Kõik uudised

Valime Aasta põllumehe 2017

aprill 24, 2017

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Maaleht kuulutavad välja konkursi “Aasta põllumees 2017”. Traditsioonilise konkursiga valime silmapaistvaima aasta põllumehe juba 17. korda. Soovime esile tõsta uuendusmeelseid, keskkonnateadlikke ja edasipürgivaid põllumehi. Aasta põllumehe tiitel antakse edukale tegevpõllumehele maamajanduse ja maaelu silmapaistva edendamise eest. Aasta – …

Brüsselis analüüsiti vabakaubanduslepingute mõju põllumajandusele

märts 15, 2017

Brüsselis toimusid 9.-10. märtsini Copa-Cogeca põllumajanduse rahvusvaheliste aspektide töögrupi ja Euroopa Komisjoni põllumajanduse rahvusvaheliste aspektide nõu­and­va grupi kohtumised, millel käsitleti põllumajandussaaduste väliskauban­duse ja vabakaubanduslepingutega seotud aspekte. Üldistavalt on põlluma­jan­dussaaduste väliskaubandus EL-i jaoks eluliselt tähtis, kuna ühine sise­turg on küllastunud. Samas – …

Tasuta infopäevad „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad ning Euroopa Liidu geograafilised tähised“

veebruar 27, 2017

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel tasuta infopäevad teemal „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad ning Euroopa Liidu geograafilised tähised“. Infopäevad on suunatud põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelevatele isikutele. Infopäevadele on oodatud ka konsulendid. Infopäevad toimuvad: 2. märtsil algusega kell 11 – …

Euroopa Komisjon muudab rohestamise nõudeid

veebruar 16, 2017

15. veebruaril võttis Euroopa Komisjoni volinike kolleegium vastu delegeeritud määruse, milles tehakse vaatamata põllumajandusorganisatsioonide vastuseisule muuhulgas ettepanek keelata taimekaitsevahendite kasutamine ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladel. Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala peab moodustama endiselt 5% haritavast maast; varem on kõne all olnud kavatsus suurendada seda – …

Euroopa põllumehed nõuavad EL väetiseturu liberaliseerimist

veebruar 10, 2017

Copa-Cogeca kinnitas sellel nädalal seisukoha, mille kohaselt tuleks EL väetiseturgu senisest rohkem liberaliseerida, kaotades kõik väetistele kehtivad impordimaksud, kohandades EL kaubandus- ja maksupoliitikaid jms. Mineraalväetised on põllumajandustootmises väga oluline kuluallikas. Mineraalväetiste maksumus moodustab kõikide põllumajandussektorite lõikes keskmiselt 30% kogukuludest. Teravilja- – …

Koda ja Maaülikool alustasid üliõpilaste praktikaalast koostööd

veebruar 4, 2017

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Maaülikool on arendamas üliõpilaste praktikaalast koostööd. Ettevõtjate ja ülikooli koostöö on võtmetähtsusega, et parandada tööandjate ootustele vastava tööjõu kättesaadavust. Tulemusliku praktika korraldamiseks on vajalik ettevõtjate ja ülikooli tihe koostöö nii üliõpilaste praktika kavandamisel kui läbiviimisel. Ettevõtjatele pakub – …

Tartus arutati ettevõtjate ja maaülikooli praktikaalast koostööd

jaanuar 9, 2017

Täna toimus Tartus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eesti Maaülikooli esindajate ümarlaud, millel arutati üliõpilaste praktilise väljaõppe edasiarendamist. Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajate hinnangul on ettevõtjate ja ülikooli koostöö võtmetähtsusega, et parandada tööandjate ootustele vastava tööjõu kättesaadavust. „Tulemusliku praktika korraldamiseks on vajalik ettevõtjate ja ülikooli – …

Valmis uuring keskkonnasõbraliku sõnnikukäitlemise kohta

november 17, 2016

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja tellimusel valmis Eesti Taimekasvatuse Instituudis uuring, milles võrreldakse turul kättesaadavaid sõnnikulaotamise tehnoloogiaid. Uuringu peamiseks eesmärgiks on anda erapooletu ülevaade, mille alusel põllumehed saaksid teha otsuseid nüüdisaegse, efektiivse ja keskkonnasõbraliku sõnnikulaotamise tehnoloogia valikul. „Sõnnik on väetusaine, mille õigel käitlemisel – …

Ilmus Põllumehe Teataja oktoobrinumber

oktoober 20, 2016

Ilmus ajakirja Põllumehe Teataja oktoobrinumber.  Keskendume seekord ekspordi küsimustele: keerulised ajad on pannud põllumehed otsima uusi turge, ent mis tagaks edu? Ja kuidas mõjutavad tulemust konkurentsitingimused? Persooniloos ajame juttu aasta talu tiitliga pärjatud Anno talu pererahvaga, kes leiavad, et talupidamine – …

Põllumehed maksavad Venemaa sanktsioonide tõttu ränka hinda

juuni 28, 2016

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda pöördus täna algava Euroopa Ülemkogu eel peaminister Taavi Rõivase poole, et tuletada peaministrile meelde Venemaa majandussanktsioonide ränka hinda Eesti põllumajandustootjate jaoks. Tekkinud olukorras on kriitilise tähtsusega, et Euroopa Liit eraldaks täiendavaid vahendeid põllumajandustootjate olukorra leevendamiseks väljaspool EL ühise – …

Põllumajandus-Kaubanduskoda valis uued nõukogu liikmed

juuni 15, 2016

14. juunil Säreveres toimunud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja üldkoosolekul valiti koja nõukogusse 12 Eesti maamajanduse valdkonna edendajat ja ettevõtjat. Ühtlasi kiitis koja üldkoosolek heaks Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eesti Piimaliidu ühinemise. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogus esindavad järgmise kolme aasta jooksul põllumajandustootjaid, nende ühinguid ja – …

Põllumeeste hinnangul on kriisis sektoritele vaja maksta üleminekutoetusi ja kriisiabi, mitte tegeleda toetuste ümberjagamisega

juuni 6, 2016

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Põllumeeste Keskliit ja Eestimaa Talupidajate Keskliit ei toeta maaeluminister Urmas Kruusele saadetud ühises kirjas ministeeriumi ettepanekut otsetoetuste osaliseks ümberjaotamiseks, et ühtse pindalatoetuse arvelt alates järgmisest aastast suurendada toetusi piimakarjakasvatajatele.   Põllumajandusettevõtete ja talude hulgas läbiviidud laiaulatuslik küsitlus – …

Koolinoorte ägedaid piimakokteile oodatakse võistlustulle

aprill 27, 2016

Kuni 30. aprillini kestab kõigi Eesti koolide 1. – 6. klasside õpilastele Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldatud piimakokteilide valmistamise võistlus. Võistluskokteili valmistamiseks tuleb kasutada kindlasti piima või erinevaid piimatooteid, aiasaadusi, maitseaineid ja muud põnevat oma vabal valikul. Võistlusel osalemiseks tuleb oma klassikaaslastest – …

Head Eesti toidu sõbrad, aidake peatada kodumaise toidutootmise hääbumine!

aprill 15, 2016

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Põllumeeste Keskliit ja Eestimaa Talupidajate Keskliit käivitasid täna allkirjade kogumise kampaania, mille eesmärgiks on koputada valitsuse südametunnistusele Eesti piima- ja sealihatootmise allakäigu peatamiseks. Kutsume kuni 25. aprillini kodulehel petitsioon.ee või kirjalikult põllumeeste toetuseks allkirja andma kõiki Eesti – …

Aiandusfoorum 2016

märts 16, 2016

16. märtsil toimus Viljandimaal Polli Aiandusuuringute Keskuses Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja traditsiooniline Aiandusfoorum kus arutatati, mil moel aiandustootjate tegevusest Eesti tarbija võimalikult palju osa ja kasu saaks. Tänavune aiandusfoorum pööras põhitähelepanu puuviljade ja marjade kasvatamisele ja väärindamisele. Vaata pilte foorumi kohta portaalist – …

Eesti aiandussektori konkurentsivõimet aitab tõsta innovaatiline tootearendus

märts 15, 2016

16. märtsil algusega kell 11 Viljandimaal Pollis toimuval Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Aiandusfoorumil 2016 tutvustatakse innovatiivseid lahendusi aiasaaduste ja marjade väärindamiseks ning turustamiseks. „Eesti isevarustatuse tase aiandussaaduste osas on madalam, kui meie klimaatilised tingimused seda lubaksid. 2014/2015. turustusaastal oli see köögiviljade puhul – …

Kutse Aiandusfoorumile 2016

märts 9, 2016

Ootame Teid 16. märtsil kell 11 Polli Aiandusuuringute Keskuse kompetentsikeskususes (Uus tn. 2, Polli, Viljandimaa) toimuvale Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja konverentsile AIANDUSFOORUM 2016. Konverentsil osalemine on kõikidele põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise valdkonna, koja liikmesettevõtete ja -ühingute, Maaeluministeeriumi ja haldusala ametite esindajatele ning põllumajanduserialade – …

Toiduhindade seire katkemine halvendab tarneahela läbipaistvust

jaanuar 11, 2016

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liikmeid teeb murelikuks, et põllumajandus- ja toiduvaldkonda puudutava turuinfo kättesaadavus on viimasel ajal oluliselt halvenenud, mis teeb keerulisemaks turuolukorra analüüsimise ja vajalike otsuste langetamise. Koda tegi möödunud nädalal Maaeluministeeriumile märgukirja, et otsida tekkinud probleemidele lahendusi. „Kahetsusväärselt lõpetas Maaeluministeerium – …

Copa-Cogeca hoiatab, et taimesortide patenteerimine viib innovatsiooni vähenemisele ja seemnete kallinemisele

oktoober 24, 2015

Copa-Cogeca hoiatas Luksemburgis toimunud kohtumisel EL põllumajandusministreid taimesortide pantenteerimise eest, mis võib viia EL põllumajandussektoris konkurentsi vähenemise ja seemnete kallinemiseni. Copa asepresident Henri Brichart ütles kohtumisel, et taimesortide patenteerimine valmistab muret nii farmeritele, tarbijatele kui kogu tarneahelale. Konventsionaalsest sordiaretusest pärinevate – …

Põllumehed nõuavad kohest kriisiabi ja üleminekutoetusi riigieelarvesse

september 11, 2015

Täna, 14. septembril kell 14 toimub Tallinnas, Toompeal Riigikogu ees põllumeeste meeleavaldus, millel antakse üle petitsioon Riigikogu esimehele Eiki Nestorile. Toompeale on oodata sadakond traktorit, mitusada põllumeest ja nende toetajat. Meeleavalduse korraldavad kolm suuremat Eesti põllumeeste organisatsiooni: põllumajandus-kaubanduskoda, põllumeeste keskliit – …