Infoleht

juuni 26, 2015

Infoleht 4 -2015

Loe värskest infolehest

 • Ebaausate kaubandustavade ohjamisest
 • Neonikotinoidide keelustamine viib rapsi toodangu languseni
 • EL – Jaapani vabakaubanduslepingust
 • EL – Tuneesia kaubandusläbirääkimistest
 • Briti piimatootjate kavadest seoses piimaturu volatiilsusega
 • Ülevaade arengutest EL piimaturul
 • Mõjuhinnang toidu päritolu märgistamise kulude kohta
 • EL põllumehed ei poolda ÜPP vahehindamist
 • Arengutest seoses puhta õhu direktiiviga
 • Aiandust ohustab uus kahjur
 • Copa-Cogeca nõuab aiandussektorile leevendusmeetmeid
 • Copa-Cogeca hoiatab patentide rakendamise eest põllumajanduses
 • Eesti toit tekitas Vilniuses elevust
 • Mahepõllumajanduse reformist
 • Pildikesi Austria mahepõldudelt
Lae PDF alla

mai 15, 2015

Infoleht 3 – 2015

 • Piimatoodete hinnad on märtsist alates taas languses
 • EL kavatseb otsuse GMO sööda kasutamise üle liikmesriikide pädevusse anda
 • Huvigrupid mõistavad GMO reformiplaani hukka
 • Copa-Cogeca rõhutas kohtumisel komisjoniga keerulist olukorda sealihaturul
 • Taani soovib seakasvatuse heaolunõuete reformi
 • Töötlemata toiduainete päritolumaa märkimine on kallis
 • EL toidueksport kasvas Venemaa embargole vaatamata 2%
 • Uuring: kellele on EL-USA kaubandusleping kõige kasulikum?
 • Copa-Cogeca: Edu USA turul sõltub kaubandustõkete vähendamisest
 • Copa-Cogeca: Mahepõllumajandus vajab evolutsiooni, mitte revolutsiooni
 • Põllumajandusministrite otsus mahereformi üle lükkus edasi
 • Jätkusuutlik toidutootmine: kuidas toota vähemaga rohkem?
Lae PDF alla

aprill 13, 2015

Infoleht 2 – 2015

 • Valitsusliit ignoreerib põllumajandussektori kriitilist olukorda
 • Valitsusliidu tegevuskavast põllumajanduse, toidutootmise ja maaelu valdkonnas
 • Piimakvoodid said ajalooks
 • Euroopa Liidu teraviljatoodang võib mullusega võrreldes 8% väheneda
 • Komisjoni GMO poliitika seab ohtu ühisturu toimimise
 • Eraladustamistoetust on küsitud 50 867 tonnile sealihale
 • Copa-Cogeca hinnangul on veiselihasektori olukord habras
 • Soome aiandustootmise ajalugu ja tänapäev
 • Aiandusvaldkonna tootjaorganisatsioonid Lätis kasvavad
 • Euroopa Komisjon otsib võimalusi põllumajandusinvesteeringute soodustamiseks
 • Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandusühistute arengust
 • Põllumajandusühistutest Iirimaal
 • Euroopa Patendiameti hinnangul võiks klassikalisele sordiaretusele kehtestada patendid
 • Komisjon kavatseb otsetoetuste eelarvet 1,39% vähendada
Lae PDF alla

märts 10, 2015

Infoleht 1 – 2015

 • Euroopa Komisjon: Võitlust ebaausate kauplemistavadega tuleb tõhustada
 • Euroopa Komisjon tegi ettepaneku pikendada kvooditrahvi maksmise tähtaega
 • Piimatarned Eestis vähenevad, kuid kvooditrahv on siiski tõenäoline
 • Piimaturul positiivsed muutused
 • Saksamaal makstav piimahind jääb tootmiskuludele alla
 • Europarlamendis on valmimas raport piimaturu meetmete ülevaatamiseks
 • Nimega lehmad annavad rohkem piima
 • Sealihasektori toetamiseks rakendatakse eraladustamise meedet
 • teraviljasektori taristu arendamine on möödapääsmatu
 • Euroopa põllumehed kritiseerivad EL biokütuse poliitikat
 • Talvekahjustustest EL teraviljakultuuridel
 • Copa-Cogeca: EL ja USA vabakaubanduslepingu läbirääkimisi tuleb jätkata
 • Hinnatakse põllumajandussektori võimalusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks
 • Kui palju maksavad keskkonna-, loomade heaolu ja toiduohutuse nõuded põllumajandustootjale?
Lae PDF alla