Eesti toiduainetööstus

Toiduainetööstus on üks olulisem haru Eesti töötlevas tööstuses. Toiduainetööstus (sh joogitööstus) annab ligikaudu 15 % Eesti töötleva tööstuse toodangust.

Eestis tegutseb toiduainetööstuse valdkonnas 2017. aasta andmetel üle 700 ettevõtte (juriidilise isiku). Statistikaameti andmetel oli 2018. aastal toiduainetööstuses tööga hõivatud 14 584 inimest, mis moodustab umbes 3% hõivatutest. Sektor annab 2% Eestis loodud lisandväärtusest. Toiduainetööstuses loodi 2018. aastal 326 mln € puhast lisandväärtust, mis vähenes aastaga 4% võrra.

Statistikaameti andmetel toodeti 2018. aastal toiduainetööstuse ettevõtete poolt kokku ~1,6 mld € eest toodangut. Suurima osa Eesti toiduainetööstuse toodangust annavad piimatööstus 24% ja lihatööstus 19%. Toiduainetööstuse ettevõtete müügitulu oli 2018. aastal 1,9 mld € ja võrreldes eelmise aastaga suurenes toiduainetööstuse müügitulu 2% võrra. Tegevusaladest on müügitulus suurim osakaal piimatööstusel 21%, lihatööstusel 17% ja joogitööstusel 12%.

Eestist eksporditi 2018. aastal põllumajandussaadusi ja toidutööstuste tooteid jooksevhindades kokku 1,15 mld € väärtuses. Eestis toodetud või töödeldud põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport küündis hinnanguliselt 869,3 mln €, millest toiduainetööstuse toodangu eksport moodustas ca 530 mln €. Toiduainetööstuse osakaal töötleva tööstuse ekspordis oli 8%.  Suurima panuse eksporti andis piimasektor (21%), teraviljasektor (12%) ja kalasektor (10%). 2018. aastal tuli 82% toidukaupade ekspordikäibest kaupade müügist EL liikmesriikidesse. Eesti päritolu põllumajandussaaduste ja toidukauba olulisemad sihtriigid olid Soome, Läti, Leedu ja Rootsi.

Allikas: www.agri.ee

 

VAATA UUDISEID >>

 

Foto: Shutterstock