Avaleht Valdkonnad

Valdkonnad

Põllumajandus

2018. aasta detsembris oli maakatastris registreeritud 1,05 miljonit hektarit haritavat maad ja 0,24 miljonit hektarit looduslikku rohumaad. Viimase viie aastaga on haritava maa pindala suurenenud...

Piimavaldkond

Eestis toodeti 2018. aastal 807 500 t piima, mis ületas eelmise aasta kogust 16 800 t võrra ehk 2,1% võrra. Piimatootmise kasv tulenes valdavalt tootlikkuse...

Teravili

Statistikaameti esialgsetel andmetel moodustas teravilja kasvupind 2018. aastal 350 433 ha, aastaga kasvas teravilja kasvupind 6%. Teravilja kasvupinnast moodustasid suviteraviljad 72% (253 472 ha) ja...

Lihavaldkond

2018.aastal kasvas Statistikaameti andmetel aasta taguse perioodiga võrrelduna lamba-ja kitseliha toodang 33% ja sealiha toodang 13%, samas vähenes veiseliha toodang 3% võrra. Kogu lihasektori...

Eesti toiduainetööstus

Toiduainetööstus on üks olulisem haru Eesti töötlevas tööstuses. Toiduainetööstus (sh joogitööstus) annab ligikaudu 15 % Eesti töötleva tööstuse toodangust. Eestis tegutseb toiduainetööstuse valdkonnas 2017. aasta...

Keskkond

Keskkonnahoid on põllumajandustootmise kestlikkuse tagamise alus. Vaid heaperemehelik majandamine suudab kindlustada muldade viljakuse ja teiste ressursside (sh põhjavesi) säilimise ja hea seisundi. Põllumajandustegevus mõjutab...

Metsandus

Eesti metsamaa pindala on järjepidevalt kasvanud ning 2018. aastal oli see ca 2,3 miljonit hektarit (51,4% maismaast). Läbi aegade suurim oli ka puidu tagavara...

UUEMAD LOOD

- REKLAAM -

KASULIK