Avaleht Valdkonnad

Valdkonnad

Põllumajandus

2018. aasta detsembris oli maakatastris registreeritud 1,05 miljonit hektarit haritavat maad ja 0,24 miljonit hektarit looduslikku rohumaad. Viimase viie aastaga on haritava maa pindala suurenenud...

Piimavaldkond

Eestis toodeti 2018. aastal 807 500 t piima, mis ületas eelmise aasta kogust 16 800 t võrra ehk 2,1% võrra. Piimatootmise kasv tulenes valdavalt tootlikkuse...

Teravili

Statistikaameti esialgsetel andmetel moodustas teravilja kasvupind 2018. aastal 350 433 ha, aastaga kasvas teravilja kasvupind 6%. Teravilja kasvupinnast moodustasid suviteraviljad 72% (253 472 ha) ja...

Lihavaldkond

Eesti lihatööstused andsid 2015. aastal 280 miljoni euro eest toodangut, mis on 16,7 miljonit euro võrra ehk 6,3% rohkem eelmisest aastast. Lihasektori müügitulu moodustas 306...

Eesti toiduainetööstus

Toiduainetööstus on üks olulisem haru Eesti töötlevas tööstuses. Toiduainetööstus (sh joogitööstus) annab ligikaudu 15 % Eesti töötleva tööstuse toodangust. Eestis tegutseb toiduainetööstuse valdkonnas 2017. aasta...

Keskkond

Põllumajandustootmine on Eesti maapiirkonna üks iseloomulikumaid tegevusi. Looduslikest tingimustest tulenevalt, on Eesti põllumajanduse eelisvaldkond pikaajaliste traditsioonidega loomakasvatus. Veise- kasvatuses on peamine haru piimakarjakasvatus. Veisekasvatuse...

Metsandus

Eesti metsade pindala on järjepidevalt kasvanud ning 2016. aastal oli see ca 2,3 miljonit hektarit (53% maismaast) ning puidu tagavara samuti läbi aegade suurim...

UUEMAD LOOD

- REKLAAM -

KASULIK