EPKK – Kodumaise eest väljas

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) loodi 28. juunil 1996. aastal eraõigusliku põllumajandustootjate ja -töötlejate ühendusena, 1997. aastast alates on lisandunud hulk mitmesuguseid toidusektorit toetavaid organisatsioone ja asutusi (kaubandusettevõtteid, õppeasutused jne). 2016. aasta alguseks on EPKK-l liikmeid 96, nende hulgas 28 põllumajandus- ja toidusektori ühendust ja ühistut.