Kõik uudised

Kutse Eesti ja Läti seakasvatajate praktilisele seminarile

november 17, 2017

1. detsembril algusega kell 11 toimub Tartumaal Märjal Eesti Tõusigade Aretusühistus (Aretuse 2, Märja) praktiline seminar Eesti ja Läti seakasvatajatele. Seminari korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda  projekti GreenAgri raames. Eelregistreerimine seminarile kuni 28. novembrini SIIN! Lisainfo Ann Riisenberg – 52 45 875   Reede, – …

Õppepäevad “Veeseadusest põllumehele”

september 30, 2017

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub õppepäevadele “Veeseadusest põllumehele”. Kehtivat veeseadust ja ees ootavaid seadusemuudatusi tutvustavad Keskkonnaministeeriumi veeosakonna, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti spetsialistid. Kokku korraldatakse 4 õppepäeva: Saaremaal Kõljala külamajas 10. oktoober 2017 Lääne-Virumaal Vinni spordikeskuses 25. oktoober 2017 Põlvamaal Põlva kultuurikeskuses 14. november – …

Eesti ja Läti põllumehed korraldavad Põlvamaal tahesõnniku keskkonnasõbraliku käitlemise õppepäeva

september 27, 2017

29. septembril kell 10-13 korraldas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Läti põllumeeste liidu ja Eesti Taimekasvatuse Instituudiga Põlvamaal Mammastes tahesõnniku keskkonnasõbraliku käitlemise demopäeva.   „Põllumajandustootjate jaoks on oskusteave sõnniku kasutamise kohta põldude ja rohumaade väetamisel väga oluline, et kasutada maksimaalselt ära orgaanilise – …

Tahesõnniku keskkonnasõbraliku käitlemise demopäev

september 25, 2017

29. septembril korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Läti Farmerite Parlamendi, Eesti Taimekasvatuse Instituudi ning Põlva Agro OÜga tahesõnniku keskkonnasõbraliku käitlemise demopäeva. Selle raames toimub masinate töödemo Põlva Agro põllul. Töödemo käigus demonstreeritakse erinevat tüüpi tahesõnniku laotamise masinaid. Demopäevale on oodatud osalema – …

Trükis Sõnnikulaotamise tehnoloogiad veebis

august 24, 2017

GreenAgri projekti raames valminud trükis “Sõnnikulaotamise tehnoloogiad” on nüüdsest ka elektrooniliselt allalaetav siit. Eesti ja Läti koostööprojekti GreenAgri pilootprogrammi raames koostati aruanne, et tutvustada keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid orgaaniliste väetiste käitlemiseks põllumajandusettevõtetes. Brošüüris antakse kokkuvõttev ülevaade Läänemere piirkonnas kasutatavatest sõnnikulaotamise tehnoloogiatest, nende eelistest – …

Ilmus ajakirja Põllumehe Teataja värske number

august 23, 2017

Põllumehe Teataja uues numbris arutleme, kuidas noored põllumajandusse tuua. Oluline on ühiselt pingutada, et noored sooviksid põllumajanduserialasid õppima minna: pole ju tänapäevane tootmine omaaegne lagunenud tehnikaga rassimine. Mainekujunduse üks osa on ka kriiside ennetamine, olgu kriisi põhjuseks ilmaolud, turutingimused või – …

Copa – Cogeca tutvustas EL põllumajandusministritele ÜPP tuleviku olulisemaid punkte

jaanuar 27, 2017

Copa- Cogeca osales sel nädalal toimunud EL põllumajandusministrite nõukogu istungil, kus arutati Malta eesistumise tegevuskava ning ÜPP tuleviku üle. Copa asepresident Henri Brichart kõneles, et Copa-Cogeca on koostamas oma ettepanekuid EL ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta, mis peaks vastama kaasaja väljakutsetele. – …

Mükotoksiinide vältimine ja vähendamine teraviljas

jaanuar 13, 2017

Maaeluministeerium koostas teraviljakasvatajatele infoteatmiku mükotoksiinide vältimiseks ja vähendamiseks teraviljas. Mükotoksiine tootvad hallitusseened levivad nii mullas, taimedel, taimejäänustel kui ka teraviljatolmus. Trükisest leiab soovitused ja nõuanded teravilja kasvatamisel, saagi koristamisel, ladustamisel ja töötlemisel. Tutvu  infoga siin.

Valmis uuring keskkonnasõbraliku sõnnikukäitlemise kohta

november 17, 2016

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja tellimusel valmis Eesti Taimekasvatuse Instituudis uuring, milles võrreldakse turul kättesaadavaid sõnnikulaotamise tehnoloogiaid. Uuringu peamiseks eesmärgiks on anda erapooletu ülevaade, mille alusel põllumehed saaksid teha otsuseid nüüdisaegse, efektiivse ja keskkonnasõbraliku sõnnikulaotamise tehnoloogia valikul. „Sõnnik on väetusaine, mille õigel käitlemisel – …

Keskkonnaalane seminar nõustajatele/ekspertidele

november 7, 2016

15. – 16. novembrini toimub GreenAgri projekti raames Tartus, hotellis Dorpat kahepäevane keskkonnaalane seminar nõustajatele/ekspertidele. Seminarile ootame 10+10 osalejat (Eesti+Läti). Seminari töökeel on inglise keel. Seminaril osalevad BASFi ekspert ja Eesti Maaülikooli teadlased. Oma osalemisest palume teada anda: Ann Riisenberg, – …

Ilmus Põllumehe Teataja oktoobrinumber

oktoober 20, 2016

Ilmus ajakirja Põllumehe Teataja oktoobrinumber.  Keskendume seekord ekspordi küsimustele: keerulised ajad on pannud põllumehed otsima uusi turge, ent mis tagaks edu? Ja kuidas mõjutavad tulemust konkurentsitingimused? Persooniloos ajame juttu aasta talu tiitliga pärjatud Anno talu pererahvaga, kes leiavad, et talupidamine – …

Eesti loomakasvatajad tutvuvad Läti põllumeeste kogemustega keskkonnahoius

oktoober 20, 2016

19. kuni 21. oktoobrini toimub Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldatud Eesti loomakasvatajate ja põllumajandusnõustajate õppereis Lätti, et tutvuda sealsete kogemustega keskkonnahoius. Green Agri programmi raames toimuva õppereisi käigus külastatakse erinevaid lihaveisefarme, aga kavas on tutvuda ka mesindus- ja mahetootmistaludega.   „Praegu on Eestis – …

Väätsal toimuval demopäeval näidatakse sõnnikulaotamise tipptehnoloogiaid

juuni 20, 2016

Teisipäeval, 21. juunil korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja aktsiaseltsiga Väätsa Agro vedelsõnniku keskkonnasõbraliku kasutamise demopäeva, mille raames toimub seminar ja erinevate sõnnikulaotusseadmete demonstratsioon rohumaal. Demopäeva eesmärgiks on pakkuda põllumehele sõltumatut ja objektiivset teavet ettevõtte vajadustele vastava keskkonnasõbraliku – …

Vedelsõnniku keskkonnasõbraliku käitlemise demopäev

juuni 19, 2016

21. juunil 2016 korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Eesti Taimekasvatuse Instituudi ning AS-ga Väätsa Agro vedelsõnniku keskkonnasõbraliku käitlemise demopäeva. Selle raames toimub esmalt Väätsa kultuurimajas samateemaline seminar, millele järgneb vedelsõnniku rohumaakamarasse andmise masinate töödemo Väätsa Agro põllul. Töödemo käigus tutvustatakse erinevat – …

Põllumeeste hinnangul on kriisis sektoritele vaja maksta üleminekutoetusi ja kriisiabi, mitte tegeleda toetuste ümberjagamisega

juuni 6, 2016

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Põllumeeste Keskliit ja Eestimaa Talupidajate Keskliit ei toeta maaeluminister Urmas Kruusele saadetud ühises kirjas ministeeriumi ettepanekut otsetoetuste osaliseks ümberjaotamiseks, et ühtse pindalatoetuse arvelt alates järgmisest aastast suurendada toetusi piimakarjakasvatajatele.   Põllumajandusettevõtete ja talude hulgas läbiviidud laiaulatuslik küsitlus – …

Veeseadus vajab muutmist, et loomakasvatajad saaksid nõudeid täita ja keskkond oleks hoitud

märts 28, 2016

23. märtsil Keskkonnaministeeriumis Veeseaduse üle toimunud arutelul tõstatasid lihaveisekasvatajad olulisi vajakajäämisi praegu kehtivas seaduses. Kehtiv Veeseadus välistab täielikult karjatamise siseveekogude ääres. Karjatamiskeelu sätestamine 10 meetrit veekogupiirist muudab lihaveiste karjatamise siseveekogude ääres majanduslikult võimatuks. Lisaks eirab maheveiste karjataja endale võetud mahekohustusi – …

Täna on ülemaailmne veepäev: Põllumeestel on veekaitses oluline roll

märts 22, 2016

Täna tähistatakse ülemaailmset veepäeva, mille eesmärgiks on juhtida inimeste tähelepanu veeressursside mõistlikule ja säästlikule kasutamisele. Põllumeeste jaoks on vesi tootmiseks oluline ressurss, samuti peavad põllumehed pidevalt pingutama selle nimel, et nende tegevus mõjutaks võimalikult vähe pinna- ja põhjavee kvaliteeti. „Põllumajandustootmine – …

Üksteist põllumajandustootjat hakkavad koos nõustajatega otsima lahendusi sõnniku keskkonnahoidlikuks kasutamiseks

märts 10, 2016

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsus jaanuaris põllumajandustootjaid osalema veekaitsele suunatud Eesti ja Läti koostööprojekti GreenAgri pilootprogrammis, mille raames pakutakse põllumeestele oskusteavet keskkonnasõbralike praktikate rakendamiseks orgaaniliste väetiste kasutamisel. Meie põllumajandustootjad näitasid üles aktiivset huvi programmis osalemiseks. Pilootprogrammi valiti 11 ettevõtet. „Ekspertkomisjonile laekus 21 – …

Eesti ja Läti põllumehed teevad veekaitsealast koostööd

veebruar 22, 2016

15. – 16. veebruarini toimus Jelgavas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Läti Põllumeeste Liidu koostöös projekti “GreenAgri” konverents, millel arutati Eesti ja Läti põllumajandusliku keskkonnakaitse küsimusi ja tutvustati võimalusi orgaaniliste väetiste efektiivseks käitlemiseks Läänemere piirkonna riikides. Esimesel päeval külastasid osalejad põllumajandusettevõtteid, kes – …

Lätis toimuval põllumajandustootjate konverentsil arutatakse keskkonnahoiu küsimusi

veebruar 10, 2016

15.-16. veebruarini toimub Jelgavas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Läti Põllumeeste Liidu koostöös projekti “GreenAgri” konverents, millel arutatakse Eesti ja Läti põllumajandusliku keskkonnakaitse küsimusi ja tutvustatakse võimalusi orgaaniliste väetiste efektiivseks käitlemiseks Läänemere piirkonna riikides. Konverents on suunatud Eesti ja Läti põllumajandustootjatele. Eestist – …