv Euroopa Liidus suureneb
Lae PDF alla

november 1, 2016

Infoleht 4 -2016

Loe värskest infolehest

 • Suurriigid nõuavad sigade Aafrika katku mõjude leevendamiseks toetusi
 • Copa-Cogeca esimesed mõtted ühisest põllumajanduspoliitikast 2020+
 • Euroopa Komisjoni ettepanekud ÜPP lihtsustamiseks
 • Euroopa Komisjon avaldas turuprognoosi 2016-2017. aastate kohta
 • FAO turuprognoosid teravilja-, õlikultuuride, piima- ja lihasektoris
 • Euroopa Liit sõlmis kaubanduskokkuleppe Kanadaga
 • Copa-Cogeca soovib erakorralist abi teraviljatootjatele
 • Pariisi kliimakokkulepe ratifitseeriti
 • Eurosaadikud ei toeta Komisjoni plaani viie GMO-toote tunnustamiseks
 • EL ohutusreeglid toiduga kontaktis olevate materjalide kohta
 • Piimatoodete kohustuslikust päritolumärgistusest
 • Euroopa Parlamendis transrasvhapetest
Lae PDF alla

juuli 1, 2016

Infoleht 3 – 2016

 • Brexit kergitab Suurbritannias toiduainete hindu ja jätab farmerid segastesse vetesse
 • Võitlus ebaõiglaste kaubandustavadega: Euroopa Parlament kutsub ELi tegudele
 • Copa-Cogeca kiidab Europarlamendi üleskutset tarneahelat tasakaalustava seadusandluse loomiseks
 • Koda palus peaministrilt toetust kriisis Eesti põllumajandussektorile
 • Rahvusvahelisel piimaturul positiivsed arengud
 • Piimalehmade arv on langenud alla 90 000 piiri
 • Põllumajanduspoliitikale lisaks on tarvis terviklikku toidupoliitikat
 • Cees Veerman põllumajandusturgude tulevikust: imesid teha ei ole võimalik, keskenduge struktuurimuudatustele
 • Põllumajandusvolinik valmistab ette uut abipaketti kriisi leevendamiseks piimandussektoris
 • Copa-Cogeca soovib Euroopa Liidult kiiret abi põllumeeste likviidsusprobleemi leevendamiseks
 • Glüfosaadi-saaga saab lahenduse juulis
 • Kokkulepe mahepõllumajanduse reeglite üle lükkus edasi
 • Euroopa Komisjon nõuab Bulgaaria, Ungari, Läti, Leedu ja Slovakkia maaostu piiravate seaduste vastavusse viimist EL reeglitega
 • Copa-Cogeca  hinnangul on läbirääkimised Mercosuri maadega vastuvõetamatud
 • Copa-Cogeca peab komisjoni lähenemist orgaaniliste väetiste kasutamise soodustamiseks pealiskaudseks
 • Ilmus raport taimetoitainete taaskasutamisest
 • Biomajandus 2.0 viib piisava rahastuse korral revolutsioonini säästlikkuse edendamisel
Lae PDF alla

märts 17, 2016

Infoleht 2 – 2016

 • Soome põllumeeste kannatus katkes – massimeeleavaldusel nõuti kiireid meetmeid finantsolukorra parandamiseks
 • Copa-Cogeca pakkus välja meetmete paketi kriisiolukorra lahendamiseks
 • EL põllumajandusministrid leppisid kokku kriisiabipaketis
 • Eesti põllumeeste pilgud pöörduvad Euroopa Komisjoni ettepanekute valguses taas valitsuse poole
 • Eurosaadikud soovivad antibiootikumide kasutamise vähendamist põllumajanduses
 • Copa-Cogeca hinnangul on antibiootikumide vastutustundlik kasutamine hea, kuid kannatada võib ravimite kättesaadavus
 • Copa-Cogeca kutsub kandideerima naisfarmeri innovatsiooniauhinnale
 • Nutikas põllumajandus korjab digitaalsete dividendide saagi
 • BREXIT: mida tooks Ühendkuningriigi EL-st lahkumine kaasa nende põllumajandussektorile?
 • Copa-Cogeca soovib väetisetollide eemaldamist
Lae PDF alla

märts 1, 2016

Infoleht 1 -2016

 • Euroopa Komisjoni aruanne ebaausate kaubandustavade kohta
 • Avanes põllumajandustoodete müügiedendusprogrammide taotlusvoor
 • Muudatused koolipiima ja –köögiviljaprogrammis
 • EL-USA kaubanduslepe peaks hõlmama ka mitte-tariifseid kokkuleppeid
 • Hiina kasvatas oluliselt piimatoodete importi
 • Ilmus uuring kloonitud loomadest saadud toodete erimärgistuse kohta
 • Või ja piimapulbri eraladustamist pikendati
 • EL sealiha eraladustamistoetuse taotlusvoor lõppenud
 • Copa-Cogeca arutas Euroopa Komisjoniga veiselihaturu olukorda
 • EL põllumajandustoodangu eksport jätkab kasvu
 • Ekspertgrupp hakkab analüüsima EL põllumajandusturu olukorda
 • Eesti piima- ja sealihatootjad vajavad nii EL kui siseriiklikku tuge
 • Põllumehed peaksid kandma innovatsioonitegevuses juhtrolli
 • Põllumajandusel on digivaldkonnas rohkelt arenguvõimalusi
 • Copa-Cogeca loob kaks uut temaatilist töögruppi
 • EK tahab põllumeeste trahvihirmu vähendada
 • Hollandi põllumajandusminister tutvustas eesistumisaja prioriteete
 • Uuring: Eesti tarbijad soovivad suuremat toetust põllumeestele
 • Teraviljasaak EL-is hea, kuid hind madal
 • Eesti ja Läti põllumehed teevad veekaitsealast koostööd
Lae PDF alla