Brüsseli esindus

Põllumajanduse suurim esindusorganisatsioon Euroopas on COPA – Professionaalsete Põllumajandusorganisatsioonide Komitee. Põllumajandusühistute organisatsioonide ühendus Euroopas on COGECA – põllumajandusühistute liit. 1962. aastast alates tegutsevad need kaks organisatsiooni üheskoos. Tänaseks on COPA-l ja COGECA-l kokku ligi 70 liikmesorganisatsiooni kõikidest EL liikmesriikidest ning lisaks assotsieerunud liikmed. Vaata ka http://www.copa-cogeca.be/Menu.aspx.

Eesti põllumajandusorganisatsioonide koostöö COPA-COGECA-ga sai alguse 2001. aastal. 2003. aastal saime assotsieerunud liikme staatuse ning alates aastast 2004 seoses EL-ga liitumisega täisliikme staatuse.

2001. aastal avasid Eesti tootjaorganisatsioonid EPKK eestvõttel oma esinduse COPA-COGECA juures Brüsselis, et võimaldada kiiremat ja efektiivsemat infovahetust ning tagada Eesti põllumeeste „hääle“ jõudmine Brüsselisse. EPKK esindaja ülesanneteks on olla kursis toimuvaga, vahendada infot EPKK liikmesorganisatsioonidele ning väljendada Eesti seisukohti olulistes küsimustes, kaitsmaks Eesti põllumeeste huvisid Euroopa seadusandluse väljatöötamisel või muutmisel. Esindaja kohalolu aitab kaasa vahetute kontaktide loomisele vajalike institutsioonide, ametnike ning kolleegidega teistest liikmesriikidest.