Keskkond

Põllumajandustootmine on Eesti maapiirkonna üks iseloomulikumaid tegevusi. Looduslikest tingimustest tulenevalt, on Eesti põllumajanduse eelisvaldkond pikaajaliste traditsioonidega loomakasvatus. Veise- kasvatuses on peamine haru piimakarjakasvatus. Veisekasvatuse kõrval on olulised ka sea-, lamba-, hobuse- ja linnukasvatus.

Kuigi käesolevaks ajaks on loomakasvatuse intensiivsus tunduvalt vähenenud, on põllumajanduse mõju keskkonnale siiski märgatav. Intensiivne loomakasvatus 1970. ja 1980. aastatel on jätnud oma jälje Eesti maastikule, põhjustades õhukese pinnakattega aladel põhjaveereostust, halvendades muldade seisundit ja vähendades põllumajandusmaastike mitmekesisust.

Põllumajandusega tegelevad ettevõtjad peavad oma majandustegevuse juures jälgima erinevaid regulatsioone. Välja on töötatud ka mitmeid toetusskeeme, mis aitavad kaasa põllumajandustootmise keskkonnasõbralikumaks muutmisele ning Eestile iseloomuliku põllumajandus-maastiku säilimisele.

Põllumajanduskeskkonna säilimise seisukohast on üks olulisemaid dokumente Eesti maaelu arengukava 2014-2020, mis on suunatud Eesti põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime tõstmisele, keskkonna ja paikkonna parandamisele, maapiirkondade elukvaliteedi ja maamajanduse mitmekesistamisele, arvestades seejuures Eesti maaelu omanäolisust.

Seni on põllumajandusega tegelevate ettevõtjate huvi toetuste abil keskkonnasõbralikult toimida väga suur.

Allikas: www.agri.ee

 

VAATA UUDISEID >>

 

Foto: Shutterstock