Heritage tourism

Projekt “Heritage Tourism” on lõppenud

Kesk-Läänemere INTERREG IVA Programmi 2007-2013 poolt rahastatud piiriülene koostööprojekt “Heritage Tourism” on lõppenud. Projekt viidi ellu perioodil 01.11.2011-30.04.2014 ja saavutas kõik püstitatud eesmärgid. Projekti peamised tulemused:

  • maaturismi ettevõtjate oskused ja teadmised on nõustamis- ja koolitusprogrammi elluviimise käigus  paranenud rahvusliku kultuuripärandi kasutamise kohta turismiteenuste disainis
  • ühiste ja vastastikuste õppereiside kaudu on loodud toimivad koostöövõrgustikud turismiettevõtete ja rahvusliku kultuuripärandi hoidmise ja säilitamisega tegelevate organisatsioonide vahel
  • rahvuslikul kultuuripärandil põhinevad turismitooted on tutvustatud Eesti, Läti ja naaberriikide külastajatele läbi mitmekesiste turundustegevuste.

 

Projektist “Heritage Tourism”

Rahvusvaheline koostööprojekti „Heritage Tourism“ on suunatud Eesti ja Läti maaturismiettevõtete konkurentsivõime suurendamisele kasutades tootearenduses ja turismiteenuste disainis rahvuslikku kultuuripärandit. Projekti tulemusena soovime:

  • parandada maaturismiettevõtete teadmisi ja oskuseid rahvusliku kultuuripärandi kasutamisel turismiteenuste disainis;
  • luua toimivaid koostöövõrgustikke turismiettevõtete ja rahvusliku kultuuripärandi säilitamisega tegelevate organisatsioonide vahel;
  • tutvustada rahvuslikul kultuuripärandil põhinevaid turismitooteid külastajatele Eestist ja Lätist ning naaberriikide turistidele.

Projekti partneriteks on Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoda, MTÜ Eesti Maaturism ning Läti Maaturismi Ühendus „Lauku Celotajs“. Projekt kestab kuni 2013. aasta lõpuni.

Veebileht väljendab autorite vaateid ja Kesk-Läänemere INTERREG IV A Programmi 2007-2013 korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud sisu eest.

Projekti elluviimist toetab Kesk-Läänemere INTERREG IV A  Programm 2007-2013.