Tutvustus

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) loodi 28. juunil 1996.aastal eraõigusliku põllumajandustootjate ja -töötlejate ühendusena, 1997. aastast alates on lisandunud hulk mitmesuguseid toidusektorit toetavaid organisatsioone ja asutusi.

2017. aasta alguse seisuga on EPKK-l liikmeid 94, nende hulgas 30 mitmesugust põllumajandus- ja toidusektori ühendust (üleriigilised ja piirkondlikud tootjate ühendused, erialaühendused, ühistud).

EPKK eesmärk on oma teenuste kaudu väärtustada Eesti põllumajandustooteid ja toiduaineid nii kodu- kui välisturul, toetada Eesti põllumeeste ja toidutöötlejate vahelist koostööd, põllumajandussaaduste ja toiduainetega kauplemist nii sise- kui ka välisturul, vahendada oma liikmetele vajalikku teavet ning esindada oma liikmeskonda.

Oma eesmärgi täitmiseks on EPKK end ka pidevalt muutnud vastavalt muutuvale ajale. Asutamisest saadik on EPKK avardanud oma tegevusvaldkondasid ja muutnud ajakohasemaks ka oma struktuuri.

EPKK

– esindab põllumajandustootjaid läbirääkimistel valitsusega;

– on Eesti riigi üks suuremaid sotsiaalseid partnereid maaelu- ja põllumajanduspoliitiliste otsuste väljatöötamisel;

– pakub tootjatele ja töötlejatele abi äripartnerite otsingul;

– vahendab neile vajalikku informatsiooni;

– korraldab erialatoimkondade eestvõtmisel foorumeid ja infopäevi;

– organiseerib oma liikmete osalemist nii kodu- kui välismessidel;

– viib läbi toiduainete kvaliteedi hindamist ja annab välja nii tootjate kui tarbijate hulgas populaarsust võitnud Tunnustatud Maitse ja Tunnustatud Eesti Maitse märke;

– aitab toiduahela eri lülide seisukohti vastastikku selgitada ja kujundada välja sektori ühisseisukohti;

– esindab Eesti põllumehi Euroopa Liidu põllumeeste organisatsioonide juures.

EPKK kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, koosolekute vahelisel perioodil juhib tööd nõukogu.

EPKK tegevuspõhimõtted paneb paika 12-liikmeline nõukogu, kus on esindatud kõik toidusektori huvigrupid. Nõukogu esimehed on olnud läbi tegutsemisaja Aldo Tamm, Olev Saveli, Kalle Reiter ja Aavo Mölder, Andres Oopkaup. Praegu juhib EPKK nõukogu Olav Kreen.

EPKK igapäevast tööd juhib juhatus. Juhatuse esimehed on läbi aegade olnud Märt Viileberg, Alar Oppar, Ester Tuiksoo, Ants Käärma ja Roomet Sõrmus.